Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "SUBOCKA - STRUG" U NOVSKOJ

 • Poziv za dostavu ponuda_0.pdf

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "LONJA-TREBEŽ" U KUTINI

 • JN 2023-55 Poziv za dostavu ponuda.pdf
 • JN 2023-55 Ispravak specifikacije usluga.pdf

Usluga popravka i održavanja automobila  marke ŠKODA  - redovni godišnji servis prema planu održavanja

 • Poziv_Usluga_popravka_i_održavanja_automobila_marke_ŠKODA___redovni_godišnji_servis_prema_planu_održavanja.pdf
 • Prilog 2_Popis vozila.xlsx
 • Prilog 3_Troškovnik Škoda.xlsx
 • Prilog 3_Troškovnik Škoda_izmjena_09.03.2023..xlsx
 • 09.03.2023. Izmjena Troškovnika i produljenje roka JN 2023-37.docx

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ILOVA-PAKRA" U DARUVARU

 • JN 2023-57 Poziv za dostavu ponuda.pdf

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ORLJAVA-LONDŽA" U POŽEGI

 • JN 2023-56 Poziv za dostavu ponuda.pdf

Parcelacijski elaborat za obnovu rukavca Miholjački Martinci (C.6.)

 • JN 2023-508 Poziv za dostavu ponuda Parcelacijski elaborat Miholjački Martinci.pdf

Uređenje Glavnog centra obrane od poplava u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220

 • JN 2023-186 Poziv za dostavu ponuda.pdf
 • GCOP - izvedbeni arhitektonski projekt.pdf
 • Troskovnik_GCOP.xlsx

Sanacija fasadne stolarije na crpnoj stanici Hrastelnica

 • jn_2023_449_poziv_za_dostavu_ponuda (2).pdf
 • Troskovnik.xls
 • Jamstveni list.docx
 • Izjava o preuzimanju odgovornosti izvršitelja.doc

Nabava i postavljanje multimedijalne opreme za multifunkcionalne dvorane (COP Opuzen i Direkcija)

 • Poziv za dostavu ponuda JN 2023-180.pdf
 • Prilog 2_Ponudbeni Troškovnik.xlsx

Usluga sevisa i održavanja uređaja marke XEROX -  ugovor o održavanju uređaja po FSMA sustavu, VGO SJEVERNI JADRAN

 • Poziv za dostavu ponude JN 2023-35.pdf