Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Materijal za čišćenje, sredstva za dezinfekciju za potrebe Hrvatskih voda 

Rok za dostavu ponuda:
11.04.2023. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.600,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda JN 2023-15.pdf
 • Troškovnik za nabavu materijala za čišćenje.xlsx

Nabava  opreme za videokonferenciju za potrebe COP Borovik

Rok za dostavu ponuda:
07.04.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
11.212,50 EUR
 • JN_2023-181_Poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • Troškovnik_multimedijalna oprema COP BOROVIK.xlsx

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Česma-Glogovnica

Rok za dostavu ponuda:
07.04.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.905,71 EUR
 • Poziv JN 2023-539 Usluge prolj i jesen prevent der i dez maloga sliv Česma-Glogovnica.PDF

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Biđ-Bosut

Rok za dostavu ponuda:
07.04.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
4.295,22 EUR
 • Poziv JN 2023-538 Usluge prolj i jesen prevent der i dez maloga sliv Biđ-Bosut.PDF

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Brodska-Posavina

Rok za dostavu ponuda:
07.04.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
4.207,17 EUR
 • Poziv JN 2023-537 Usluge prolj i jesen prevent der i dez maloga sliv Brodska-Posavina.PDF

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Banovina

Rok za dostavu ponuda:
07.04.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
5.524,57 EUR
 • Poziv JN 2023-536 Usluge prolj i jesen prevent der i dez maloga sliva Banovina.PDF

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Lonja-Trebež

Rok za dostavu ponuda:
07.04.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.905,70 EUR
 • Poziv JN 2023-535 Usluge prolj i jesen prevent der i dez maloga sliva Lonja-Trebež.PDF

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Šumetlica-Crnac

Rok za dostavu ponuda:
07.04.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
3.880,50 EUR
 • Poziv JN 2023-534 Usluge prolj i jesen prevent der i dez maloga sliva Šumetlica-Crnac.PDF

Bezalkoholna pića, čajevi, napitci i mlijeko za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu i poslovne zgrade Hrvatskih voda u Osijeku - VGO za donju Dravu

Rok za dostavu ponuda:
31.03.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.600,00 EUR
 • Poziv_JN_2023-7_Bezalkoholna_pića_čajevi__napitci_i_mlijeko_za_potrebe_kantine_upravne_zgrade_Hrvatskih_voda.pdf
 • Troškovnik - bezalkoholna pića čajevi napitci i mlijeko za potrebe kantina Hrvatskih voda.xlsx

Idejni projekt u svrhu  parcelacije i otkupa zemljišta retencije Koljak na vodotoku Katalena

Rok za dostavu ponuda:
04.04.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • JN 2023-248 Poziv na dostavu ponude.pdf