e-Usluge

09.02.2023. izdane su dorađene upute za podnositelje zahtjeva.

Omogućena je e-usluga za digitalno podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za sve pravne i fizičke osobe, kao prva od usluga koje Hrvatske vode kao javnopravno tijelo pružaju svojim korisnicima.

Od 25. veljače 2022. god. Hrvatske vode u mogućnosti su zaprimati zahtjeve za doznaku sredstava prema ugovorima o sufinanciranju i financiranju u elektroničkom obliku, potpisane naprednim elektroničkim potpisom, sukladno propisima o elektroničkom potpisu.

Zahtjevi za doznaku sredstava popunjavaju se i predaju putem web unosne forme.