Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Izrada Elaborata zaštite okoliša za zahvat "Izgradnja desnog kupskog nasipa od Brodarca do Karlovačke pivovare"

Rok za dostavu ponuda:
28.03.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
12.000,00 EUR
 • JN 2023-555 Poziv za dostavu ponuda.pdf
 • I. izmjene i dopune poziva za dostavu ponuda.pdf
 • Idejni projekt.pdf

Elaborat evidentiranja već evidentiranih katastarskih čestica bujice Granića potok

 • Poziv za dostavu ponude.pdf

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ČESMA-GLOGOVNICA" U BJELOVARU

 • Poziv za dostavu ponuda_1.pdf

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "SUBOCKA - STRUG" U NOVSKOJ

 • Poziv za dostavu ponuda_0.pdf

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "LONJA-TREBEŽ" U KUTINI

 • JN 2023-55 Poziv za dostavu ponuda.pdf
 • JN 2023-55 Ispravak specifikacije usluga.pdf

Usluga popravka i održavanja automobila  marke ŠKODA  - redovni godišnji servis prema planu održavanja

 • Poziv_Usluga_popravka_i_održavanja_automobila_marke_ŠKODA___redovni_godišnji_servis_prema_planu_održavanja.pdf
 • Prilog 2_Popis vozila.xlsx
 • Prilog 3_Troškovnik Škoda.xlsx
 • Prilog 3_Troškovnik Škoda_izmjena_09.03.2023..xlsx
 • 09.03.2023. Izmjena Troškovnika i produljenje roka JN 2023-37.docx

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ILOVA-PAKRA" U DARUVARU

 • JN 2023-57 Poziv za dostavu ponuda.pdf

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ORLJAVA-LONDŽA" U POŽEGI

 • JN 2023-56 Poziv za dostavu ponuda.pdf

Parcelacijski elaborat za obnovu rukavca Miholjački Martinci (C.6.)

 • JN 2023-508 Poziv za dostavu ponuda Parcelacijski elaborat Miholjački Martinci.pdf

Uređenje Glavnog centra obrane od poplava u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220

 • JN 2023-186 Poziv za dostavu ponuda.pdf
 • GCOP - izvedbeni arhitektonski projekt.pdf
 • Troskovnik_GCOP.xlsx