Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
JN 2024-410

Godišnji kontrolni servis, popravci i intervencije i novelacije projekata izvedenog stanja  sustava vatrodojave i automatskog gašenja požara plinom, upravne zgrade Hrvatskih voda 

Rok za dostavu ponuda:
27.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
9.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda JN 2024-410.pdf
 • Troškovnik - godišnji servis i intervencije na sustavu vatrodojave i automatskog gašenja.xlsx
JN 2024-448

Zaštitarske usluge za potrebe upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220 i zgrade arhive Hrvatskih voda na Hrušćici,

Rok za dostavu ponuda:
28.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
5.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024-448.pdf
JN 2024-503

Geodetski elaborat stvarnog stanja korita potoka Zbel u k.o. Trnovec 

Rok za dostavu ponuda:
27.05.2024. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude - Geodetski elaborat stvarnog stanja korita potoka Zbel.pdf
JN 2024-504

Geodetski elaborat stvarnog stanja korita potoka Slivarsko k.č.br. 9369 u k.o. Donja Voća

Rok za dostavu ponuda:
27.05.2024. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
7.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude - Geodetski elaborat stvarnog stanja korita potoka Slivarsko.pdf
JN 2024/269

Glavna ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu za zahvat - Izgradnja akumulacije  Selište na sjevernim padinama Požeške gore (na potoku Komušanac) za zaštitu grada  Požege od bujičnih poplava

Rok za dostavu ponuda:
31.05.2024. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
14.000,00 EUR
 • Poziv_JN_2024_269_Glavna_ocjena_prihvatljivosti.pdf
JN 2024-57

Izrada projekta sanacija građevinskih elemenata  i energetska obnova crpne stanice Sveta Foška

Rok za dostavu ponuda:
27.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
12.000,00 EUR
 • JN 2024-57 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Troškovnik- projektiranje.xlsx
JN 2024-48

Regulacija dijela vodotoka Suvaja Koenička - izrada glavnog  projekta

Rok za dostavu ponuda:
27.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • JN 2024-48 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN_2024_48_Projektni zadatak - Suvaja Korenicka - glavni projekt.pdf
 • JN_2024_48_Troskovnik - Suvaja Korenicka - glavni projekt.xls
JN 2024-222

Stručni nadzor nad izvođenjem radova za zahvat "Zaštitni zid na desnom nasipu rijeke Trebež"

Rok za dostavu ponuda:
16.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
25.000,00 EUR
 • JN 2024-222 Poziv za dostavu ponuda.pdf
JN 2024-364

Provedba istraživanja u svrhu utvrđivanja nultog stanja ihtio i ornitofaune prije početka radova na zahvatu "Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1. Faza - karlovačko područje"

Rok za dostavu ponuda:
21.05.2024. u 09:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
16.500,00 EUR
 • JN 2024-364 Poziv_na_dostavu_ponude.pdf
 • ISPRAVAK -JN 2024-364 Poziv___poziv_na_dostavu_ponude.pdf
JN 2024-554

Revizija Metodologije provođenja monitoringa prioritetnih tvari u bioti u površinskim kopnenim vodama

Rok za dostavu ponuda:
17.05.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
9.000,00 EUR
 • JN 2024_554 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2024_554 TROSKOVNIK.xlsx