Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
JN 2024-72

Instrumentalno seizmičko opažanje na lokaciji brane Ričice za razdoblje 2024. - 2025.

Rok za dostavu ponuda:
22.07.2024. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • Poziv na dostavu ponude.pdf
JN 2024-587

Tehnička pomoć pri provedbi projekta

Rok za dostavu ponuda:
22.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.000,00 EUR
 • JN 2024-587 Poziv na dostavu ponude.pdf
JN 2024-386

Elaborat usklađenosti  glavnog projekta "Rekonstrukcija objekata odvodnje lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice" s Rješenjem o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Rok za dostavu ponuda:
19.07.2024. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
4.000,00 EUR
 • JN 2024-386 Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-285

Stručni, geodetski i geotehnički nadzor tijekom izvođenja radova "Regulacija korita vodotoka Stara Subocka od kmp 7+720 do kmp 7+960"

Rok za dostavu ponuda:
19.07.2024. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
3.500,00 EUR
 • JN 2024-285 Poziv za dostavu ponude.pdf
JN 2024-591

Zamjena prozora i vrata boravišnog prostora CS Rožec

Rok za dostavu ponuda:
19.07.2024. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
8.500,00 EUR
 • JN 2024_591_Poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • jn_2024_591_troškovnik.xls
JN 2024-202

Uklanjanje ruševne građevine kod skele Medsave na kčbr. 1464/1 k.o. Vrbovec

Rok za dostavu ponuda:
17.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.400,00 EUR
 • JN 2024-202 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2024-202 Prilog 1 - Ponudbeni list.doc
 • JN 2024-202 Prilog 2 - Projekt uklanjanja.pdf
 • JN 2024-202 Prilog 3 - Troškovnik.xlsx
 • JN 2024-202 Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.doc
JN 2024-69

Redovno tehničko promatranje brane Letaj (2024)

Rok za dostavu ponuda:
16.07.2024. u 12:30 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
16.000,00 EUR
 • JN 2024-69 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • EV4-00xx_Projektni zadatak - Letaj - teh_promatranje.pdf
 • EV4-00xx_Troskovnik - Letaj - teh_promatranje.xls
JN 2024-70

Redovno tehničko promatranje brane Butoniga (2024)

Rok za dostavu ponuda:
16.07.2024. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.400,00 EUR
 • JN 2024-70 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • EV4-00xx_Projektni zadatak - Butoniga - teh_promatranje.pdf
 • EV4-00xx_Troskovnik - Butoniga - teh_promatranje.xls
JN 2024-68

Redovno tehničko promatranje akumulacije Ponikve (2024)

Rok za dostavu ponuda:
16.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.000,00 EUR
 • JN 2024-68 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • EV4-00xx_Projektni zadatak - Ponikve - teh_promatranje.pdf
 • EV4-00xx_Troskovnik - Ponikve - teh_promatranje.xls
JN 2024-16

Potok Sitnica od stac. km 0+571,62 (most na željezničkoj pruzi) do stac. km 0+764,70 (propust na cesti) - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i elaborat zaštite okoliša

Rok za dostavu ponuda:
18.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
3.760,00 EUR
 • JN 2024-16 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2024-16 Prilog 1 - Ponudbeni list.doc
 • JN 2024-16 Prilog 2 - Projektni zadatak.pdf
 • JN 2024-16 Prilog 3 - Troškovnik.xls
 • JN 2024-16 Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.doc