Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
JN 2024-249

Parcelacijski elaborat za uređenje Klaoničkog potoka od stac. 1+400,00 - 2+480,00 u K.o. Veliko Trgovišće

Rok za dostavu ponuda:
06.06.2024. u 09:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
4.000,00 EUR
 • JN 2024-249 Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-458

Zaštitarska usluga tjelesne zaštite - VGO SJEVERNI JADRAN - ponovljeni postupak

Rok za dostavu ponuda:
05.06.2024. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.250,00 EUR
 • JN 2024-458 Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-577

Stručni građ. i geod. nadzor, usluge koordinatora II zaštite na radu, geotehnički tehnološki nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje mat. –  uređenje  potoka Košćevec

Rok za dostavu ponuda:
03.06.2024. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
25.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-370

Novelacija studije izvodljivosti sustava navodnjavanja Vransko polje - I. faza - Podsustav Malo Blato

Rok za dostavu ponuda:
10.06.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
15.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda JN 2024-370.pdf
 • Prva izmjena_Poziv za dostavu ponuda JN 2024-370.pdf
JN 2024-301

Rekonstrukcija i dogradnja nasipa uz p Grabovnicu od km 0+000 - 1+600 - idejni projekt, geodetski elaborat, elaborat zaštite okoliša i prirode, istražni radovi, te ishođenje LD i potrebnih rješenja 

Rok za dostavu ponuda:
05.06.2024. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
24.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda 2024_301.pdf
JN 2024-146

Brinje - vodoistražni radovi - bušenje

Rok za dostavu ponuda:
31.05.2024. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
50.000,00 EUR
 • JN_04_Poziv_za_dostavu_ponude_JN 2024-146_Brinje busenje.pdf
 • Projektni zadatak_Brinje- busenje_2024.pdf
JN 2024-407

Usluga čišćenja (staklene površine, Hunter-Douglas žaluzine, aluminijske stijene i sl.) u objektu Hrvatskih voda, Ul. grada Vukovara 220

Rok za dostavu ponuda:
29.05.2024. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude - usluge čišćenja upravne zgrade.pdf
 • Troškovnik za nabavu usluge čišćenja.xlsx
JN 2024-469

Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja

Rok za dostavu ponuda:
27.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
19.500,00 EUR
 • Prilog 3 - Troskovnik_JN 2024-469.xlsx
 • Poziv Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja_JN 2024-469 - ispravak.pdf
JN 2024-472

Nabava namještaja za potrebe Hrvatskih voda, - uredski i ostali namještaj za potrebe Hrvatskih voda

Rok za dostavu ponuda:
27.05.2024. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.400,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024-472.pdf
 • Troškovnik - uredski namještaj.xlsx
JN 2024-410

Godišnji kontrolni servis, popravci i intervencije i novelacije projekata izvedenog stanja  sustava vatrodojave i automatskog gašenja požara plinom, upravne zgrade Hrvatskih voda 

Rok za dostavu ponuda:
27.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
9.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda JN 2024-410.pdf
 • Troškovnik - godišnji servis i intervencije na sustavu vatrodojave i automatskog gašenja.xlsx