Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Nabava i postavljanje opreme za video konferencijski sustav (COP Direkcija)

Rok za dostavu ponuda:
29.11.2023. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
5.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda JN 2023-689.pdf
 • Troškovnik_ COP Direkcija-video konferencijski sustav JN 2023-689.xlsx

Izrada bilance voda za akumulaciju Pakra

Rok za dostavu ponuda:
05.12.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • - Poziv_JN_2023_674 Izrada bilance voda za akumulaciju Pakra.PDF

Troškovi rušenja i uklanjanja stabla na čestici JVD-a u k.o. Daruvar, od strane osposobljene specijalizirane tvrtke, BBŽ

Rok za dostavu ponuda:
01.12.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
7.000,00 EUR
 • Poziv___za_dostavu_ponude_JN_2023_708.pdf

Sanacija spuštenog stropa sa izvedbom izolacije i rekonstrukcijom instalacija u stropu - VGI za mali sliv Trnava

Rok za dostavu ponuda:
27.11.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
9.000,00 EUR
 • JN 2023-31_Poziv za dostavu ponude.PDF
 • JN 2023-31 Projektni zadatak.PDF
 • JN 2023-31_Troškovnik.xlsx

Tehnička pomoć u postupcima integriranja poslovnih sustava i financijskog izvještavanja 

Rok za dostavu ponuda:
24.11.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.530,00 EUR
 • JN 2023-716 Poziv na dostavu ponude.pdf

Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Vuger i potok Sopnica u K.o. Resnik

Rok za dostavu ponuda:
24.11.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
11.000,00 EUR
 • JN_2023_132_Potok_Vuger_Sopnica.pdf

Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Kašina u K.o. Kašina

 

 

Rok za dostavu ponuda:
24.11.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • JN_2023_131_Potok_Kasina.pdf

Licence, tehnička potpora i održavanje sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu

Rok za dostavu ponuda:
22.11.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.412,00 EUR
 • Poziv_za_dostavu_ponuda_JN_2023_688.pdf

Nabava usluga redudantnog povezivanja Hrvatskih voda na Internet

Rok za dostavu ponuda:
23.11.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
8.000,00 EUR
 • Poziv_Nabava_usluga_redudantnog_povezivanja_Hrvatskih_voda_na_Internet_JN_2023_17.pdf

Regulacija vodotoka Calchera-Mondelaco u Rovinju - izrada glavnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
24.11.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
25.000,00 EUR
 • EV4-0004_Poziv za dostavu ponude - Calchera-Mondelaco - glavni projekt.pdf
 • EV4-0024_Dokumenti - akti - Calchera-Mondelaco - glavni projekt.pdf
 • EV4-0024_Projektni zadatak - Calchera-Mondelaco - glavni projekt.pdf
 • EV4-0024_Troskovnik - Calchera-Mondelaco - glavni projekt.xls