Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
JN 2024-11

Potok Reka, naselje Ladislavec u Zlataru od mosta uzvodno, od stac.7+387,20 - 8+890,00 - idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i elaborat zaštite okoliša

Rok za dostavu ponuda:
21.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
8.000,00 EUR
 • JN 2024-11 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2024-11 Prilog 1 - Ponudbeni list.doc
 • JN 2024-11 Prilog 2 - Projektni zadatak.pdf
 • JN 2024-11 Prilog 3 - Troškovnik.xls
 • JN 2024-11 Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.doc
 • JN 2024-11 Izmjena Priloga 2.pdf
 • JN 2024-11 Prilog 2 - Projektni zadatak - ispravak.pdf
JN 2024-45

Prag na južnom kraku rijeke Gacke - izrada glavnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
10.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
23.000,00 EUR
 • JN_2024_45_Poziv za dostavu ponude - Gacka - glavni projekt.pdf
 • JN_2024_45_Projektni zadatak - Gacka - glavni projekt.pdf
 • JN_2024_45_Troskovnik - Gacka - glavni projekt.xls
JN 2024-548

Čvor Poljanski Lug - rješenje rasterećenja velikih voda spojnog kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Česma rijekom Lonjom - Stručni, geodetski i  geotehnički nadzor  i  koordinator zaštite na radu

Rok za dostavu ponuda:
10.05.2024. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
12.000,00 EUR
 • -Poziv_JN 2024-548 Čvor_Poljanski_Lug Stručni geodet i geoteh nadz i z na radu.pdf
JN 2024-487

Nabava opreme za centar obrane od poplava u Osijeku - GPS uređaji

Rok za dostavu ponuda:
13.05.2024. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • JN_2024_487_Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN_2024_487_Izmjena_Poziva_za_dostavu_ponude.pdf
JN 2024-553

Prijedlog metodologije iz članka 19. Uredbe o standardu kakvoće voda za prijelazne i priobalne vode

Rok za dostavu ponuda:
08.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
25.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024_553.pdf
 • TROSKOVNIK JN 2024_553.xlsx
JN 2024-368

Novelacija studije izvodljivosti SN Donja Neretva - podsustav Koševo-Vrbovci

Rok za dostavu ponuda:
10.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
12.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024-368.pdf
JN 2024-349

Regulacija bujica Palita - izrada idejnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
03.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.300,00 EUR
 • JN 2024_349 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN_2024_349_Projektni zadatak - Palit - idejni projekt.pdf
 • JN_2024_349_Troskovnik - Palit - idejni projekt.xls
JN 2024-347

Regulacija vodotoka Kostelka - izrada idejnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
03.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.400,00 EUR
 • JN_2024_347 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN_2024_347_Projektni zadatak - Kostelka - idejni projekt.pdf
 • JN_2024_347_Troskovnik - Kostelka - idejni projekt.xls
JN 2024-46

Prag na rijeci Lici - izrada glavnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
02.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
23.000,00 EUR
 • JN_2024_46 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN_2024_46_Projektni zadatak - Lika - glavni projekt.pdf
 • JN_2024_46_Troskovnik - Lika - glavni projekt.xls
JN 2024-413

Izrada i zamjena fiksnih brisolea u atriju upravne zgrade Hrvatskih voda.

Rok za dostavu ponuda:
30.04.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
8.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024-413.pdf
 • Troškovnik - izrada i ugradnja brisoleja.xlsx