EU projekti upravljanja rizicima od poplava

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png

Izgradnjom objekata kojima se smanjuje rizik od poplava, ali i daljnjim planiranjem sustava zaštite od poplava šireg područja grada Ogulina doći će do poboljšanja uvjeta života, ali i do poboljšanja osnovnih uvjeta za rast i razvoj gospodarstva predmetnog područja.

03.05.2022.

Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj usmjeren je na provedbu mjera za unaprjeđenje upravljanja rizicima od poplava

03.05.2022.

U sklopu projekta predviđena je gradnja i/ili rekonstrukcija zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina na područjima Karlovačke, Sisačko- moslavačka i Zagrebačke županije

02.05.2022.

Projektom ukupne dužine 236,7 km predviđaju se hitne „no regret“ mjere na 172,5 km dionica kojima će se osigurati ujednačena razina sigurnosti od prodora nasipa te odgovarajući pristup nasipu u cilju provedbe mjera obrane od poplava.

02.05.2022.