Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Popravak sustava za grijanje i hlađenje u zgradi VGO MURA I GORNJA DRAVA

 • Poziv___Popravak_sustava_za_grijanje_i_hla_enje_u_zgradi_VGO_MURA_I_GORNJA_DRAVA___JN_2023_30_78291785.pdf
 • Prilog 2_TEHNIČKI OPIS - POPRAVAK SUSTAVA ZA HLAĐENJE U ZGRADI VGO VŽ.pdf
 • Prilog 3_TROŠKOVNIK POPRAVAK SUSTAVA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE-VGO Varaždin.xlsx

Nabava obrazaca za  potrebe obračuna i naplate vodnih naknada, uključivo ispis i kuvertiranje

 • JN 2023-121 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Hrvatske vode - TROŠKOVNIK.xlsx

Zaštitarske usluge za potrebe upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220 i zgrade arhive Hrvatskih voda na Hrušćici

 • JN 2023-53 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • Pojašnjenje -23.02.2023.pdf
 • Poziv___ispravak___Za_titarske_usluge_za_potrebe_upravne_zgrade_Hrvatskih_voda_u_Zagrebu__Ulica_grada_Vukovara_220_i_zgrade_arhive_Hrvatskih_voda_na_Hru__ici_78300630.pdf

Geodetska snimanja vodnih građevina na području VGO-a Mura i gornja Drava - snimanje r. Mure od rkm 0-48 km i r Drave od rkm 217-183 km

 • JN 2023-445 Poziv za dostavu ponude.pdf

Geodetski radovi (elaborat usklađenja i parcelacijski elaborat) za uređenje vodotoka Drenovec

 • JN 2023-244 Poziv za dostavu ponuda.pdf
 • situacija1,1.pdf
 • situacija1,2.pdf
 • Prva izmjena poziva za dostavu ponuda JN 2023-244_elaborat usklađenja i parcelacijski elaborat (2).pdf

Usluge  jesenske i proljetne preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa, brana i akumulacija na području VGO Dunav i donja Drava

 • JN 2023 527 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2023 527 Projektni zadatak - Prilog 2.pdf
 • JN 2023 527 Izmjena Poziva za dostavu ponude.pdf
 • JN 2023 527 Odgovor br 1 na upit .pdf

Toaletni papir, papirnati ručnici i tekući sapun  za potrebe Hrvatskih voda 

 • Poziv za dostavu ponude_JN 2023-16.pdf
 • Troškovnik - Toaletni papir, papirnati ručnici i tekući sapun.xlsx
 • Ispravak-06.02.2023.pdf
 • Troškovnik - Toaletni papir, papirnati ručnici i tekući sapun_ispravak_06022023.xlsx

Izrada izvedbenog projekta sanacija građevinskih elemenata  i energetska obnova vodočuvarnice Prevlaka s geomehaničkim radovima

 • jn_2023_370_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • jn_2023_370_troškovnik.xlsx
 • Izjava o preuzimanju odgovornosti izvršitelja_1.doc

Izrada izvedbenog projekta sanacija građevinskih elemenata  i energetska obnova crpne stanice Tikveš s geomehaničkim radovima

 • jn_2023_372_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • Izjava o preuzimanju odgovornosti izvršitelja_0.doc
 • jn_2023_372_troškovnik.xlsx

Izrada izvedbenog projekta sanacija građevinskih elemenata  i energetska obnova crpne stanice Budžak s geomehaničkim radovima

 • jn_2023_371_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • Izjava o preuzimanju odgovornosti izvršitelja.doc
 • jn_2023_371_troškovnik.xlsx