Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Nabava licenci za sustav financijskog upravljanja i kontrole – FMC 

 • Poziv_za_dostavu_ponuda_JN_2022_751.pdf
 • Troskovnik_JN_2022_751.xlsx

Elaborat sanacije lijevog nasipa vodotoka Ilova od rkm 27+370 do rkm 27+385

 • JN 2022-717 Poziv za dostavu ponude.pdf

Projekt restauracije vodotoka Otočki Virovi

 • JN 2022-734 Poziv za dostavu ponuda Projekt restauracije vodotoka Otočki Virovi.PDF

Izrada projektne dokumentacije uređenja bujice Dračevac

 • Poziv za dostavu ponuda JN 2022-581.pdf

Licence, tehnička potpora i održavanje sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu

 • Poziv_za_dostavu_ponuda_JN_2022_33.pdf

Nabava usluga snimanja projekata  vodnog gospodarstva na području Republike Hrvatske

 • JN_2022-749_Poziv_za_dostavu_ponude (16.12.2022.)_0.pdf
 • JN_2022-749_Poziv_za_dostavu_ponude (16.12.2022.)_0.doc

Sanacija staklenih stijena strojarnice  crpne stanice Štalije

 • jn_2022_752_Poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • jn_2022_752_Troskovnik.xls
 • Jamstveni list.docx
 • Izjava o preuzimanju odgovornosti izvršitelja sanacija staklenih stijena strojarnice crpne stanice Štalije.doc

Nabava višenamjenskog uređaja za ispis

 • JN 2022-736 Poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • Tehnicka specifikacija JN_2022_736.xlsx
 • Troskovnik_JN_2022_736.xlsx

Nabava svinjetine i junetine za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

 • Poziv za dostavu ponude JN 2022-740.pdf
 • Prilog 2 - Troškovnik - svinjetina i junetina za potrebe kantine.xlsx

Nabava mesnih prerađevina za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

 • Poziv za dostavu ponuda JN 2022-744.pdf
 • Prilog 2 - Troškovnik - mesne prerađevine za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda.xlsx