Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica za 2023.-2025.

Rok za dostavu ponuda:
22.11.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • JN 2023-610 Poziv za dostavu ponuda.pdf
 • jn_2023_610_troškovnik.docx
 • Ispravak poziva za dostavu ponude za JN 2023_610_ i Troškovnika - Dopis.docx
 • jn_2023_610_Novi_troškovnik.xlsx
 • Tehnički uvjeti - Izmjena _ NOVO.doc
 • II - Ispravak poziva za dostavu ponude za JN 2023_610_ i Troškovnika - Dopis.docx
 • -Tehnički uvjeti - II izmjena.doc
 • Troškovnik- JN 2023-610 -Nabave dizel goriva za rad dizel agegata crpnih stanica za 2023.-2025.- II izmjena.xlsx

Istražni radovi na kanalu Kupa-Kupa s interpretacijom rezultata.

Rok za dostavu ponuda:
20.11.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.500,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda JN 2023-640.pdf

Glavni projekti za rješavanje zaobalne odvodnje u Logorištu, Švarči, Mostanju i Turnju 

Rok za dostavu ponuda:
20.11.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
14.000,00 EUR
 • JN 2023-641 Poziv za dostavu ponude.PDF

Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat "Sanacija lijeve obale Konavočice"

Rok za dostavu ponuda:
16.11.2023. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • JN 2023-653 Poziv za dostavu ponude.pdf

Sanacija odrona na r. Česmi nizvodno od mosta u Derezi  - izrada geodetskih i geotehničkih podloga, idejnog rješenja i izvedbenog projekta

Rok za dostavu ponuda:
16.11.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
12.000,00 EUR
 • JN 2023-313 Poziv za dostavu ponude.PDF

Nadzor radova obnove rukavca "Heresznye" na rkm 186 (Wise Drava Life - EU projekt s Mađarskom) 

Rok za dostavu ponuda:
13.11.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
12.246,50 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda JN 2023_510.pdf

Izrada izvedbenog projekta sanacija građevinskih elemenata  i energetska obnova crpne stanice Mrsunja s geomehaničkim radovima

Rok za dostavu ponuda:
15.11.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
7.760,00 EUR
 • JN 2023-659 Poziv za dostavu ponuda.pdf
 • jn_2023_659_troškovnik.xlsx
 • Mrsunja- projektni zadatak.docx

Sanacija ravnog krova crpne stanice Puškaš

Rok za dostavu ponuda:
15.11.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
10.000,00 EUR
 • Tehnički uvjeti.docx
 • JN 2023-662 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • jn_2023_662_troškovnik.xls

Idejno rješenje s pripadajućim elaboratom zaštite okoliša obnove rukavca rijeke Drave Orlovo selište na području općine Lukač 

Rok za dostavu ponuda:
09.11.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
22.600,00 EUR
 • Poziv_za_dostavu_ponude_JN_2023_578.pdf

Povećanje vidljivosti i informiranosti o rezultatima provedenih mjera kroz pripremu dokumentacijskog paketa za potrebe Posredničkog tijela (HV PT2) povodom završetka financijskog razdoblja OPKK 2014 – 2020

Rok za dostavu ponuda:
09.11.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda JN 2023-691.pdf