Dječji kutak

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png

Povodom obilježavanja 145. obljetnice vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj i Dana Hrvatskih voda promoviran je pilot projekt Hrvatskih voda pod nazivom „Mali čuvari voda“, u okviru Konferencije o budućnosti Europe i Okruglog stola „Vode – pogled u budućnost“ kojega su organizirali Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode 7. rujna 2021. i uz simboličan početak provedbe projekta dodjelom edukativnog kompleta OŠ Jure Kaštelana iz Zagreba, koji su bili dio programa skupa.

Dugogodišnje iskustvo Hrvatskih voda u provedbi dječjeg programa i edukaciji najmlađih, potaknulo nas je na osmišljavanje novoga projekta krajem 2017. godine, kako bismo stvorili praktičan edukativan i zabavan materijal o vodi za nastavnike i učenike osnovnih škola. Želja nam je bila izraditi poseban priručnik s pokusima posvećen njezinom veličanstvu – VODI, koji bi bio primjeren dobi nižih i viših razreda te koji bi uz komplet za ispitivanje vode na jednostavan i zabavan način približio nastavno gradivo i proširio znanja o ovoj nezamjenjivoj životnoj tekućini. Nositelji projekta su Ured generalnog direktora i Sektor za provedbu projekata sufinanciranih sredstvima EU, a sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz projekt „Tehnička pomoć za Hrvatske vode“, u skladu s infrastrukturnim projektima i ciljevima izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda koji su sufinancirani sredstvima EU. Tako će se projekt provoditi na području 11 gradova u 42 osnovne škole, a prema službenom popisu osnovnih škola na području Republike Hrvatske. Cilj projekta je podizanje svijesti učenika osnovnih škola o zaštiti, očuvanju i korištenju voda korištenjem izrađenog edukativno-zabavnog sadržaja, terenskim istraživanjem i praćenjem stanja voda u zavičaju, kao i stjecanje znanja i razumijevanja o svojstvima vode, pojedinim parametrima i njihovom značenju za kakvoću voda, njezinoj ulozi u životnom ciklusu te čovjekovog utjecaja na vode, okoliš i prirodu, kao i očuvanja bioraznolikosti zavičaja i usluga ekosustava.

Tijekom 2018. i 2019. godine za 42 škole nabavljeni su pokretni laboratoriji za ispitivanje vode i tla (EcoLabBox) te se krenulo u izradu Priručnika o vodi s pokusima za niže i više razrede. Kako bi izrađeni materijal bio u skladu sa najvišim odgojno-obrazovnim zahtjevima i standardima primjerenim uzrastu učenika, uspostavljena je suradnja s relevantnim obrazovnim institucijama, agencijama koje sudjeluju u izdavanju mišljenja na sadržaje namijenjenim  školama. Uzimajući u obzir planirani sadržaj priručnika osnovana je Stručna radna skupina koju su činili predstavnici Hrvatskih voda (Draženka Stipaničev, Predrag Koren, Mariela Sjekavica i Marija Vizner), Agencije za odgoj i obrazovanje – AZOO (Lydia Lugar), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – ASOO (Dalibor Sumpor), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja/Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (Branka Ilakovac i Andreja Ribarić) i Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole iz Varaždina (Petra Novak Mlinarić).   Pod motom „Veliki za male“ učenici navedene škole smjera ekološki tehničar su s mentoricom Petrom Novak Mlinarić izradili prijedlog sadržaja i pokusa za niže i više razrede. Pripremu teksta priručnika i pokusa izradile su Petra Novak Mlinarić i Marija Vizner, koji je dorađen uz stručne savjete radne skupine. Priručnici s pokusima su bogato ilustrirani crtežima i fotografijama. Ilustracije za niže razrede izradila je Karin Tancel, dok je ilustracije za više razrede izradila Marija Vizner. Za sadržaj priručnika i pokusa za više razrede korištene su manjim dijelom fotografije vanjskih suradnika, dok je većina fotografija izrađena u Hrvatskim vodama uz pomoć osoblja Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda i Darka Bukovca (vodočuvara), koji je vlastitim fotoaparatom zabilježio izvedbe svih pokusa. Pokusi za niže razrede primjereni su uzrastu učenika, jednostavni i ne zahtijevaju složenu opremu, a mogu se izvoditi u razredu s učiteljem. Za više razrede (i za niže razrede pokazno) pokusi obuhvaćaju i upotrebu pokretnog laboratorija s kojim mentor može provesti terensko istraživanje voda. Ovime će se  omogućiti povezivanje nastavnog programa s praktičnim znanjima koja mogu rezultirati i većom aktivnosti učenika u zajednici pri očuvanju vodnog resursa i prirodnih vrijednosti te razumijevanja problematike zbrinjavanja otpadnih voda, potreba za izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja kao i razvijanja odgovornijeg ponašanja prema okolišu i nužnosti uvođenja održivog razvoja. 

Po podjeli kompleta „Mali čuvari voda“ kojega čine pokretni laboratorij za ispitivanje vode i tla (EcoLabBox) i Priručnik o vodi s pokusima za niže i više razrede svim školama, očekuje se daljnja suradnja sa školama kroz izradu zajedničkog Izvješća o provedenim uzorkovanjima, analizama i zaključcima o stanju zavičajnih vodotoka škola, kao konačnog rezultata projekta te razvijanja daljnje suradnje sa školama.

09.09.2021.

Prva edukativna dječja radionica nakon pandemije koronavirusa, održana je u utorak 16. lipnja u Hrvatskim vodama u Zagrebu za djecu iz osnovnih škola Osječko-baranjske i Sisačko-moslavačke županije kroz edukaciju i provedbu projekta „Sigurnog kretanja u prirodi“, koji Udruga Hrvatska pomaže provodi u suradnji s Hrvatskim vodama i Hrvatskim društvom za zaštitu voda.

Učenici trećih, četvrtih i petih razreda OŠ Davorina Trstenjaka iz Hrvatske Kostajnice i OŠ Svete Ane iz Osijeka s učiteljima Filipom Babićem i Višnjom Šustek prisustvovali su prezentaciji dječjih edukativnih slikovnica u društvu s Hrvojem - maskotom Hrvatskih voda. Prezentaciji su prisustvovali i predsjednica udruge Hrvatska pomaže Đurđa Adlešić i glavna tajnica Zdenka Mesić te predstavnik udruge za zaštitu voda Josip Rubeša. Od samog početka trinaest mališana, smještenih na sigurnosne razmake protuepidemijskih mjera, aktivno se uključilo u razgovor s predavačem o ulozi i zadaći Hrvatskih voda, vrstama voda u prirodi, podzemnim vodama i njihovoj važnosti, količini podzemnih voda u odnosu na kopnene vode te za što nam sve treba voda. Uz Hrvojevu avanturu u barici koju je onečistila iznenadna nezgoda kamiona za odvoz otpada, ušli smo u svijet značaja i uloge čovjeka na vode i prirodu. Potaknuti pričom i pitanjem Hrvoja: „Tko to na Zemlji troši vode i prlja vode svaki dan?“ učenici su „priznali“ kako oni troše vodu svaki dan, no ne prljaju ju baš svaki. Ipak u razgovoru s predavačem odmah im je bilo jasno da svatko od nas trošeći vodu svakodnevno ju ujedno i prlja obavljajući osnovnu higijenu, pripremajući jelo, perući odjeću, bicikle, ljubimce i slično. Tijekom prezentacije mališani su pokazali zavidno znanje o vodama te uočili kako je plastika posebno opasan otpad koji se ne razgrađuje lako u prirodi. O njenom štetnom utjecaju na životinje uvjerili su se iz prikazanih slika, ali i iz objava koje sve češće viđaju u medijima. Kako možemo doskočiti i sami ovom problemu, saznali su tijekom radionice potvrdivši kako će svoje roditelje obavijestiti o manjoj upotrebi plastičnih vrećica te slamki, tanjura i čaša na svojim rođendanskim slavljima. Pročišćavanjem otpadnih voda štitimo vodne resurse – poruka je koju su usvojili svi mališani, no neke od njih je zanimalo gdje završava otpad koji nastaje nakon pročišćavanja. Ovo pitanje je pokazalo kako djeca vrlo ozbiljno razmišljaju o očuvanju okoliša i razumiju osnovne procese u kojima važnu ulogu ima odgovorno ponašanje čovjeka. Svakodnevnim aktivnostima kojima mogu štedjeti i čuvati vodu pridružili su se i primjeri skupljanja kišnice, kojom uglavnom bake ili djedovi zalijevaju vrtove pa im je cvijeće i povrće jako lijepo. Učenicima je predstavljeno praćenje vodostaja putem internetskih stranica Hrvatskih voda te im je pojašnjeno kako se prati vodostaj i poduzimaju određene mjere u obrani od poplava. Naravno, njih su zanimali vodostaji rijeka gradova iz kojih dolaze, pa smo svi zajedno pogledali trenutno stanje vodostaja rijeke Une i Drave te prokomentirali kako nastaju poplave, kako se možemo od njih obraniti te što sve možemo učiniti kako bismo rijekama dali više prostora, izbjegli ili umanjili štete. Pojasnili smo i kako prirodna poplavna područja u blizini njihovih gradova, poput Kopačkog rita ili Lonjskog polja, mogu pomoći u obrani od poplava te kako mogu koristiti očuvanju ugroženih močvarnih vrsta. U završnici radionice porazgovarali smo o primjerima odrona i poplava koje su vidjeli, saznali da je otac jedne djevojčice vodočuvar, utvrdili kako su im najdraže rijeke upravo one koju ih okružuju, pokušali odgonetnuti koja je rijeka u Hrvatskoj najveća te pojasnili kako se vodostaji prate svaki dan i svaki sat, što je posebno važno kada rijeka raste. Svi prisutni su za uspomenu na druženje dobili slikovnice, čemu su se posebno razveselili, što je zabilježeno na fotografijama. Ovu edukativnu i interaktivnu prezentaciju najbolje je opisao jedan dječak izražavajući svoje zadovoljstvo posjetom Hrvatskim vodama riječima: „Ovo mi je bila najbolja prezentacija!“. Zadovoljni predstavnici udruga, učitelji i učenici nastavili su svoju avanturu u zoološkom vrtu u Maksimiru, zahvaljujući Hrvatskim vodama na vrlo poučnom predavanju i izražavajući interes za daljnjom suradnjom.

18.06.2020.

Novonastali uvjeti izazvani koronavirusom i održavanje nastave na daljinu, rezultirali su suradnjom Hrvatskih voda i obrazovnih institucija u virtualnoj nastavi, uz korištenje edukativnog i promidžbenog materijala Hrvatskih voda.

Pandemija izazvana koronavirusom stavila je na kušnju i obrazovni sustav, nastavnike i učenike koji su bili prisiljeni na duže vrijeme svoje školske klupe zamijeniti radnim stolovima u vlastitim domovima, a komunikaciju preseliti u virtualni svijet. Tako su, u izolaciji i izvanrednim okolnostima, potrebe za pitkom vodom i vodom za obavljanje osnovnih higijenskih i propisanih mjera zaštite u domu, bolnicama i na radnim mjestima postale osnovni uvjet u borbi protiv nevidljivog neprijatelja, a pitanja zaštite voda, okoliša i prirode postavljena su visoko na ljestvici opstanka života na našem Plavom planetu. Stoga i ne čudi kako se tema voda i odnosa čovjeka prema okolišu pojavila u virtualnim učionicama uoči Svjetskog dana voda 2020. koji je došao uz tutnjavu potresa u ranim jutarnjim satima 22. ožujka koji je pogodio šire zagrebačko područje, otežavajući uvjete izolacije i obrazovnog procesa. Unatoč tome, Svjetski dan voda s temom Voda i klimatske promjene našao se na popisu projektnih zadataka učenika brojnih osnovnih i srednjih škola koji su potražili dodatne zanimljive sadržaje o ovim temama. Tako su internetske stranice Hrvatskih voda i časopis Hrvatska vodoprivreda broj 230 s temama zaštite voda, praćenja i smanjenja utjecaja klimatskih promjena bili odličan izvor podataka i pomoć učenicima i nastavnicima u razumijevanju ovih pitanja.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) je na portalu virtualne nastave (https://nastava.asoo.hr/) u okviru projektnog dana, za učenike i nastavnike svih obrazovnih smjerova strukovnih škola, objavila edukativni materijal posvećen Svjetskom danu voda 2020. uz projektni zadatak vezan za članak o utjecaju klimatskih promjena na vodene ekosustave iz časopisa Hrvatska vodoprivreda broj 230. Rezultat je ovo višegodišnje suradnje Hrvatskih voda i ASOO, koja je aktivno uključena u promoviranje ekoloških tema putem časopisa i edukativnih projekata Hrvatskih voda.

„Ovakav način suradnje omogućuje javnom i poslovnom sektoru stjecanje i usavršavanje znanja i vještina, koja se prenose na nove generacije putem strukovnog obrazovanja te ujedno jača međusektorsku suradnju i partnerstvo na budućim projektima“, naglasio je Dalibor Sumpor, prof., viši stručni savjetnik u ASOO.

Športska gimnazija Zagreb je uz redovni nastavni program osobitu pažnju posvetila temama upravljanja voda, biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava, lokalnoj zajednici i primjerima dobre prakse kroz projekt „Nepoznata rijeka – život Save uzvodno i nizvodno od Zagreba“ koji je dobio financijsku potporu putem natječaja „Učeničke akcije protiv klimatskih promjena“, a u sklopu projekta „Prema otvorenoj, pravednoj i održivoj Europi u svijetu – Projekt predsjedanja EU 2019.-2021.”. Ovaj projekt je ugrađen u školski kurikulum i dio je virtualne nastave geografije i debatne skupine, a uspostavljena je i suradnja s Hrvatskim vodama u prezentaciji tema vezanih uz rijeku Savu i očuvanje voda. Tako su kroz nastavne jedinice „Svjetski dan voda - Voda i klimatske promjene” i „Globalno zatopljenje” izrađeni geografski istraživački radovi koje su proveli svi učenici prvih razreda (86 učenika) u obliku eseja od kojih je čak  84 % dobilo ocjenu odličan što svjedoči o interesu i uspješnosti ovakvog načina učenja. Na temu „Svjetski dan voda“ geografsko istraživanje proveli su i učenici četvrtih razreda (39 učenika) te učenici drugih razreda s naglaskom na očuvanju rijeka i energetskih izvora (79 učenika). Učenici su u svom istraživačkom radu koristili internetske stranice Hrvatskih voda i časopis Hrvatska vodoprivreda broj 230  kao izvore podataka, kao i video zapis „Sava – susret kulture i prirode”, a njihovi radovi će biti podloga za daljnje aktivnosti projekta u debatnoj skupini. Također, planirano je kroz virtualnu nastavu koristiti i edukativni materijal Hrvatskih voda – Projekt FRISCO1: kratki edukativni film i kviz znanja „Saznaj više o poplavama” te računalnu igru „Kako se štitimo od poplava – nauči i igraj”, a sve kako bi učenici aktivnim rješavanjem problemskih zadataka kvalitetno stekli nova znanja na temu klimatskih promjena, važnosti zaštite voda, borbe protiv poplava, uloge prirodnih retencija i očuvanja biološke raznolikosti.

30.04.2020.

Zadovoljstvo nam je objaviti rezultate ovogodišnjeg natječaja Hrvatskih voda „Najmlađi za vode Hrvatske 2019. - 2020.“ na koji su stigle prijave 96 osnovnih škola diljem Hrvatske s ukupno 322 dječja rada, od čega po kategorijama: Edukativni materijal 33 rada; Istraživački projekt/edukativne radionice 15 radova; Likovni radovi 148 rada; Slogan i pjesmica - 61 slogan i 53 pjesmice; Poruka ili kratki spot -12 kratkih spotova.

Povjerenstvo Hrvatskih voda je 3. ožujka 2020. godine pregledalo radove i izabralo najbolje iz mnoštva veselih dječjih crteža i pjesmica, kreativnih kalendara i slikovnica, odlično osmišljenih istraživačkih projekata te zanimljivih i poučnih kratkih spotova. Pri izboru radova članovi Povjerenstva su razmatrali i ocjenjivali jedinstvenost projekta, inovativnost, uloženi trud, glavnu poruku i cilj projekta, uspješnost edukacije i podizanja svijesti o očuvanju voda, uključenost učenika i šire zajednice u projekt, kao i druge elemente važne za ukupni edukativni dojam projekta i njegov utjecaj na okolinu koju je promijenio i učinio ljepšom za život.

Povjerenstvo je izabralo sljedeće radove za nagradu prema kategorijama:

 1. kategorija edukativni materijal – 1 nagrađeni projekt:
 • OŠ „Vladimira Nazora“ Čepin, Kalnička 17, 31431 Čepin; voditeljica projekta: Antonija Katić, dipl. učiteljica; naziv projekta: Edukativna knjiga „Slap“; učenici 2.a razreda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. kategorija istraživački projekti ili edukativne radionice – 1 nagrađeni projekt:
 • OŠ „Antun i Stjepan Radić“ Gunja, Miroslava Krleže 2, 32260 Gunja; voditeljica projekta: Emina Hadžić, mag. biologije; naziv projekta: „Voda – izvor života“ Procjena toksičnosti vode rijeke Save upotrebom običnog luka (Allium cepa L.); učenice 8. razreda: Ana Šokčević, Matija Mikulić, Saida Čaluković, Karla Tadić, Noel Vraneš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. kategorija likovnih radova – 2 nagrađena rada (niži i viši razredi):
 • OŠ Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, 49221 Bedekovčina; voditeljica projekta: Melita Ogrinšak, mag. prim. educ., učitelj mentor; likovni rad učenika Viktora Ptičara iz 3.a razreda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • OŠ „Braće Radić“ Pakrac, Bolnička 55, 34550 Pakrac; voditeljica projekta: Nikolina Zanetti, mag. edu. lik. kult.; likovni rad učenice Petre Antunović iz  8.c razreda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. kategorija slogani i pjesmice o vodi – 2 nagrađena rada:
 • SLOGAN: OŠ „Josip Kozarac“ Slavonski Šamac, Trg Stjepana Radića 3, Krušovica, 35220 Slavonski Šamac; voditelj projekta: Josip Galović, prof. savjetnik; slogan učenika Fabijana Vođinca iz 8. razreda

 

 

 

 

 

 

 

 

 • PJESMICA: OŠ „Donja Stubica“ Toplička cesta 27, 49240 Donja Stubica; voditeljica projekta: Danica Pelko, prof.; pjesmica „Kipček“ učenice Ivane Žukine iz 8. razreda

                 - Pjesmica OŠ Donja Stubica

 1. kategorija poruka ili kratkih spotova – 1 nagrađeni kratki spot:
 • TOŠ-SEI „Bernardo Parentin“ Poreč – Parenzo, Matka Laginje 6, 52440 Poreč; voditeljica projekta: Tatjana Brnobić Damjanović, prof. mat. i fiz.; naziv projekta: „Oda Vodi“; izvođači pjesme učenici 7. razreda: Emily Bratović i Juraj Debeljuh; u spotu sudjelovali učenici 5., 6., 7. i 8. razreda. Spot možete pogledati na: https://www.youtube.com/watch?v=3zkLEEF-g38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. najoriginalniji projekt škola (prema izboru Povjerenstva) – 1 nagrađeni projekt:
 • OŠ „Petra Kanavelića“ Korčula, Ulica Ante Starčevića, 20260 Korčula; voditeljica projekta: Suzana Petković, prof. hrvatskog jezika, učitelj savjetnik; naziv projekta: Tematska radijska emisija; učenici 7. razreda: Vito Melhior Kunac i Mislav Tomičić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također, Povjerenstvo je odlučilo da se sljedeći učenički radovi pohvale posebnim Pohvalnicama za škole, mentore i učenike, a kojima se pohvaljuju za izuzetno zalaganje i doprinos u podizanju svijesti o zaštiti voda kroz natječaj „Najmlađi za vode Hrvatske 2019. – 2020.“ te utješnim nagradama:

 1. kategorija edukativni materijal – 2 pohvaljena rada:
 • Katolička osnovna škola „Josip Pavlišić“, Omladinska 14, 51000 Rijeka; voditeljica projekta: Barbara Stipetić, mag. prim. educ.; naziv projekta: slikovnica „Možeš i ti“; učenici 3.b razreda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • OŠ „Vugrovec – Kašina“, Ivana Mažuranića 43, 10362 Kašina; voditeljica projekta: mr.sc. Đurđica Culjak, prof. biol., učitelj savjetnik; naziv projekta: društvena igra „Hrvatskom zaplovi i kapljicu znanja ulovi“; 8 učenika 6. b, c i d razreda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. kategorija istraživački radovi ili edukativne radionice – 1 pohvaljeni rad:
 • OŠ „Ivana Mažuranića“, Obrovac Sinjski 242/c, 21240 Obrovac Sinjski; voditelji projekta: Marija Beljo, mag. educ. geog. i Andrija Zokić, prof. lik. kult.; naziv projekta: „Geomorfološki prikaz toka rijeke Cetine“; 9 učenika 8.a razreda

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. kategorija poruka ili kratki spot – 1 pohvaljeni rad:

 

 • OŠ „Vladimira Becića“ Osijek, Vijenac Augusta Cesarca 36, 31000 Osijek; voditeljica projekta: Iva Čerina Čajkovac, prof. hv. jez. i knjiž.; naziv projekta: animirani film „Pokreni se! Promjeni se!“; učenici 1. i 3. razreda produženog boravka

   

 

 

 

 

 

Ovogodišnji natječaj odvijao se u specifičnim uvjetima sa štrajkom nastavnika i obustavom nastave početkom školske godine te pojavom korona virusa završetkom natječaja. Unatoč ovim okolnostima, zadovoljni smo brojem pristiglih radova i njihovom kvalitetom. Ovim putem pohvaljujemo svaki pristigli rad, trud i volju učenika, ali i ravnatelja, učitelja i mentora koji su usmjerili svoje učenike na kreativno izražavanje i razvijanje vještina koje će doprinijeti razumijevanju i usvajanju novih znanja. Poruke o prilagodbama na klimatske promjene, očuvanju voda i prirode prožele su sve radove, što je i bio jedan od glavnih zadataka i ciljeva ovog natječaja. Uz moto: „Važno je sudjelovati, ne pobijediti!“, nadamo se da su učenici i mentori uživali u provedbi svojih projekata, stekli i proširili svoja znanja o vodi i očuvanju prirode te dobili dodatni poticaj i ideje na koji način mogu vlastitim angažmanom doprinijeti zaštiti i održivom korištenju prirodnih resursa.

Hrvatske vode će nagraditi pobjednike natječaja bogatim istraživačkim i edukativnim kompletima te predstavom „Voda je život“. Također, nagrađeni i ostali pristigli radovi bit će predstavljeni javnosti u svibnju u prostoru Grada Zagreba u Gajevoj ulici – ZgForum. Svečana podjela nagrada i termin održavanja događanja, objavit će se naknadno, a prema preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te prema odluci Hrvatskih voda.

Čestitamo dobitnicima nagrada, svim pohvaljenim radovima te zahvaljujemo svim osnovnim školama na sudjelovanju u natječaju, a posebno učenicima i voditeljima projekata!

17.03.2020.

Početak ovogodišnjih prezentacija edukativnih slikovnica Hrvatskih voda obilježen je 4. ožujka u edukativno-izložbenom prostoru Grada Zagreba, ZgForumu u Gajevoj ulici, kojem su prisustvovali učenici trećih razreda OŠ Jure Kaštelana s učiteljicom Marinom Lucin i pedagogicom Zdravkom Ciglenečki.

U prostoru ZgForuma u kojem je nedavno otvorena izložba pod nazivom „Hrvojeve zgode u zaštiti vode!“ s izloženim posterima i edukativnim slikovnicama Hrvatskih voda, započela je prezentacija za mališane trećih razreda OŠ Jure Kaštelana. Početak prezentacije obećavao je puno, jer su mališani vrlo brzo pokazali interes za temu te se pohvalili kako neki od njih već poznaju Hrvoja. Ilustracije o Hrvojevoj avanturi s poplavama, prepoznali su na koricama prve slikovnice, dok su znatiželjno gledali u naslovnice preostalih slikovnica, ispitujući kakve im je još avanture Hrvoje priredio. Stoga smo brzo „zaronili“ u novu priču u kojoj se Hrvoje suočio s onečišćenjem voda te kroz razgovor s vodočuvarom saznao tko na planetu koristi i onečišćuje vode svaki dan.

Vrlo odgovorno su mališani prihvatili činjenicu kako i sami onečišćuju vode u kućanstvu i školi te pokazali zavidno znanje o vodama. Ubrzo smo dobili i objašnjenje. Naime, jednom tjedno pedagogica i učiteljica pripremaju zanimljiva pitanja na temu voda, na koje mališani daju odgovore, potičući ih tako na istraživanje i proširivanje znanja o važnosti vode i ulozi čovjeka na ciklus vode i okoliš. Tako im nisu bila nepoznata pitanja o klimatskim promjenama, podizanju razine mora u odnosu na otapanje leda u moru i s kopna, načinima i posljedicama onečišćenja, izvorima onečišćenja vode u domaćinstvu, kiselim kišama, opasnostima od plastičnog otpada, kanalizaciji i uređaju za pročišćavanje otpadnih voda te primjerima štednje vode i smanjenja onečišćenja.

U raspravi i uz primjere recikliranja vode i raznog otpada, saznali smo i kako invazivne vrste mogu nanijeti štetu domaćim vrstama, ukoliko ih pustimo u prirodu. Uz igru pitanja-odgovora s lutkicom Hrvoja ponovili smo naučeno, a iz odgovora se moglo zaključiti kako su mališani pomno slušali predavanje i naučili još ponešto novo o važnosti očuvanja voda. Također, odgovori su pokazali i kako razumiju osnovne uzročno-posljedične pojave i procese vezane uz vodu i okoliš, a s kojima se svakodnevno susreću.

Osmjeh na licu i vesele povike izmamila je činjenica kako će od Hrvatskih voda na poklon dobiti slikovnicu o zaštiti voda koju će moći ponijeti kući te zajedno s Hrvojem još jednom proživjeti vodenu avanturu i okušati se u rješavanju zadataka. Nakon podjele slikovnica i fotografiranja s Hrvojem, učiteljice i mališani su krenuli put škole nestajući polako u zagrebačkim ulicama poput kakvog skakutavoga i piskutavog vlaka sa slikovnicama koje su vijorile u rukama, prenoseći u daljinu poruke o očuvanju voda.

S tom spoznajom, završili smo prvi ovogodišnji susret uz komentare predstavnika Grada Zagreba-ZgForuma koji su se iznenadili znanjem mališana. Izjavili su kako ni sami nisu znali mnogo toga o vodi te izrazili sumnju da ni mnogi odrasli nemaju toliko znanja koliko ga imaju ovi znatiželji i veseli mališani, koji o ovim pitanjima vrlo razumno, logično i odgovorno promišljaju.

Uoči Svjetskog dana voda prostor zagrebačkog Foruma ugostit će i mališane dječjeg vrtića iz Španskog, nakon čega Hrvoje nastavlja svoj put diljem Hrvatske prema dugoj listi prijava za edukativne radionice u vrtićima i školama gdje ga nestrpljivo očekuju mališani.

06.03.2020.

Vrijeme je maškara, narodnih običaja i zabave koju željno očekuju i vesele joj se sve generacije, a ponajviše djeca. Makar samo na jedan dan pruži nam se prilika postati netko drugi, pjevačica, doktor, vatrogasac, policajac, neki idol, simbol vremena ili pak junak koji spašava svijet. Danas je Hrvoje, maskota Hrvatskih voda, postao mali junak u očima predškolske djece grupe Sunce iz dječjeg vrtića Špansko koju vode tete Dijana Vrbanac i Marica Medved, brinući o održivom razvoju i zaštiti okoliša. Mališani ove grupe, zajedno s roditeljima, izradili su šarene Hrvojeve oklope, koji su se veselim bojama i transparentima o zaštiti voda isticali među zanimljivim kostimima ostalih skupina djece. „Naoružani“ transparentima i porukama zaputili su se prema Trgu Ivana Kukuljevića gdje su se susreli s maskiranim mališanima dječjeg vrtića Sunčana te se zajedno s roditeljima i prolaznicima proveselili na trgu. Naši mali maskirani junaci, poput pravog Hrvoja, pobrinuli su se da svi prisutni saznaju tko je Hrvoje i čime „se bavi“, pa su svima podijelili poruke o važnosti zaštite voda, apelirajući na njihovu svijest.  Po obavljenom „zadatku“, nastavili su druženje u dvorištu svoga vrtića te uz krafne i sokove uživali u plesu pod maskama.

Hrvoje, njihov izabrani junak, predstavlja najugroženiju vrstu kornjače u Hrvatskoj – riječnu kornjaču s područja rijeke Neretve. Njezin opstanak ovisi prvenstveno o kakvoći voda, kao i očuvanju staništa i jedinki pa je stoga uloga čovjeka od osobitog značaja za opstanak ove vrste. To su znali naši mališani kada su za maškare izabrali svoga junaka – Hrvoja, jer o njihovoj ekološkoj naobrazbi brinu marljive tete provodeći održive i okolišne programe u vrtiću, razvijajući kod djece svakodnevne dobre navike i empatiju za živa bića. I Hrvatske vode brinu o odgoju mališana pa su uz posjetu ove grupe u Španskom ostavile dubok dojam i na ostale mališane diljem Hrvatske. Naime, putem besplatnih prezentacija edukativnih slikovnica u kojima je glavni lik Hrvoje, educirano je preko 11.000 djece u 176 osnovnih škola i 32 vrtića diljem Hrvatske kroz 249 prezentacija do kraja 2019. godine. Duge liste čekanja s popisom vrtića i škola iz cijele Hrvatske govore nam kako je Hrvoje omiljeni lik mališana koji ga željno očekuju i ove godine, a koje ćemo započeti u ožujku s radionicama u ZgForumu za učenike OŠ Jure Kaštelana i mališane DV Špansko u suradnji s Gradom Zagrebom.

Tko zna, možda Hrvoje i sljedeće godine osvane na ulicama nekih drugih gradova, kao junak naših mališana koji barem na jedan dan mogu staviti oklop na leđa i proživjeti svoju vodenu avanturu!

25.02.2020.

U organizaciji Hrvatskih voda i Grada Zagreba u utorak, 18. veljače, u ZgForumu otvorena je izložba edukativnih slikovnica Hrvatskih voda pod nazivom „Hrvojeve zgode u zaštiti vode!“, koja će biti otvorena za javnost do kraja ožujka.

 

U prostoru ZgForuma u Gajevoj ulici svečano je otvorena edukativna izložba na kojoj su prisustvovali mnogi gosti i mališani OŠ Jure Kaštelana. Izložbu je u ime gradonačelnika Grada Zagreba najavila pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Sanja Jerković, a o projektima vodnoga gospodarstva na području grada Zagreba govorio je direktor VGO za gornju Savu Zvonko Marenić. Edukativne slikovnice je kratko predstavila Marija Vizner, a izložbu je na opće veselje otvorio Hrvoje, maskota dječjeg programa Hrvatskih voda.

 

Hrvatske vode su od 2013. do 2017. godine, u okviru dječjeg programa, izradile četiri zabavne i edukativne slikovnice: „Život uz rijeku - Poplave“, „Voda izvor života - Zaštita voda“, „Voda i čovjek – Korištenje voda“  i „Nova Hrvojeva zgoda: Od otpadne, čista voda!“, koje su opremljene zadatcima, naljepnicama i edukativnim posterima. Glavni lik slikovnica je riječna kornjača HRVOJE, koji kroz avanture s prijateljima upoznaje djecu s mnogim pojmovima i životnim situacijama vezanih uz vodu. U izradi slikovnica sudjelovale su stručne radne skupine djelatnika Hrvatskih voda, ilustracije su izradili Martina Zelenika MOON i Marko Pinjuh, a tekstove u rimi je napisala Marija Vizner. Slikovnice su dobile dopuštenje Ministarstva znanosti i obrazovanja (uz stručnu ocjenu Agencije za odgoj i obrazovanje) za predstavljanje u osnovnim školama te su ocijenjene kao vrijedna inicijativa u podizanju razine znanja o temama vezanim uz vodu. Na poziv vrtića i škola edukativne slikovnice se besplatno predstavljaju i daruju djeci. Do kraja 2019. godine održano je 249 prezentacija u 176 škola i 32 vrtića za preko 11.000 djece diljem Hrvatske.

 

Voda je nezamjenjiv resurs o kojem ovisi život i koji postaje sve važnije pitanje u urbanim sredinama u kojima danas živi više od polovine svjetske populacije. Klimatske promjene, povećanje broja stanovnika u gradovima i sve učestaliji sukobi za vodu u svijetu, govore o globalnim kretanjima koji u fokus stavljaju pitanja opskrbe vodom i njezinog racionalnog korištenja. Urbane sredine, koje će biti posebno osjetljive i ranjive na ova pitanja, moraju pravovremeno i prioritetno pronalaziti i planirati održiva rješenja kako bi se prilagodile izazovima globalnih trendova. Grad Zagreb, koji je prepoznao važnost vodnog resursa u održivom razvoju grada, i Hrvatske vode, koje niz godina rade na osvještavanju javnosti, prvenstveno djece i mladih, ujedinili su se u zajedničkom cilju te su organizirali edukativnu izložbu kako bi potaknuli interes šire javnosti o temama vezanih uz vodu, unaprijedili razumijevanje uloge čovjeka u ciklusu vode te ih potaknuli na mijenjanje svakodnevnih navika pri korištenju voda. Svoje navike morat ćemo mijenjati! Racionalno trošiti vodu i reciklirati ju, otpadne vode pročistiti i ponovno upotrijebiti, primjenjivati „zelena“ urbana rješenja i pridonijeti ozelenjavanju gradova, očuvati bioraznolikost, vrijedna šumska i močvarna staništa te tako doprinijeti globalnom očuvanju voda i okoliša.

 

Ovogodišnji Svjetski dan voda s temom „Voda i klimatske promjene“ ističe ulogu čovjeka i njegov utjecaj na vodne resurse i klimatske promjene, potičući društva i pojedince na aktivno uključivanje u rješavanje problema i pitanja vezanih uz vode. Stoga je organizacija edukativne izložbe s temom voda odlična najava ovog važnog dana te pokazatelj kako zajedničkom suradnjom i podizanjem svijesti o vodama možemo educirati buduće naraštaje da na odgovoran način koriste prirodno blago koje nam je povjereno te tako donose pozitivne promjene, mijenjajući svijet u kojem živimo.

Briga o vodi mora biti naša svakodnevna navika!

 

Radno vrijeme ZgForuma je svakog radnog dana od 10 do 18 sati, ulaz na izložbu je slobodan, a izložbu je moguće posjeti od 18. veljače do 31. ožujka 2020. godine.

20.02.2020.

Povodom obilježavanja mjeseca knjige, Gradska knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ je 29. listopada ugostila predavače Hrvatskih voda, kornjaču Hrvoja i učenike trećih i četvrtih razreda OŠ Novska i Katoličke osnovne škole u Novskoj.

U jutarnjim satima, pomalo tmurnog jesenjeg dana, predavače Hrvatskih voda i Hrvoja dočekala je topla i šarena gradska knjižnica i čitaonica u Novskoj, odajući dojam kako narodna tradicija, plodovi prirode i povijest lokalnog kraja može ići „ruku pod ruku“ sa suvremenom arhitekturom, najmodernijom opremom i materijalima, spajajući različita vremenska razdoblja, ljude i prirodu. Police s knjigama između kojih su se „šepirili“ rukom izrađeni i ukrašeni kišobrani, gljive divovskih dimenzija i viseće staklenke punjene plodovima prirode, pokazivali su kako se u ovoj knjižnici marljivo radi s djecom i odraslima.

Učenici OŠ Novska i Katoličke osnovne škole u Novskoj s učiteljicama Blankom Maričić, Marom Šulekić i Ivanom Marušić smjestili su se u ugodne stolice i u tišini čekali početak prezentacije pod nazivom „Hrvojeve zgode – očuvanje vode!“, koju je najavila ravnateljica knjižnice Darija Jež. Nakon upoznavanja s Hrvojem, najugroženijom vrstom kornjače u Hrvatskoj, rasprostranjenosti vode na Zemlji i važnosti vode za čovjeka, mališani su vrlo pažljivo pratili avanturu Hrvoja i njegovih prijatelja te s predavačem popričali o onečišćenjima voda, izvorima onečišćenja, štetnosti plastike kao otpada u vodama i okolišu, utjecaju onečišćene vode na živa bića, štednji vode i pročišćavanju otpadnih voda. Zaključili smo kako grad Novska ima djelomično izgrađenu kanalizaciju i septičke jame, ali još uvijek nema uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, pa se otpadne vode ispuštaju u prirodu i vodotoke, koji su od velike važnosti za život riba, ptica, biljaka i sva ostala zaštićena prirodna bogatstva obližnjeg Parka prirode Lonjsko polje. Stoga je od osobite važnosti za zaštitu voda, ljudi i prirode, što prije izgraditi kanalizaciju u cijelosti kao i uređaj koji će pročistiti prikupljene otpadne vode grada i šire okolice, a što se planira provesti u sljedećih nekoliko godina uz financijsku pomoć Europske unije. Zadovoljni ovim porukama, učenici su se s velikim veseljem poigrali s lutkom Hrvoja, samostalno postavljajući pitanja i dajući odgovore, ponavljajući tako stečeno znanje, apelirajući i šaljući poruke o očuvanju voda. Ipak, najveće veselje je izazvao Hrvoje koji se pojavio na vratima knjižnice i prošetao između mališana, pozdravljajući ih „peticom“ i dijeleći slikovnice svima. S osmjesima na licima i slikovnicama u rukama, učenici su se s  učiteljicama i ravnateljicom knjižnice poslikali za uspomenu i veseli napustili knjižnicu, pozdravljajući Hrvoja koji se vratio u svoj neretvanski kraj, gdje je nastavio pripreme za nova druženja.

30.10.2019.