Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
JN 2024-68

Redovno tehničko promatranje akumulacije Ponikve (2024)

Rok za dostavu ponuda:
16.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.000,00 EUR
 • JN 2024-68 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • EV4-00xx_Projektni zadatak - Ponikve - teh_promatranje.pdf
 • EV4-00xx_Troskovnik - Ponikve - teh_promatranje.xls
JN 2024-16

Potok Sitnica od stac. km 0+571,62 (most na željezničkoj pruzi) do stac. km 0+764,70 (propust na cesti) - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i elaborat zaštite okoliša

Rok za dostavu ponuda:
18.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
3.760,00 EUR
 • JN 2024-16 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2024-16 Prilog 1 - Ponudbeni list.doc
 • JN 2024-16 Prilog 2 - Projektni zadatak.pdf
 • JN 2024-16 Prilog 3 - Troškovnik.xls
 • JN 2024-16 Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.doc
JN 2024-15

Potok Vidak od stac. 0+895,04 - stac. 2+950 - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i elaborat zaštite okoliša

Rok za dostavu ponuda:
18.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.000,00 EUR
 • JN 2024-15 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2024-15 Prilog 1 - Ponudbeni list.doc
 • JN 2024-15 Prilog 2 - Projektni zadatak.pdf
 • JN 2024-15 Prilog 3 - Troškovnik.xls
 • JN 2024-15 Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.doc
JN 2024-14

Mihovljanski potok od  km 3+080 - 3+580 - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i elaborat zaštite okoliša

Rok za dostavu ponuda:
18.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
4.800,00 EUR
 • JN 2024-14 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2024-14 Prilog 1 - Ponudbeni list.doc
 • JN 2024-14 Prilog 2 - Projektni zadatak.pdf
 • JN 2024-14 Prilog 3 - Troškovnik.xls
 • JN 2024-14 Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.doc
JN 2024-13

Potok Toplica, naselje Krapinske Toplice - centar od stac.0+000 - 0+245 - projekt tehničkog održavanja i elaborat zaštite okoliša

Rok za dostavu ponuda:
18.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
5.200,00 EUR
 • JN 2024-13 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2024-13 Prilog 1 - Ponudbeni list.doc
 • JN 2024-13 Prilog 2 - Projektni zadatak.pdf
 • JN 2024-13 Prilog 3 - Troškovnik.xls
 • JN 2024-13 Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.doc
JN 2024-12

Potok Hum od stac. 1+900 - 2+350 - projekt tehničkog održavanja i elaborat zaštite okoliša 

Rok za dostavu ponuda:
18.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
4.800,00 EUR
 • JN 2024-12 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2024-12 Prilog 1 - Ponudbeni list.doc
 • JN 2024-12 Prilog 2 - Projektni zadatak.PDF
 • JN 2024-12 Prilog 3 - Troškovnik.xls
 • JN 2024-12 Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.doc
JN 2024-11

Potok Reka, naselje Ladislavec u Zlataru od mosta uzvodno, od stac.7+387,20 - 8+890,00 - idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i elaborat zaštite okoliša

Rok za dostavu ponuda:
18.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
8.000,00 EUR
 • JN 2024-11 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2024-11 Prilog 1 - Ponudbeni list.doc
 • JN 2024-11 Prilog 2 - Projektni zadatak.pdf
 • JN 2024-11 Prilog 3 - Troškovnik.xls
 • JN 2024-11 Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.doc
JN 2024-574

Regulacija dijela bujice Kature - izrada glavnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
29.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
16.000,00 EUR
 • JN_2024_574 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN_2024_574_Projektni zadatak - Kature - glavni projekt.pdf
 • JN_2024_574_Troskovnik - Kature - glavni projekt.xls
JN 2024-42

Regulacija dijela vodotoka Gerovčica II - izrada glavnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
29.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
22.000,00 EUR
 • JN_2024_42 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN_2024_42_Projektni zadatak - Gerovcica II - glavni projekt.pdf
 • JN_2024_42_Troskovnik - Gerovcica II - glavni projekt.xls
JN 2024-273

Uređenje potoka Stara Plavnica u naselju Bjelovar –idejno rješenje, elaborat zaštite okoliša i prirode, glavni i izvedbeni projekt, geodetski elaborat iskolčenja ishođenje građevinske dozvole

Rok za dostavu ponuda:
29.07.2024. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
24.600,00 EUR
 • JN 2024-273 Poziv za dostavu ponude.PDF