Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
JN 2024-223

Stručni i tehnološki nadzor nad radovima rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa na potezu Jadranski most - Most slobode, L=1165 m

Rok za dostavu ponuda:
01.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
12.800,00 EUR
 • JN 2024-223 Poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • JN 2024-223 Prilog 1 - Ponudbeni list.doc
 • JN 2024-223 Prilog 2 - Projektni zadatak.pdf
 • JN 2024-223 Prilog 3 - Troškovnik.xls
 • JN 2024-223 Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.doc
 • JN 2024-223 Prilog 5 - Obrazac izjave.docx
JN 2024-71

Redovno tehničko promatranje brane Ričice i potencijalnog klizišta u zoni akumulacija Ričice za razdoblje 2024. - 2025.

Rok za dostavu ponuda:
08.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
18.000,00 EUR
 • JN 2024-71 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Ispravak poziva JN 2024-71 Redovno tehničko promatranje brane Ričice i potencijalnog klizišta u zoni akumulacija Ričice za razdoblje 2024.-2025._0.pdf
 • JN 2024-71 Ispravljeni Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-490

Nabava skladišnog kontejnera za centar obrane od poplava u Varaždinu

Rok za dostavu ponuda:
24.06.2024. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
4.800,00 EUR
 • JN 2024-490 Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-516

Geodetski elaborat izvedenog stanja kanala Blatna voda k.o. Klokočevci

Rok za dostavu ponuda:
20.06.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
7.600,00 EUR
 • JN 2024-516 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Projektni zadatak JN 2024-516_izvedeno stanje kanala Blatna voda k.o. Klokočevci.pdf
 • pojašnjenje poziva JN 2024-516 Blatna voda k.o. Klokočevci.pdf
JN 2024-515

Geodetski elaborat izvedenog stanja kanala Rašnjača II k.o. Kutovi, k.o. Obradovci, k.o. Slavonske Bare

Rok za dostavu ponuda:
20.06.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
7.200,00 EUR
 • JN 2024-515 Poziv na dostavu ponuda.pdf
 • Projektni zadatak JN 2024-515_izvedeno stanje kanala Rašnjača II k.o. Kutovi, k.o. Obradovci.pdf
 • pojašnjenje poziva JN 2024-515 Rašnjača II k.o. Kutovi Obradovci Slavonske Bare.pdf
JN 2024-514

Geodetski elaborat izvedenog stanja kanala Prkos k.o. Dalj i k.o. Erdut

Rok za dostavu ponuda:
20.06.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
4.800,00 EUR
 • JN 2024-514 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Projektni zadatak JN 2024-514_izvedeno stanje kanala Prkos k.o. Dalj i k.o. Erdut.pdf
 • pojašnjenje poziva JN 2024-514 Prkos k.o. Dalj i k.o. Erdut.pdf
JN 2024-186

Tisak edukativne slikovnice i postera - LIFE for Mauremys

Rok za dostavu ponuda:
21.06.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
3.200,00 EUR
 • JN 2024_186 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Pojasnjenje Poziva za dostavu ponude JN 2024_186 - 14.06.2024_.pdf
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024_186 - Izmjena 14.06.2024_.pdf
JN 2024-468

Usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija - VGI Veliko Trgovišće 

Rok za dostavu ponuda:
24.06.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
9.600,00 EUR
 • JN 2024-468 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Prilog 1 - Ponudbeni list 2024 c.doc.docx
 • Prilog 2- Specifikacija usluga.pdf
 • Prilog 3-Troškovnik JN 2024-468.xlsx
 • Prilog 4-Obrazac izjave o nekažnjavanju.doc
JN 2024-474

TETHYS - Nabava informatičke opreme za upravljanje projektom 

Rok za dostavu ponuda:
17.06.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.400,00 EUR
 • JN 2024-474 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Tehničke specifikacije JN 2024_474.docx
JN 2024-144

Periodičko i unutarnje ispitivanje vatrogasnih aparata na objektima (Hrušćica, crpne stanice, brane, prevodnice, vodočuvarnice)

Rok za dostavu ponuda:
20.06.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
14.000,00 EUR
 • jn_2024_144_Poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • Troškovnik.xlsx