Dječji kutak

/sites/default/files/heroimages/casopisi.png

Uoči Međunarodnog dana Dunava jučer je svečano potpisan Ugovor izvođenju radova regulacije desne obale rijeke Dunav od ušća rijeke Vuke u dužini od 1333 rkm do 1331 rkm u vrijednosti 47,25 milijuna kuna, koji je potpisao generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa zajednicom izvođača.

Nakon svečanog potpisivanja Ugovora, kako bi naše najmlađe sugrađane educirali i podigli im svijest o potrebi zaštite i očuvanja voda, vukovarskim osnovnim školama uručeno je sedam istraživačko-edukativnih kompleta „Mali čuvari voda“ koji se sastoje od Priručnika o vodi s pokusima za niže i više razrede osnovnih škola i pokretnog laboratorija za ispitivanje vode.

Naime, Hrvatske vode su uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja pokrenule pilot projekt pod nazivom „Mali čuvari voda“ namijenjen osnovnim školama na području gradova Republike Hrvatske u kojima se EU sredstvima sufinanciraju projekti izgradnje javnih sustava vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda u cilju zaštite okoliša i omogućavanja  održivog razvoja.

Obilježavanju Međunarodnog dana Dunava nazočili su uz generalnog direktora Hrvatskih voda i župan  Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić, Marijana Balić zastupnica u Hrvatskom saboru, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos, zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Filip Sušac, ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe za riječni promet Duška Kunštek uime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, direktor Vodnogospodarskog odjela Osijek Željko Kovačević i predstavnici Lučke uprave Vukovar i Lučke kapetanije Vukovar.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković rekao je kako će se ovim projektom Vukovar dodatno usmjeriti prema Dunavu. „Zaštit ćemo izgrađeno pristanište, omogućiti ispravak nepovoljne regulacijske linije na ovom području te će sigurnost plovidbe biti podignuta na veću razinu. Daljnjom gradnjom omogućit će se dodatan prostor za privez bijele flote, a lukobran će se s kopnenim dijelom Vukovara povezati novim teritorijem veličine 10 hektara, a biti će izgrađena i šetnica s biciklističkom stazom i mjestima za odmor i uživanje Vukovarki i Vukovaraca“, zaključio je Đuroković. Radovi trebaju započeti nakon 15. kolovoza te će ih izvoditi zajednica izvođača Hidrogradnja Osijek, Osijek Koteks i Sokol d.o.o. iz Vinkovaca.

Cilj projekta je izgradnja i rekonstrukcija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina u svrhu obrane od poplava, stabilizacija matice toka, obale i obalnog pojasa, kao i omogućavanje boljih uvjeta plovidbe, pristaništa i nove lučice za plovila. Uz urbanu nadogradnju i uređenje prostora uz Dunav, ovim projektom omogućilo bi se ostvarivanje šetnice od ušća Vuke prema Vučedolu.

Projektom je obuhvaćena izgradnja nove obaloutvrde gradskog tipa, lukobrana i uređenje desne obale Dunava od ušća rijeke Vuke u dužini od 1333 rkm do 1331 rkm.

Podsjećamo, svake godine na današnji dan  29. lipnja, 14 zemalja regije Dunavskog bazena zajedno slave suživot ljudi i okoliša jednog od najvećih europskih riječnih sustava i obilježavaju ga kao Međunarodni Dan Dunava. Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (eng. International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR), inicirala je obilježavanje Dana Dunava na desetu obljetnicu potpisivanja Konvencije o suradnji na zaštiti i održivom upravljanju rijekom Dunav na Ministarskom sastanku održanom 29. lipnja 2004. godine u Beču. Od tada se 29. lipnja u dunavskom slivu obilježava kao Dana Dunava.

Sliv rijeke Dunav je drugi najveći europski riječni sliv, ukupne površine od 801.463 kvadratnih kilometara, što ga čini najvećim svjetskim međunarodnim riječnim slivom jer uključuje teritorije 19 zemalja: Njemačka, Austrija, Češka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Bugarska, Rumunjska, Moldavija te Ukrajina, Švicarska, Italija, Poljska, Makedonija i Albanija. Dunav je ujedno i dom za više od 81 milijun ljudi različitih kultura, jezika, povijesnih i društvenih pozadina, a ekološki je vrlo značajan zbog zaštićenih područja sa bogatom biološkom raznolikošću.

29.06.2022.

Nakon što su istraživačko-edukativni kompleti „Mali čuvari voda“ podijeljeni  osnovnim školama Poreča, Rovinja, Krka, Vodica i Osijeka, Hrvatske vode nastavile su s podjelom ovog vrijednog edukativnog materijala namijenjenog osnovnim školama gradova u kojima se EU sredstvima financiraju projekti izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Svečanosti uručivanja kompleta, koja je 13. lipnja održana u Virovitici, nazočili su gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, koji je ovom prigodom uručio komplete predstavnicima 3 osnovne škole na području grada Virovitice. Istraživačko-edukativni komplet „Mali čuvari voda“ obuhvaća Priručnik o vodi s pokusima za niže i više razrede osnovnih škola i pokretni laboratorij za ispitivanje vode i tla.

Pilot projekt osmislile su i pokrenule Hrvatske vode krajem 2017. godine uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja,  s ciljem stvaranja praktičnog, edukativnog i zabavnog materijala i alata koji će učenicima osnovnih škola omogućiti stjecanje novih i primjenjivih znanja o vodi i uvid u stanje vodotoka zavičaja. Projekt je namijenjen osnovnim školama na području gradova gdje se grade infrastrukturni projekti vodoopskrbe i odvodnje sufinancirani EU sredstvima. Stoga je i projekt  sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz projekt „Tehnička pomoć za Hrvatske vode“, a provodi se na području 11 gradova, odnosno 43 osnovne škole.

Za potrebe projekta izrađen je tematski priručnik o vodi s pokusima za niže i više razrede osnovnih škola u suradnji sa stručnjacima Hrvatskih voda i Glavnog vodnogospodarskog laboratorija, stručnjacima iz Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Zavoda za zaštitu okoliša i prirode unutar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mentoricom i učenicima Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole iz Varaždina pod motom „Veliki za male“.  Priručnik je bogato opremljen ilustracijama, zanimljivim tekstovima i pokusima o vodi zasebno za niže i više razrede, koji su primjereni nastavnom programu i dobi učenika. Na Međunarodnom Festivalu WEP effect 2021 (Water Educational Programs - Obrazovni programi o vodi) u Sloveniji u listopadu 2021. godine priručnik je osvojio glavnu nagradu te je izabran od međunarodnog žirija kao najbolji edukativni rad između 74 prijavljena edukativna projekta iz šest zemalja, raspoređenih u četiri kategorije.

Upravljanje vodama, očuvanje i zaštita voda danas postaje sve složenije uslijed posljedica klimatskih promjena, kriza i sve većih pritisaka na vodni resurs, a što se odražava i na ciklus vode u prirodi. Razumijevanjem ovih procesa razvija se i svijest o potrebi održivog upravljanja vodama uz osobitu zaštitu nacionalnog vodnog resursa, koja se uz ostale mjere postiže i zbrinjavanjem i ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda koje zadovoljavaju EU standarde. Zato je cilj ovog projekta podići razinu svijesti učenika osnovnih škola o očuvanju voda uz primjenu zabavnog i edukativnog sadržaja, koji će ih potaknuti na terenska istraživanja i praćenje stanja voda u zavičaju, kao i stjecanja znanja i razumijevanja svojstava vode, pojedinih parametara i njihovom značenju za kakvoću voda, njezine uloge u životnom ciklusu te čovjekovog utjecaja na vode, okoliš i prirodu, kao i očuvanja bioraznolikosti zavičaja i usluga ekosustava. Primjena stečenog i proširivanje znanja uz njegovu praktičnu primjenu je najbolji način razumijevanja svijeta oko sebe te garancija da će buduće generacije donositi i odluke u skladu s održivim razvojem, misleći na generacije koje dolaze iza njih. Stoga se očekuje kako će ovaj pilot projekt potaknuti učenike i nastavnike na aktivnije uključivanje u očuvanje i racionalno korištenje voda te ukazati na koristi koje zajednici donose infrastrukturni projekti sufinancirani EU sredstvima, kao i opravdanost ulaganja u zaštitu voda i okoliša.

 „Voda je temeljni resurs bez kojeg ne možemo, pa zato svi zajedno moramo brinuti o vodama. U tom kontekstu moram pohvaliti Hrvatske vode koje u suradnji s Gradom Viroviticom provode velike projekte i ulažu značajna sredstva u očuvanje voda, a jedan od projekata koji će tome pridonijeti je i ovaj namijenjen mladima“ naglasio je Ivica Kirin.

 „Više od 80 milijuna kuna uloženo je u aglomeraciju i pročišćavanje voda, kako bi zaštitili i očuvali vode, a upravo će projekt „Mladi čuvari voda“ omogućiti praćenje stanja voda putem uzorkovanja i analize pojedinih parametara, baš kao što i mi kontrolom krvi pratimo svoje zdravlje. Nadamo se da će vas ovaj komplet potaknuti i zainteresirati za istraživanje i aktivnije uključivanje u očuvanje voda.“ Istaknuo je Zoran Đuroković.

„Zahvaljujemo Hrvatskim vodama na ovom poklonu kojeg ćemo sigurno korisno upotrijebiti. U školama puno radimo na edukaciji djece po pitanju voda, a ovaj komplet pomoći će nam u tom zadatku. Mi smo odrasli uz Dravu i uvijek smo bili ponosni na rijeku u kojoj smo se kupali, hvatali ribe i rakove, a vjerujem da ćemo ovakvim projektima naučiti mlade da očuvaju ove vrijednosti rijeke koja nam život znači“ rekla je Sanjica Samac ravnateljica OŠ Vladimir Nazor.

14.06.2022.

U srijedu 25. svibnja su državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Elizabeta Kos, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te zamjenici generalnog direktora Davor Vukmirić i Valentin Dujmović simboličnom predajom poštanskih paketa Hrvoju obilježili početak projekta pod nazivom „Hrvoje iz zavičaja – očuvanje voda i običaja“, kojega su inicirale Hrvatske vode uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Projektom se u 22 države svijeta učiteljima nastave hrvatskoga jezika i kulture u inozemstvu, doniraju kompleti kojega čine četiri edukativne slikovnice: „Život uz rijeku – poplave“, „Voda izvor života – zaštita voda“, „Voda i čovjek – korištenje voda“ i „Nova Hrvojeva zgoda: od otpadne – čista voda!“. Tako će poštom, Hrvoje poslati slikovnice učiteljima u Argentini, Australiji, Austriji, Belgiji, Nizozemskoj, Crnoj Gori, Francuskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Švicarskoj, Čile, Irsku, Norvešku, Kanadu, Poljsku, Južno Afričku Republiku, Rumunjsku, Srbiju, Njemačku, Italiju, Ukrajinu i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. Po dostavi slikovnica očekuju se povratne informacije učitelja i razvijanje suradnje na daljinu kroz brojne aktivnosti (crteže, pjesmice o vodi, fotografije voda, prijevode slikovnica, pitanja o vodi njihovog podneblja, projekata očuvanja voda i dr.).

Projekt „Hrvoje iz zavičaja – očuvanje voda i običaja“ je iniciran kroz dječji edukativni program sa željom uspostavljanja suradnje s Hrvatima izvan domovine i njegovanja hrvatske tradicije, jezika i kulture, kao i podizanja svijesti o potrebi očuvanja voda na globalnoj, ali i nacionalnoj razini država svijeta. Voda je univerzalni medij i ne poznaje granice, a potrebna je svima na planetu. Temeljna pitanja njezinog očuvanja, zaštite, dostupnosti i održivog korištenja, jednaka su u svim dijelovima svijeta. „Vodna pitanja“ postaju sve važnija, jer posljedice klimatskih promjena i brojnih kriza mijenjaju naš dosadašnji odnos prema temeljnim životnim uvjetima, od kojih je voda jedan od ključnih za opstanak pojedinca i društva u cjelini. Upravljanje vodama u ovim okolnostima postaje sve složenije, a edukacija i prijenos znanja jedan od važnijih alata u očuvanju voda. Tradicija upravljanja vodama u Hrvatskoj duga je više od 145 godina te se brižno prenosila kroz generacije inženjera i stručnjaka. Danas je njihovo iskustvo i znanje utkano u naslijeđe hrvatskog vodnoga gospodarstva te se obogaćuje novim znanjima i tehnologijama koje se prenose mladim generacijama, kako bi se savladali izazovi današnjih i budućih vremena. Stoga su Hrvatske vode od 2013. godine osmislile te započele provedbu dječjeg edukativnog programa, koji se kroz razne projekte uspješno provodi već devet godina.

„Vjerujemo kako će slikovnice s Hrvojem, razveseliti našu djecu izvan granica Hrvatske u ovim teškim i izazovnim vremenima te im ponuditi drugačiji i zabavan način učenja. Želja svih nas je da učiteljima koji provode nastavu hrvatskog jezika i kulture u inozemstvu, ponudimo zanimljiv i edukativan sadržaj koji će moći koristiti u radu s djecom, a koji može pridonijeti našoj budućoj suradnji na očuvanju voda i hrvatskih običaja. Ovaj projekt pridonijeti će učvršćivanju veza s iseljeništvom, ali i potaknuti najmlađe na promišljanje o vodi, koja sve nas spaja bez obzira gdje živimo“, rekao je generalni direktor Zoran Đuroković.

„Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja s Hrvatskim vodama zajednički skrbe o nacionalnom prirodnom bogatstvu – vodama, čija budućnost ovisi o mladima. Stoga je dužnost svih nas, koji upravljamo prirodnim resursima Hrvatske, da usmjerimo svoje projekte na edukaciju mladih kako bi podigli svijest o važnosti očuvanja voda te tako podržimo sektor obrazovanja u stjecanju praktičnog i primjenjivog znanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnji državni ured za Hrvate izvan domovine s oduševljenjem su prihvatili suradnju na ovom projektu, koji će pridonijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva - odrastanje mladih generacija uz očuvanje nacionalnih, ali i globalnih vrijednosti“, izjavila je ravnateljica Uprave Elizabeta Kos.

„Očuvanje voda više nije samo nacionalno strateško pitanje, već globalno rješenje opstanka čovječanstva koje mora uključiti sve države svijeta u očuvanju ovog nezamjenjivog prirodnog resursa. Međuresorna i međudržavna suradnja od presudnog je značaja za očuvanje voda, bez koje ne može opstati niti jedna ljudska djelatnost. Odgovorno ponašanje i navike stječu se od najranije mladosti, pa je stoga ovaj projekt nastavak edukativnog programa koje vodno gospodarstvo godinama uspješno provodi u Hrvatskoj. Povezivanjem s učiteljima i mališanima izvan Hrvatske želimo čuti i njihov glas. Želimo tako održati njihovu vezu s domovinom i razviti suradnju na drugim projektima vezanim uz vodu, jer briga za vodu vodi se i izvan granica naše domovine, a što nas može ujediniti u očuvanju voda“ zaključio je držani tajnik Mario Šiljeg.   Edukativne tematske slikovnice izrađene su u okviru dječjeg programa Hrvatskih voda od 2014. do 2017. godine, pregledane su i ocijenjene od Agencije za odgoj i obrazovanje i dobile su dopuštenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za predstavljanje u osnovnim školama, kao dobar materijal koji prati i dopunjuje nastavni program s temom voda. Tekstovi slikovnica pisani su u rimi, a prate ga slikovno vrlo zanimljive ilustracije uz zadatke i postere, što učenje čini zabavnim. Od 2014. do danas slikovnice su podijeljene i predstavljene za preko 11.000 mališana vrtića i škola diljem Hrvatske kroz 260 interaktivnih prezentacija. Nadamo se da će učitelji s djecom uživati u svim Hrvojevim avanturama i kroz zabavu naučiti ponešto novo o vodama, čija kakvoća Hrvatsku svrstava u sam europski i svjetski vrh, a koje možemo voljeti i čuvati i izvan domovine.

27.05.2022.

Gotovo na samom kraju školske godine, Hrvoje je posjetio mališane u Dječjem vrtiću „Leptir“ u Sesvetama i učenike drugih i četvrtih razreda OŠ Dobriše Cesarića u Zagrebu.

U srijedu 25. svibnja u jutarnjim satima Hrvoje je posjetio mališane grupa „Smješkići“ i „Sunce“ s odgojiteljicama Tatjanom Šagadin i Mišelom Combaj u DV „Leptir“ u Sesvetama. Znatiželjni petogodišnjaci posjedali su na strunjače i klupe, iščekujući početak prezentacije znatiželjno pogledavajući na platno i slikovnice u rukama predavačice. Na spomen kornjače, odmah su u višeglasju krenule priče o kornjačama, tko je i gdje vidio kornjaču. Pažljivo su poslušali priču o Hrvojevoj barici i onečišćenju te svi u glas ponovili koji broj zovemo ako se nađemo u nevolji. Zaključili smo kako se svako jutro umivamo, peremo zubiće, idemo na toalet, kuhamo i peremo posuđe, tuširamo se ili kupamo, pri čemu stvaramo prljave vode koje odlaze u kanalizaciju. Svi u glas zaključili su kako ne bi bilo dobro tu prljavu vodu ispustiti u rijeku Savu. Bilo bi dobro očistiti ju, baš kao i onaj filter iz priče. Naučili su kako za otpadne vode postoji i veliki uređaj za pročišćavanje, pa je svima bilo drago što prljave vode neće završiti u prirodi. Za sami kraj ponovili smo koliko vode treba piti na dan i poigrali se s lutkicom Hrvoja, oko kojega su se okupili čvrsto držeći svoj primjerak slikovnice. Svoju sreću prezentacijom iskazala je i djevojčica koja je prišla predavačici i smješkajući se rekla: „Ovo je bilo prepredobro!“. Svoje zadovoljstvo nisu krile niti odgajateljice komentirajući kako je interaktivna prezentacija bila odlična i poučna te su nas pozvali da i sljedeće godine dođemo educirati neke nove mališane.

Nakon vesele prezentacije u dječjem vrtiću, Hrvoje se nastavio družiti s učenicima 2.a i 2.b razreda s učiteljicama Mirnom Šibenik i Eni Zlomislić te učenicima 4.a i 4.b razreda s učiteljima Mihaelom Koren i Ammarom Bećirevićem. Mali drugaši spremni na „neizvjesnu avanturu“ na svojim stolicama i klupama, vrlo brzo su se opustili i odmah uključili u razgovor s predavačicom. Čuli smo priče o požrtvovnome spašavanju kornjače iz mreže bez maske, i sretnog završetka kojim je spašen život kornjače. Znali su mališani i opasnosti koje donosi plastični otpad u vodama i stradavanju životinja, a pomno su slušali i kako se plastika „pretvara“ u nevidljivu mikroplastiku, koja šteti živim bićima. Pratili su pažljivo priču o onečišćenju, službama koje očiste prljave vode i iznenadili se svemirskom izgledu UPOV-a u Zagrebu, kojega još nisu vidjeli. Iznenadili su se i dnevnom količinom vode koju prosječno potroši svaki čovjek u Hrvatskoj i količini otpadne vode koja pri tome nastane. Sjetili su se i kako su bake skupljale kišnicu, za što ju danas možemo koristiti i tako štedjeti potrošnju vode iz slavine. Prema riječima učiteljica: „Djeca su bila oduševljena, maksimalno motivirana i aktivna. Sve je bilo savršeno!“, a iskazale su interes i posjetiti uređaj za pročišćavanje otpadne vode kao odličan prijedlog podizanja svijesti o potrebi zaštite voda. Iako na samom kraju nastavnog dana i pomalo umorni, četvrtaši su bili zainteresirani za prezentaciju i aktivno sudjelovali brojnim pitanjima i odgovorima. Bilo je tu primjera eksplodiranja uginulog kita, pitanja o štetnosti metala u vodi, novih izuma „loptica s vodom“, a podsjetili smo se i što su klimatske promjene, staklenički plinovi i kisele kiše. Zainteresirala ih je priča o anomalijama vode, njezinoj gustoći i svojstvima koja omogućuju život na planetu, kao i istraživanja koja naslućuju kako voda pamti. S obzirom na količinu vode u čovjekovom tijelu i potrebnom unosu ove čudesne tekućine, ovo su bile zanimljive informacije nad kojima se svatko mora zamisliti o ulozi vode za život. Utvrdili smo i što je vodni ciklus i kako voda milijunima godina kruži na Zemlji, kako je vrlo malo slatke vode dostupne čovjek, pa je zbog toga treba čuvati. Uz ponavljanje znanja i igru s Hrvojem te podjelu slikovnica, završeno je druženje s mališanima za ovu školsku godinu. 

Iako se uskoro bliži kraj školske godine, interes za druženjem s Hrvojem raste pa se pristigli pozivi vrtića i škola marljivo bilježe na listu obilazaka za novu školsku godinu, kada nas očekuju nova druženja s mališanima diljem Hrvatske.

27.05.2022.

Nakon što su istraživačko-edukativni kompleti „Mali čuvari voda“ podijeljeni ravnateljima osnovnih škola Poreča, Rovinja, Krka i Vodica, Hrvatske vode nastavile su s podjelom ovog vrijednog edukativnog materijala namijenjenog osnovnim školama gradova u kojima se EU sredstvima financiraju projekti izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Svečanosti uručivanja kompleta, koja je danas održana u osječkoj Tvrđi, nazočili su zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, koji je ovom prigodom uručio komplete predstavnicima 15 osnovnih škola na području grada Osijeka. Istraživačko-edukativni komplet „Mali čuvari voda“ obuhvaća Priručnik o vodi s pokusima za niže i više razrede osnovnih škola i pokretni laboratorij za ispitivanje vode i tla.

Kao rezultat dugogodišnjeg iskustva Hrvatskih voda u provedbi dječjeg programa i edukacije najmlađih, projekt je nastao 2017. godine s ciljem stvaranja praktičnog, edukativnog i zabavnog materijala o vodi za učenike osnovnih škola. Tako je u okviru pilot projekta izrađen poseban tematski priručnik o vodi s pokusima pod nazivom „Mali čuvari voda“.  Kako bi zadovoljio svim stručnim, odgojnim i obrazovnim zahtjevima primjerenima uzrastu učenika, na izradi priručnika su osim djelatnika Hrvatskih voda i Glavnog vodnogospodarskog laboratorija sudjelovali i stručnjaci iz Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Zavoda za zaštitu okoliša i prirode unutar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mentorica i učenici Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole iz Varaždina pod motom „Veliki za male“. Priručnik je bogato opremljen ilustracijama, zanimljivim tekstovima i pokusima o vodi zasebno za niže i više razrede, koji su primjereni nastavnom programu i dobi učenika. Sadržaj priručnika za više razrede prate i pokusi uz korištenje pokretnog laboratorija, kojim se potiče učenike na istraživanje i analizu vode, čime se na jednostavan i zabavan način dopunjuje nastavno gradivo te proširuje znanje o ovoj nezamjenjivoj životnoj tekućini. Pilot projekt se provodi na području 11 gradova u kojima se EU sredstvima financiraju projekti izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje, odnosno u 43 osnovne škole. Povodom obilježavanja 145. obljetnice vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj i Dana Hrvatskih voda u okviru Konferencije o budućnosti Europe i Okruglog stola „Vode – pogled u budućnost“ u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda, projekt je promoviran 7. rujna 2021. godine.

Uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode su provedbu projekta omogućile putem sufinanciranja iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj kroz projekt „Tehnička pomoć za Hrvatske vode“, u okviru djelatnosti informiranja javnosti, edukacije mladih te podizanja svijesti o potrebi zaštite i očuvanja voda. Cilj ovog projekta je podići razinu svijesti učenika osnovnih škola o zaštiti, očuvanju i korištenju voda uz primjenu zabavnog i edukativnog sadržaja, koji će ih potaknuti na terenska istraživanja i praćenje stanja voda u zavičaju, kao i stjecanja znanja i razumijevanja o svojstvima vode, pojedinim parametrima i njihovom značenju za kakvoću voda, njezinoj ulozi u životnom ciklusu te čovjekovog utjecaja na vode, okoliš i prirodu, kao i očuvanja bioraznolikosti zavičaja i usluga ekosustava. Razumijevanjem ovih procesa podiže se svijest o potrebi održivog upravljanja vodama uz osobitu zaštitu nacionalnog vodnog resursa, koja se uz ostale mjere postiže i zbrinjavanjem i ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda koje zadovoljavaju EU standarde, pa se očekuje kako će ovaj pilot projekt ukazati na koristi koje zajednici donose infrastrukturni projekti sufinancirani EU sredstvima, kao i opravdanost ulaganja u zaštitu voda i okoliša.

Generalni direktor Hrvatskih voda na svečanosti je istaknuo važnost okretanja prema budućnosti i prenošenju svijesti o važnosti očuvanja naših voda najmlađim generacijama, što Hrvatske vode čine kroz ovaj projekt i upravo se iz tog razloga osnovnim školama dodjeljuje istraživačko-edukativni komplet Mali čuvari voda. Istaknuo je i da se na području Grada Osijeka, koji je domaćin ove današnje svečanosti, kao i na području Osječko-baranjske županije ulažu i velika sredstva, zbog čega je voda u vodoopskrbnom sustavu iznimno kvalitetna za piće, da se gradi i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Nemetinu i tako se zatvara ciklus da imamo i sigurne zalihe za vodoopskrbu za sljedeće generacije, a isto tako Hrvatske vode čine sve da u cijelosti pročiste sve naše otpadne vode.

Zadovoljstvo što su kompleti podijeljeni učenicama i učenicima osječkih osnovnih škola iskazao je i zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka Dragan Vulin, jer smatra kako je izuzetno važno raditi s najmlađima, kako bi oni znali prepoznati važnost voda i kako bi odrastali s tim i bili odgojeni u tom smislu, a smatra da je značajan napredak po pitanju svijesti o važnosti očuvanja voda postignut u posljednjih 20-30 godina. Također je istaknuo i značajan napredak i rezultate na području Osijeka zahvaljujući kvalitetnoj suradnji s Hrvatskim vodama, značajnim ulaganjima u vodoopskrbni sustav, odnosno u filtraciju vode, zbog čega se mogu ponositi potpuno zdravstveno ispravnom i kvalitetom vodom za piće iz slavine.

Ravnatelj osnovne škole Jagode Truhelke Franjo Vukelić je u ime ravnatelja svih danas okupljenih osnovnih škola pozdravio ovaj projekt i naglasio kako škole u svojem kurikulumu već imaju zavidan sadržaj vezan uz očuvanje voda, ali da će ovaj projekt zasigurno pridonijeti kvaliteti i uputiti i sadašnje generacije, kao i one koje tek dolaze, kako će biti potrebno daleko više brinuti se za vodu u odnosu na prethodne generacije.

06.05.2022.

Dolazak proljeća u glavnom gradu obilježen je prezentacijama za zagrebačke mališane. Tako je u petak 29. travnja u okviru programa Welcome Spring Festivala - Festivala pozitivnih promjena! održana prezentacija slikovnica za djecu Dječjeg vrtića Vladimira Nazora, a 2. svibnja zabavna prezentacija za učenike trećih razreda OŠ Tituša Brezovačkog, u kojima je glavnu ulogu imala maskota Hrvatskih voda - kornjača Hrvoje.

Manifestacija Welcome Spring Festival odražava se četvrtu godinu u Zagrebu, a svojim raznovrsnim programom u kojem dominiraju zabavni sadržaji i edukativne radionice održivoga razvoja, privlači velik broj posjetitelja i pozornost mladih. Dosadašnja uspješna suradnja s organizatorom manifestacije, udrugom Priroda za sve, nastavila se i ove godine kroz zabavnu i edukativnu prezentaciju slikovnica Hrvatskih voda za dvadesetak mališana grupe Pčelica DV Vladimira Nazora, objekta Medo Brundo. Mališani najstarijih grupa s odgojiteljicama Lidijom Iveković i Milenom Miljenović te pedagogicom Mirelom Medved došetali su u jutarnjim satima iz Folnegovićevog naselja u prigodno uređen park u blizini Nacionalne i sveučilišne knjižnice te se udobno smjestili na jastuke iščekujući prezentaciju slikovnica o vodi. Prvo pitanje o vodi savladali su odmah na početku, jer su mnogi žeđ utažili iz boca s vodom koje su ponijeli u svojim ruksacima. Nakon što je riješeno pitanje zašto i koliko vode treba piti dnevno, „bacili“ smo se na priču o onečišćenju Hrvojeve barice te odmah otvorili brojna pitanja o onečišćenju voda. Tko prlja vodu svaki dan, bilo je pitanje oko kojega su se „lomila koplja“ jer nije baš bilo lako prihvatiti činjenicu da to činimo svi mi svakoga dana, korištenjem čiste vode na slavini. Kada se voda onečisti potrebno je pozvati „majstore za vodu“, koji će riješiti problem, predložila je djevojčica. Umalo su za prljanje vode okrivljeni smetlari, no zaključili smo da su oni ipak zaduženi za čistoću grada, o čijem onečišćenju potoka su nam ispričali i poučnu priču. Razgovor na kraju prezentacije prekinuo je svojim dolaskom Hrvoje, koji se u druženju i veselju s mališanima pozdravio „peticom“ i poručio neka čuvaju vode. Nakon završetka prezentacije i igranja u parku, razigrana djeca su se zaputila prema vrtiću veselo poskakujući sa slikovnicama u rukama, komentirajući tko je zapravo bio „taj“ Hrvoje.

Učenici 3.b i 3.c  razreda OŠ Tituša Brezovačkog s učiteljima Goranom Hosu i Janjom Kolak bili su domaćini Hrvoju početkom tjedna, najavljujući mjesec svibanj i kraj školske godine koji se bliži. Gotovo pedesetak mališana smjestilo se u svoje stolice i vrlo aktivno pratilo prezentaciju, neprestano podignutim rukicama u zraku najavljujući kako imaju puno toga reći o vodama. I zaista, jedan školski sat „proletio“ je jako brzo kroz razgovor i pitanja te igru s lutkicom Hrvoja, koja im se posebno svidjela. Vidjelo se da imamo „posla“ s pametnim glavicama koje su zaključivale i komentirale brojne životne situacije u kojima je voda imala glavnu ulogu. Tako smo saznali što su to najugroženije vrste kojoj pripada i riječna kornjača, Hrvoje. Osim ovim vrstama, čista voda je važna i svim bićima na planetu, a na čiju kakvoću može utjecati čovjek, brzo smo se u to uvjerili. Jedna djevojčica je davno već promišljala kamo odlazi prljava voda nakon pranja ruku te je zaključila da u tim cijevima koje zovemo kanalizacija mora postojati nešto što pročišćava vodu prije nego ode do rijeke i vrati se opet na slavinu. Osim cijevi, kanalizacija može izgledati i kao tunel, konstatirao je jedan dječak. Naravno, odmah su se i ostali sjetili kako su u filmovima vidjeli kako tim tunelima mogu hodati i ljudi, a mogu se vidjeti i štakori, pa čak i krokodili. Više o otpadnim vodama moći će saznati iz slikovnice u kojoj Hrvoje s prijateljicom Nerom završava u kanalizaciji, susreće štakore i saznaju kako se voda pročišćava na uređaju, a koju, uz sve ostale slikovnice, knjižnici škole poklanjaju Hrvatske vode. Saznali su učenici i gdje se nalazi veliki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba, kojega bi bilo dobro posjetiti i uvjeriti se gdje završavaju otpadne vode cijeloga grada. Štednja vode u kućanstvu važna je tema učenika, od kojih neki uporno opominju ukućane kako se kupanjem u kadi troši puno više vode nego tuširanjem. Naljepnice iz slikovnice, koju je svako dijete dobilo na poklon, pomoći će im u tome zadatku jer moći će ih postaviti uz slavine i tako upozoriti na štednju vode prilikom svake njezine upotrebe. Uz primjere kiselih kiša i uništenih šuma u Švedskoj, o kojima je pričala teta kada je došla s putovanja, završili smo prezentaciju s porukama kako treba čuvati i štedjeti vodu, koja je čovjeku dostupna kao slatka voda i koje na našem planetu ima manje od 1 %. Predavače Hrvatskih voda i Hrvoja ispratili su zadovoljni učitelji i učenici, koji su sa zanimanjem prelistavali slikovnice dok je jedan dječaka na kraju zaključio: „Ovo je bilo baš predobro predavanje!“.

03.05.2022.

Uoči školskog proljetnog odmora Hrvoje se zaputio u Dubrovačko-neretvansku županiju i posjetio mališane osnovnih škola u Metkoviću, Pločama, Dubrovniku i Kominu, družeći se tom prilikom s učenicima nižih razreda kroz zanimljive interaktivne prezentacije, donoseći im na poklon edukativne slikovnice Hrvatskih voda i prenoseći poruku o važnosti voda za život, koji ujedno slavi i najveći kršćanski blagdan – Uskrs.

Početak proljeća i buđenja života obilježen je i prestankom protuepidemijskih mjera u školama. Tako je u opuštenijoj atmosferi i dolaskom toplih sunčevih zraka uoči uskrsnih blagdana, došao i Hrvoje u škole najjužnijih krajeva Lijepe naše, neretvanskog kraja u kojem živi riječna kornjača, najugroženija vrsta kornjače u Hrvatskoj kojoj pripada i Hrvoje. Tako je najavom toplijeg vremena i buđenjem kornjača iz zimskoga sna, Hrvoje simbolično obilježio nastavak provedbe edukativnog programa Hrvatskih voda, koje u novonastalim uvjetima zaprimaju sve više zahtjeva za druženjima i edukacijom učenika diljem Hrvatske. Početak južno-morske turneje započeo je posjetom OŠ „Don Mihovila Pavlinovića“ u Metkoviću za učenike 3.a, 3.b, 3.c i 3.d razreda i učiteljice Ružicu Pažin, Katicu Vladimir, Tonćiku Popović i Nikolinu Jerković. Učenici su nas oduševili svojim znanjem i željom da nam prenesu što su sve naučili o vodama, upijajući tijekom prezentacije i nova znanja kao „spužvice“. Poznate su im bile i podzemne vode kao i izvori, posebno izvor Prud u njihovoj blizini, koji svojom vodom opskrbljuje cijeli neretvanski kraj, pa i Pelješac te otoke Korčulu, Lastovo i Mljet. Saznali smo kako zaštitu rijeke Neretve i usvojene dobre navike štednje vode ovi mališani provode kroz brojne aktivnosti koje vode učiteljice i izvan nastavnog programa,  a neki od njih već su posjetili i zaštićene lokve u Donjim Majkovima i Prljevićima u kojima obitava ugrožena riječna kornjača. Kako kornjače nisu vidjeli zbog hladnoće i hibernacije u zimskom razdoblju, morat će ponoviti posjet kako bi vidjeli Hrvojeve rođake. Uvidom u karte na kojima je prikazan kanalizacijski sustav i lokacija UPOVa u Metkoviću, zaključili su kako je važno otpadne vode zbrinuti i pročistiti prije ispusta u rijeku, jer Neretva donosi život svima njima u predivnoj dolini u kojoj rastu fine mandarine i ostali slatki plodovi. Oduševljenje dječjim edukativnim programom Hrvatskih voda pokazale su i učiteljice, koje su već čule za njega i kojega su s veseljem dočekale te nam na kraju poručile: „Djeca su oduševljeno pratila i vidno uživala slušajući prezentaciju, izvrsno komunicirala s predavačicom. Dođite opet!“.

U poslijepodnevnim satima OŠ „Vladimir Nazor“ u Pločama bila je domaćin Hrvoju, koji se do škole probio kroz gradilište kanalizacije o kojoj se porazgovaralo s učenicima trećih razreda i učiteljicama Mirjanom Barbir, Selmom Oršulić i vjeroučiteljicom Anđelkom Tokić. Učenici su bili aktivni i svojim podignutim ručicama htjeli privući pažnju Hrvoja, s kojim su se poigrali kroz kviz pitanja i odgovora te s veseljem primili svoje primjerke slikovnice, odnoseći ih u razrede.

Sutradan, 12. travnja, učenici 1.a, 1.b i 1.c razreda OŠ Lapad iz Dubrovnika s učiteljicama Emiliom Vlašić, Ivanom Matijević i Gordanom Hajdić Nodilo s velikim zanimanjem dočekali su kornjaču Hrvoja u svojim razredima, spremni na prve avanture Hrvojeve družine. Malene ručice bile su često u zraku u želji da nam ispričaju neku svoju priču o kornjačama, onečišćenjima koje su vidjeli, akcijama „spašavanja od onečišćenja“ u kojima su sudjelovali i primjerima u kojima štede vodu u svome domu, upozoravajući svoje roditelje da „zatvore špinu“ i manje „šporkaju“ vodu. Smanjenju plastike i sami doprinose upotrebom platnenih ruksaka, koje su dobili od učiteljica, šaljući tako poruku i odraslima kako se moraju brinuti za budućnost naših voda u kojima plastici ne smije biti mjesta. Ove obećavajuće poruke o spremnosti zaštite voda, „začinili“ su i poznavanjem cijevi koje čine kanalizaciju, a saznali su i gdje završavaju otpadne vode koje sami proizvode svaki dan u domaćinstvu, čemu služi i gdje se nalazi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Lokaciju uređaja u blizini hotela Palace, bilo bi dobro posjetiti nakon što prouče slikovnicu o otpadnoj vodi. Želja je to učiteljica koje su poručile Hrvatskim vodama: „Hvala na predivnom predavanju. Što češće nam dolazite sa sličnim prezentacijama kako bi što bolje osvijestili našu djecu o čuvanju voda i prirode!“. Svoju zahvalnost iskazali su domaćini dubrovačkim tradicijskim i eko proizvodima, a druženje je završeno uz zajedničku fotografiju i opće veselje mališana koji su svoje primjerke slikovnica odmah prelistavali i pohrlili za kraj staviti lutkicu Hrvoja na ruku.

Zadnji dan nastave prije proljetnih praznika, 13. travnja, učenici 1. do 4. razreda OŠ „Ivo Dugandžić – Mišić“ u Kominu s učiteljicama Marijom Bantić, Slavicom Medak, Martom Leburić i Jelenom Oršulić dočekali su Hrvoja i predavače Hrvatskih voda, očekujući zabavnu edukativnu prezentaciju prije odlaska na duži odmor. Upravo takva je i bila zadnja prezentacija ove morske avanture, kao „šlag na torti“ u kojoj su učenici vrlo aktivno sudjelovali i pokazali veliko poznavanje lokalnih prilika i života koji je vezan uz rijeku Neretvu. Doznali smo kako je učenik prepoznao kornjaču sa žutim prugicama, kakve ima Hrvoje, veselo konstatirajući da bi moglo ove ugrožene vrste biti i u kominskom kraju. Dogovoreno je kako takve nalaze treba javiti županijskoj javnoj ustanovi za zaštitu prirode, koja će ove vrijedne podatke zabilježiti kako bi se zaštitili Hrvojevi rođaci. Kao i većina učenika prije, naučili su kako do njih špinom dolazi čista voda, a od njih odlazi šporka voda, koja se treba skupljati cijevima – kanalizacijom. Iako njihovo naselje još nema adekvatan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, saznali su kako je projekt njegove izgradnje s dogradnjom kanalizacije za cijelo naselje u tijeku, pa su „odahnuli“ uz činjenicu kako će njihova lijepa rijeka Neretva time ostati čista i za buduće generacije. Sa slikovnicama u rukama napustili su učionicu i veselo odskakutali domovima na proljetne praznike, koje će provesti u igri i prirodi, neretvanskom krajobrazu u kojemu dominira voda, donoseći život i razvoj.

Odlazeći zadovoljan iz svojega neretvanskog zavičaja, Hrvoje je navratio u OŠ Vodice donoseći poklon ravnateljici Ivani Mikulandra – komplet „Mali čuvari voda“ namijenjen učenicima nižih i viših razreda u okviru pilot projekta Hrvatskih voda, sufinanciranog EU sredstvima. Uz međusobna obećanja razvijanja daljnje suradnje na projektu, pomalo umorna, ali zadovoljna, Hrvojeva družina napustila je Vodice sređujući dojmove morske avanture, planirajući daljnja druženja prema pozivima učitelja koji veselo očekuju Hrvojev dolazak.

Zahvaljujemo svim ravnateljima osnovnih škola: Žani Dodig (Metković), Tihani Pažin (Ploče) i Marjanu Scipioniju (Komin) te posebno učiteljici Gordani Hajdić- Nodilo koja je inicirala dolazak u Dubrovačko-neretvansku županiju.

15.04.2022.

Danas je u Poreču predstavljen pilot projekt Hrvatskih voda pod nazivom „Mali čuvari voda“, namijenjen osnovnim školama na području gradova Republike Hrvatske u kojima se EU sredstvima sufinanciraju projekti izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Tim su povodom generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović ravnateljima osnovnih škola Poreča i Rovinja svečano uručili istraživačko-edukativni komplet koji obuhvaća Priručnik o vodi s pokusima za niže i više razrede osnovnih škola i pokretni laboratorij za ispitivanje vode i tla, kako bi se razvila i ojačala suradnja obrazovnog sektora i sektora vodnoga gospodarstva. Svečanoj dodjeli bili su prisutni i predstavnici jedinica lokalne samouprave i predstavnik Odvodnje Poreč d.o.o.

Podsjećamo, pilot projekt „Mali čuvari voda“ pokrenule su 2017. godine Hrvatske uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za osnovne škole na području gradova gdje se grade infrastrukturni projekti vodoopskrbe i odvodnje sufinancirani EU sredstvima. Stoga je i projekt  sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz projekt „Tehnička pomoć za Hrvatske vode“, stavka „Informiranje javnosti i podizanje kapaciteta potencijalnih korisnika“ i provodit će se na području 11 gradova, odnosno 43 osnovne škole diljem Hrvatske. Projekt je promoviran povodom obilježavanja 145. obljetnice vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj i Dana Hrvatskih voda u okviru Konferencije o budućnosti Europe i Okruglog stola „Vode – pogled u budućnost“ kojega su organizirali Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode 7. rujna 2021. godine. Današnjom svečanom dodjelom kompleta osnovnim školama iz Poreča i Rovinja Hrvatske vode nastavljaju darivati osnovne škole ovim vrijednim edukativnim alatom za istraživanje i razumijevanje sve važnijeg resursa – voda.

Priručnik o vodi s pokusima izrađen je uz podršku stručnjaka Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda te imenovanih predstavnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Zavoda za zaštitu okoliša i prirode i uz sudjelovanje mentorice i učenika Graditeljsko, prirodoslovne i rudarske škole iz Varaždina, kako bi zadovoljio svim odgojnim i obrazovnim zahtjevima primjerenima uzrastu učenika. Priručnik „Mali čuvari voda“ dobitnik je glavne nagrade Međunarodnog Festivala WEP effect 2021 (Water Educational Programs - Obrazovni programi o vodi) s temom „Edukacija o zaštiti voda, vodnim resursima i održivoj komunikaciji s javnošću“ koji je održan u Sloveniji 8. listopada 2021. godine te je izabran od međunarodnog žirija kao najbolji edukativni rad između 74 prijavljena edukativna projekta iz šest zemalja, raspoređenih u četiri kategorije.

„Projekti vodoopskrbe i odvodnje doprinose ciljevima zaštite i održivoga upravljanja vodama, koje u današnje vrijeme, sve većih pritisaka na prirodne resurse, kriznih situacija i klimatskih promjena, postaje sve složenije i zahtijeva nove spoznaje i primjenu održivih rješenja u skladu s prirodom. Stoga je i obveza svih nas, koji upravljamo i koristimo vodni resurs, pružiti mladim generacijama alate kojima će razumjeti važnost očuvanja voda i ulogu čovjeka na ovaj resurs, koji je sve više pod utjecajem klimatskih promjena. Sigurni smo kako će ovaj komplet biti od koristi učiteljima i nastavnicima te pobuditi interes učenika. Potaknuti ih na istraživanje i ukazati im na značaj voda te razviti odgovornije ponašanje prema vodama i okolišu uz nužno uvođenje održivog razvoja“, rekao je na generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Infrastrukturnim projektima koji se grade diljem Hrvatske omogućuje se građanima pristup pitkoj vodi, ali i racionalizira potrošnja vode uz smanjenje gubitaka te omogućuje sakupljanje i ispuštanje pročišćene otpadne vode koja zadovoljava EU standarde. Očekuje se kako će pilot projekt „Mali čuvari voda“ kroz razumijevanje važnosti vode i uloge čovjeka u hidrološkom ciklusu, ukazati na koristi koje ovi projekti donose zajednici te omogućiti mladima da praćenjem stanja i uzorkovanja lokalnih voda to i potvrde, razumijevajući opravdanost ulaganja u zaštitu voda i okoliša.

04.04.2022.