Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Elaborat evidentiranja već evidentiranih katastarskih čestica bujice Vranjački potok u Gradacu

 • Poziv za dostavu ponude_0.pdf

Retencija Dubina - izrada idejnog projekta

 • JN 2022-545 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2022-545 Projektni zadatak - Dubina - idejni projekt.pdf
 • JN 2022-545 Troskovnik - Dubina - idejni projekt.xls

Popravak vodomjernog profila i postavljanje automatskog mjerenja vodostaja na dovodnom kanalu CS Mrsunja, dovodnom kanalu CS Dubočac i dovodnom kanalu CS Kazeta 2 

 • jn_2022_706_Poziv_za_dostavu_ponuda_scan.pdf
 • Izjava o preuzimanju odgovornosti.docx
 • jn_2022_706_troškovnik.xlsx
 • Primjer obračunske situacije.xls
 • Zapisnik o izvedenim radovima.xlsx

Akumulacija Benčići - izrada okolišnih elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjeca na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

 • EV4-0046_Poziv za dostavu ponude - Bencici - SUO.pdf
 • EV4-0046_Projektni zadatak - Benčići - SUO.pdf
 • EV4-0046_Troskovnik - Bencici - SUO.xls

Glavni projekt uređenja vodotoka Čavlovica u naselju Dežanovac u dužini 475m (rkm 16+070-16+545)

 • Poziv za dostavu ponuda_0.pdf

Arheološki nadzor nad radovima čišćenja granice RH na rijeci Glini prema zahtjevu MUP-a

 • Poziv za dostavu ponuda.pdf

Uređaj za automatsko presavijanje i kuvertiranje

 • JN 2022-726 Poziv za dostavu ponude_0.pdf

Nabava uredskog materijala za  potrebe obračuna i naplate vodnih naknada

 • JN 2022-725 Poziv za dostavu ponuda.pdf
 • JN 2022-725 Prilog 3 - Troškovnik.xlsx

Izrada ventilacijskog kanala kuhinjske nape 

 • Poziv za dostavu ponuda JN 2022-722_1.pdf
 • Prilog_2_Troškovnik - izrada ventilacijskog kanala kuhinje _1.xlsx

Revizija financijskih izvještaja za 2022. godinu

 • JN 2022-41 POziv za dostavu ponuda.pdf