Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
JN 2024-54

Izrada projekta poslužnog mosta i čistilice na CS Podunavlje

Rok za dostavu ponuda:
29.04.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
15.000,00 EUR
 • JN 2024-54 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • jn_2024_54_Troškovnik.xlsx
JN 2024-84

Zamjena fasadne stolarije boravišnog prostora CS Kazeta II

Rok za dostavu ponuda:
29.04.2024. u 14:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
8.500,00 EUR
 • JN 2024-84 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • jn_2024_84_troškovnik.xls
JN 2024-568

Analiza usklađenosti sagledanih utjecaja i utvrđenih mjera ublažavanja u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja ekološke mreže za zahvat „Nadvišenje pregrade Lipovac“

Rok za dostavu ponuda:
26.04.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
3.500,00 EUR
 • JN 2024-568 Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-454

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "SUBOCKA - STRUG" U NOVSKOJ

Rok za dostavu ponuda:
29.04.2024. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
10.800,00 EUR
 • JN 2024-454 Poziv za dostavu ponude_0.pdf
JN 2024-355

Voditelj projekta tijekom izvođenja radova na uređenju vodotoka Ričine u Zadru - III. faza 

Rok za dostavu ponuda:
24.04.2024. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
22.000,00 EUR
 • JN 2024-355 Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-361

Voditelj projekta tijekom izvođenja radova na uređenju ušća vodotoka Miljašić jaruge, I. faza

Rok za dostavu ponuda:
24.04.2024. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
25.000,00 EUR
 • JN 2024-361 Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-257

Koncepcijsko rješenje rasterećenja voda zaobalja naselja Kraljeva Velika

Rok za dostavu ponuda:
22.04.2024. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.500,00 EUR
 • JN 2024-257 Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-179

Izrada idejnog rješenja sliva bujice Žbanjica (Baška Voda)

Rok za dostavu ponuda:
19.04.2024. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
22.000,00 EUR
 • JN 2024-179 Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-552

Prijedlog metodologije iz članka 19. Uredbe o standardu kakvoće voda za rijeke i jezera

Rok za dostavu ponuda:
19.04.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024_552.pdf
 • TROSKOVNIK JN 2024_552.xlsx
JN 2024-129

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Šumetlica-Crnac

Rok za dostavu ponuda:
22.04.2024. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
3.600,00 EUR
 • JN 2024-129 Poziv za dostavu ponude.PDF