Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Nabava "Koferčića" - pokretnih laboratorija za vodu i tlo za škole

Rok za dostavu ponuda:
05.10.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.200,00 EUR
 • Poziv_za_dostavu_ponude_JN_2023_633.pdf

Projekt krajobraznog uređenja za zahvat "Retencija Kupčina s pripadajućim nasipima, ustavama Brodarci i Šišljavić te uspornim nasipima uz Kupu i Dobru"

Rok za dostavu ponuda:
04.10.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • JN-2023-647_Poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • JN-2023-647_Projektni zadatak.pdf
 • JN-2023-647_Ponudbeni_troskovnik.xlsx

Izvorište Fonte Gaia, Kokoti te obuhvatni kanal br.2. Donja Raša - Program opažanja razina podzemne vode na postavljenim piezometrima

Rok za dostavu ponuda:
03.10.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
24.000,00 EUR
 • JN 2023-72 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Projektni zadatak.pdf
 • Troskovnik - ok2 - program opazanja 2023.xlsx

Usluga pranja i održavanja automobila za potrebe Direkcije i djelomično za VGO SREDNJA I DONJA SAVA i VGO GORNJA SAVA (vozila u Zagrebu) 

Rok za dostavu ponuda:
29.09.2023. u 14:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
11.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda JN 2023-36.pdf
 • Troškovnik - pranje i održavanje automobila.xlsx
 • Pojašnjenje_25092023.docx

Godišnje održavanje okoliša upravne zgrade Hrvatskih voda i zgrade arhive Hrvatskih voda na Hrušćici (uređenje zelenih površina) 

Rok za dostavu ponuda:
29.09.2023. u 15:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
12.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2023-52.pdf
 • Troškovnik za održavanje okoliša HV.xlsx

Licence za AutoDesk proizvode 

Rok za dostavu ponuda:
28.09.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.412,00 EUR
 • Poziv_za_dostavu_ponude_JN_2023_43.pdf

Nabava CBS uređaja

Rok za dostavu ponuda:
04.10.2023. u 14:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
15.926,74 EUR
 • JN 2023_197_Poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • jn_2023_197_troškovnik.xlsx
 • jamstveni_list.docx

Nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2023.-2025. - ponovljeni postupak

Rok za dostavu ponuda:
29.09.2023. u 14:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
25.000,00 EUR
 • JN 2023_679_Poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • jn_2023_679_Troškovnik.xlsx

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI  Zadar

Rok za dostavu ponuda:
27.09.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
3.200,00 EUR
 • JN 2023-65 Poziv za dostavu ponude_0.pdf

Nabava informatičke opreme za potrebe PT2

Rok za dostavu ponuda:
06.10.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
9.600,00 EUR
 • Poziv_za_dostavu_ponude_JN_2023_636.pdf
 • JN 2023-636 Poziv za dostavu ponude.pdf