Završeni projekti

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png

Twinning je instrument administrativne suradnje između javnih uprava zemalja korisnica i institucija zemalja članica Europske unije. Cilj Twinning projekata je pružanje pomoći zemlji korisnici kroz razvoj ljudskih potencijala, modernizaciju i reorganizaciju javne uprave

20.11.2014.

Višegodišnji projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području pokrenut od strane Vlade RH i Hrvatskih voda a provodi ga Jedinica za provedbu projekta zaštite od onečišćenja u priobalnim gradovima

31.07.2014.

Projekt se bavi prioritetnim ulaganjima usmjerenima na razvoj i proširenje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i oborinske odvodnje širom Republike Hrvatske.

21.05.2013.