Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Područje Grobinštine - Program provođenja istražnih radova i opažanja razina podzemne vode

 • JN 2022-291 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2022-291 Projektni zadatak - Grobinstina - program opazanja.pdf
 • JN 2022-291 Troskovnik - Grobinstina - program opazanja.xlsx

Kontrola glavnog projekta "Građenje prokopa Korana - Kupa i pratećih objekata"

 • Poziv za dostavu ponude_JN 2022_561.pdf
 • projektni zadatak_revizija glavnog projekta M3.pdf

Tehnička pomoć u postupcima integriranja poslovnih sustava i financijskog izvještavanja

 • JN 2022- 42 Poziv za dostavu ponude.pdf

Lektura, grafičko oblikovanje, priprema, tisak  i isporuka Općih tehničkih uvjeta za radove u vodnom gospodarstvu (OTU)

 • Poziv za dostavu ponude JN 2022_721.pdf
 • Prilog 3-Troškovnik JN 2022_721.xlsx

Analiza privremenog utjecaja izgradnje prioritetne linijske zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja na velikovodni režim rijeke Kupe i pritoka

 • Poziv_na_dostavu_ponude_2022_547.pdf
 • Projektni zadatak_JN 2022_547.pdf

Deratizacija na objektima - crpne stanice, brane, ustave, prevodnice

 • jn_2022_286_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • jn_2022_286_ponudbeni troškovnik.xlsx

Stručni građevinski nadzor nad radovima modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionici Lužani-Pričac,  izgradnjom berme  sa servisnim putem

 • JN 2022-715 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Luzani-Pricac_TROŠKOVNIK_nadzor.xlsx
 • Projektni zadatak za ovjeru ponuditelja.pdf
 • teh stručnjak.doc
 • Pojašnjenje Poziva za dostavu ponuda.docx

Projekt restauracije vodotoka Otočki Virovi

 • JN 2022-711 Poziv za dostavu ponude.PDF

Recenzija detaljne projektne dokumentacije za sustav javnog navodnjavanja Vransko polje - I.faza - Podsustavi Gorčine i Malo Blato

 • JN_2022-639_Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN_2022-639_Prilog 2_Opis traženih usluga.pdf

DRAVA LIFE - nabava namještaja za EVC Legrad u sklopu Drava Life projekta

 • JN 2022-597 Poziv za dostavu ponude.pdf