Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Svježe voće i povrće za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

 • Poziv za dostavu ponude JN 2022-738.pdf
 • Prilog 2 - Troškovnik - nabava svježeg povrća i voća.xlsx

Bezalkoholna pića, čajevi, napitci i mlijeko za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu i poslovne zgrade Hrvatskih voda u Osijeku - VGO za donju Dravu

 • Poziv za dostavu ponude JN 2022-739_1.pdf
 • Prilog 2 - Troškovnik - bezalkoholna pića čajevi napitci i mlijeko za potrebe kantina Hrvatskih voda_0.xlsx

Nabava konzerviranog povrća, tjestenine, začina i ostalih prehrambenih proizvoda

 • Poziv za dostavu ponude JN 2022-743.pdf
 • Prilog 2 - Troškovnik - nabava konzerviranog povrća tjestenine i začina.xlsx

Nabava smrznutog povrća i voća, svježe i smrznute ribe i morskih plodova

 • Poziv za dostavu ponude JN 2022-742_0.pdf
 • Prilog 2 - Troškovnik - smrznuto povrće i voće, sviježa i smrznuta riba i morski plodovi_0.xlsx

Nabava piletine, puretine i jaja za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

 • Poziv za dostavu ponude JN 2022-741.pdf
 • Prilog 2 - Troškovnik - piletina, puretina i jaja za potrebe kantine.xlsx

Nadzor radova obnove rukavaca Drave, Donja Dubrava-Legrad (C.3.)

 • Poziv za dostavu ponuda JN 2022-713.pdf

Elaborat evidentiranja već evidentiranih katastarskih čestica bujice Vranjački potok u Gradacu

 • Poziv za dostavu ponude_0.pdf

Retencija Dubina - izrada idejnog projekta

 • JN 2022-545 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2022-545 Projektni zadatak - Dubina - idejni projekt.pdf
 • JN 2022-545 Troskovnik - Dubina - idejni projekt.xls

Popravak vodomjernog profila i postavljanje automatskog mjerenja vodostaja na dovodnom kanalu CS Mrsunja, dovodnom kanalu CS Dubočac i dovodnom kanalu CS Kazeta 2 

 • jn_2022_706_Poziv_za_dostavu_ponuda_scan.pdf
 • Izjava o preuzimanju odgovornosti.docx
 • jn_2022_706_troškovnik.xlsx
 • Primjer obračunske situacije.xls
 • Zapisnik o izvedenim radovima.xlsx

Akumulacija Benčići - izrada okolišnih elaborata za postupak ocjene o potrebi procjene utjeca na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

 • EV4-0046_Poziv za dostavu ponude - Bencici - SUO.pdf
 • EV4-0046_Projektni zadatak - Benčići - SUO.pdf
 • EV4-0046_Troskovnik - Bencici - SUO.xls