Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Usluga servisa i održavanja uređaja marke XEROX 

 • Poziv_za_dostavu_ponude_JN_2022_662.pdf
 • Troskovnik_JN_2022_662.xlsx

Usluga održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 27: područje maloga sliva Krka-šibensko primorje za razdoblje od 4 (četiri) godine

 • JN-2022-723_Poziv_za_dostavu_ponude_0.pdf
 • JN-2022-723_TROSKOVNIK_0.xlsx
 • BP_27.pdf

Popravak dva rashladnika vode „Carrier“,  i "TRANE" na upravnoj zgradi Hrvatskih voda

 • Prilog 2 Troškovnik_popravak rashladnika vode.xlsx
 • Izmjena 04.01.2023 - Poziv za dostavu ponuda JN 2022-745.pdf

Idejni projekt retencije Grabušnica

 • Poziv za dostavu ponuda JN 2022-727.pdf

Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Izvođenje radova - Lijeva obala - Faza 3

 

 • Poziv za dostavu ponude-JN 2022_729-Zaštita grada Pakraca od bujičnih voda - Izvođenje radova - Lijeva obala - Faza 3 (1).pdf
 • Prilog 3_Troškovnik-JN 2022_729.xlsx

Sanacija postojećeg sustava uzbunjivanja brane Ričica

 • Poziv za dostavu ponuda Sanacija postojećeg sustava uzbunjivanja brane Ričica_0.pdf

Obnova zaštitnog premaza na mobilnim crpkama Wellpoint (VGI Vuka – BP 15) – 10 kom

 • 3_JN_2022_284_troskovnik_Obnova zaštitnog premaza na mobilnim crpkama.xlsx
 • Poziv za dostavu ponude - Obnova zaštitnog premaza na mobilnim crpkama Wellpoint JN 2022 284_0.pdf

Idejno rješenje zaštite dijela naselja Belajske Poljice  od poplavnih voda Korane

 • JN 2022-321 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • I. pojasnjenje poziva za dostavu ponuda.docx

Nabava službenih majica kratkih rukava 

 • JN_2022-724_Poziv_za_dostavu_ponude (22.12.2022.).pdf
 • JN_2022-724_Poziv_za_dostavu_ponude (22.12.2022.).doc

Elaborat zaštite okoliša za projekt "Izgradnja akumulacije Šumetlica"

 • Poziv za dostavu ponude_EZO za projekt Izgradnja akumulacije Šumetlica.pdf