Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
JN 2024-394

Kava za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu i poslovne zgrade Hrvatskih voda u Osijeku - VGO za donju Dravu 

Rok za dostavu ponuda:
04.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
20.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024-394.pdf
 • 27.06.2024. Izmjena Poziva JN 2024-394.docx
 • Prilog 3 Troškovnik - ispravak 27.06.2024.pdf
JN 2024-395

Nabava piletine, puretine i jaja za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Rok za dostavu ponuda:
05.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.400,00 EUR
 • JN 2024-395 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE.pdf
 • Troškovnik - piletina, puretina i jaja za potrebe kantine Hrvatskih voda u Zagrebu.xlsx
JN 2024-463

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Gospić, poslovni prostor u Senju 

Rok za dostavu ponuda:
02.07.2024. u 09:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
2.700,00 EUR
 • Poziv za dostavu JN 2024-463.pdf
JN 2024-585

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI Opuzen  i COP Opuzen

Rok za dostavu ponuda:
04.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
7.000,00 EUR
 • Poziv na dostavu ponude JN 585 2024.pdf
JN 2024-462

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Delnice 

Rok za dostavu ponuda:
28.06.2024. u 09:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
4.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024-462.pdf
JN 2024-461

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Buzet  

Rok za dostavu ponuda:
28.06.2024. u 09:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
4.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024-461.pdf
JN 2024-460

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Rijeka

Rok za dostavu ponuda:
28.06.2024. u 09:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
4.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024-460.pdf
JN 2024-459

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGO Rijeka

Rok za dostavu ponuda:
28.06.2024. u 09:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
12.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponude JN 2024-459.pdf
JN 2024-586

Novelacija studije prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata sustava javnog navodnjavanja Orljava - Lonđa za ekološku mrežu

Rok za dostavu ponuda:
02.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
13.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda JN 2024-586.pdf
 • 2024-06-12_Prilozi Poziva za popunjavanje.docx
JN 2024-224

Stručni i tehnološki nadzor nad radovima rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa na potezu preljev Jankomir-Jarun, L=1110 m

Rok za dostavu ponuda:
01.07.2024. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
13.280,00 EUR
 • JN 2024-224 Poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • JN 2024-224 Prilog 1 - Ponudbeni list.doc
 • JN 2024-224 Prilog 2 Projektni Zadatak.pdf
 • JN 2024-224 Prilog 3 - Troškovnik.xls
 • JN 2024-224 Prilog 4 - Izjava o nekažnjavanju.doc
 • JN 2024-224 Prilog 5 - Obrazac izjave.docx