Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Regulacija bujice Peštine u naselju Nerezine - izrada glavnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
13.12.2023. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
25.500,00 EUR
 • EV4-0036_Poziv za dostavu ponude - Pestine - glavni projekt.pdf
 • EV4-0036_Projektni zadatak - Pestine - glavni projekt.pdf
 • EV4-0036_Dokumenti - akti - Pestine - glavni projekt.pdf
 • EV4-0036_Troskovnik - Pestine - glavni projekt.xls

Zaštita od plavljenja dijela naselja Ripenda-Verbanci - izrada glavnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
12.12.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
24.000,00 EUR
 • EV4-0035_Poziv za dostavu ponude - Ripenda-Verbanci - glavni projekt.pdf
 • EV4-0035_Projektni zadatak - Ripenda-Vebanci - glavni projekt.pdf
 • EV4-0035_Dokumenti - akti - Ripenda-Verbanci - glavni projekt.pdf
 • EV4-0035_Troskovnik - Ripenda-Verbanci - glavni projekt.xls

Geodetski elaborat izvedenog stanja vodnih
građevina za akumulaciju Petnja 

Rok za dostavu ponuda:
11.12.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
9.300,00 EUR
 • Poziv na dostavu ponuda_JN_2023-656.pdf
 • Poziv na dostavu ponuda_JN_2023-656- IZMJENA.pdf

Geodetski elaborat izvedenog stanja vodnih
građevina i evidentiranje stvarnog stanja
korita prirodnih površinskih voda za vodotok Glogovnica od km 13+290 do km 19+100
 u k.o.Tučenik, k.o. Podjales i k.o. Cugovec

Rok za dostavu ponuda:
05.12.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
23.500,00 EUR
 • Poziv na dostavu ponuda JN 2023-657.pdf

Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu "Rekonstrukcija ceste DC 47 i lijevog unskog nasipa od 3+220 do 5+109 i od 5+965 do 7+000"

Rok za dostavu ponuda:
04.12.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.600,00 EUR
 • JN_04_Poziv_za_dostavu_ponude.pdf

Glavni projekt rekonstrukcije drvenog mosta preko potoka Vitunjčica u Vitunju u Ogulinu

Rok za dostavu ponuda:
04.12.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
24.000,00 EUR
 • Poziv_JN_2023_619_Glavni_projekt_rekonstrukcije_drvenog_mosta_preko_potoka_Vitunj_ica_u_Vitu.pdf

Nabava i postavljanje opreme za video konferencijski sustav (COP Direkcija)

Rok za dostavu ponuda:
29.11.2023. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
5.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda JN 2023-689.pdf
 • Troškovnik_ COP Direkcija-video konferencijski sustav JN 2023-689.xlsx

Izrada bilance voda za akumulaciju Pakra

Rok za dostavu ponuda:
05.12.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • - Poziv_JN_2023_674 Izrada bilance voda za akumulaciju Pakra.PDF

Troškovi rušenja i uklanjanja stabla na čestici JVD-a u k.o. Daruvar, od strane osposobljene specijalizirane tvrtke, BBŽ

Rok za dostavu ponuda:
01.12.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
7.000,00 EUR
 • Poziv___za_dostavu_ponude_JN_2023_708.pdf

Sanacija spuštenog stropa sa izvedbom izolacije i rekonstrukcijom instalacija u stropu - VGI za mali sliv Trnava

Rok za dostavu ponuda:
27.11.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
9.000,00 EUR
 • JN 2023-31_Poziv za dostavu ponude.PDF
 • JN 2023-31 Projektni zadatak.PDF
 • JN 2023-31_Troškovnik.xlsx