Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Akumulacija Benčići - izrada okolišnih elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjeca na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

 • EV4-0046_Poziv za dostavu ponude - Bencici - SUO.pdf
 • EV4-0046_Projektni zadatak - Benčići - SUO.pdf
 • EV4-0046_Troskovnik - Bencici - SUO.xls

Glavni projekt uređenja vodotoka Čavlovica u naselju Dežanovac u dužini 475m (rkm 16+070-16+545)

 • Poziv za dostavu ponuda_0.pdf

Arheološki nadzor nad radovima čišćenja granice RH na rijeci Glini prema zahtjevu MUP-a

 • Poziv za dostavu ponuda.pdf

Uređaj za automatsko presavijanje i kuvertiranje

 • JN 2022-726 Poziv za dostavu ponude_0.pdf

Nabava uredskog materijala za  potrebe obračuna i naplate vodnih naknada

 • JN 2022-725 Poziv za dostavu ponuda.pdf
 • JN 2022-725 Prilog 3 - Troškovnik.xlsx

Izrada ventilacijskog kanala kuhinjske nape 

 • Poziv za dostavu ponuda JN 2022-722_1.pdf
 • Prilog_2_Troškovnik - izrada ventilacijskog kanala kuhinje _1.xlsx

Revizija financijskih izvještaja za 2022. godinu

 • JN 2022-41 POziv za dostavu ponuda.pdf

Izrada i ispitivanje tri istražno-piezometarske bušotine

 • Poziv za dostavu ponude JN 2022-709.pdf
 • Prilog 2_Ponudbeni troškovnik.xlsx
 • Prilog 3_Program istražnih radova.pdf

Materijal za čišćenje, sredstva za dezinfekciju za potrebe Hrvatskih voda 

 • Troškovnik za nabavu materijala za čišćenje.xlsx
 • Poziv za dostavu ponuda - nabava materijala za čišćenje JN2022-707_0.pdf

Izmjena fasadne stolarije i garažnih vrata na objektu rukovatelja na brani Lapovac II

 • jn_2022_241_Poziv_za_dostavu_ponuda_0.pdf
 • Izjava o preuzimanju odgovornosti izvršitelja brana Lapovac.doc
 • Jamstveni list_0.docx
 • jn_2022_241_troškovnik.xls