04.04.2022
Pilot projekt Hrvatskih voda „Mali čuvari voda“

Danas je u Poreču predstavljen pilot projekt Hrvatskih voda pod nazivom „Mali čuvari voda“, namijenjen osnovnim školama na području gradova Republike Hrvatske u kojima se EU sredstvima sufinanciraju projekti izgradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Tim su povodom generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović ravnateljima osnovnih škola Poreča i Rovinja svečano uručili istraživačko-edukativni komplet koji obuhvaća Priručnik o vodi s pokusima za niže i više razrede osnovnih škola i pokretni laboratorij za ispitivanje vode i tla, kako bi se razvila i ojačala suradnja obrazovnog sektora i sektora vodnoga gospodarstva. Svečanoj dodjeli bili su prisutni i predstavnici jedinica lokalne samouprave i predstavnik Odvodnje Poreč d.o.o.

Podsjećamo, pilot projekt „Mali čuvari voda“ pokrenule su 2017. godine Hrvatske uz podršku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za osnovne škole na području gradova gdje se grade infrastrukturni projekti vodoopskrbe i odvodnje sufinancirani EU sredstvima. Stoga je i projekt  sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz projekt „Tehnička pomoć za Hrvatske vode“, stavka „Informiranje javnosti i podizanje kapaciteta potencijalnih korisnika“ i provodit će se na području 11 gradova, odnosno 43 osnovne škole diljem Hrvatske. Projekt je promoviran povodom obilježavanja 145. obljetnice vodnoga gospodarstva u Hrvatskoj i Dana Hrvatskih voda u okviru Konferencije o budućnosti Europe i Okruglog stola „Vode – pogled u budućnost“ kojega su organizirali Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode 7. rujna 2021. godine. Današnjom svečanom dodjelom kompleta osnovnim školama iz Poreča i Rovinja Hrvatske vode nastavljaju darivati osnovne škole ovim vrijednim edukativnim alatom za istraživanje i razumijevanje sve važnijeg resursa – voda.

Priručnik o vodi s pokusima izrađen je uz podršku stručnjaka Glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda te imenovanih predstavnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Zavoda za zaštitu okoliša i prirode i uz sudjelovanje mentorice i učenika Graditeljsko, prirodoslovne i rudarske škole iz Varaždina, kako bi zadovoljio svim odgojnim i obrazovnim zahtjevima primjerenima uzrastu učenika. Priručnik „Mali čuvari voda“ dobitnik je glavne nagrade Međunarodnog Festivala WEP effect 2021 (Water Educational Programs - Obrazovni programi o vodi) s temom „Edukacija o zaštiti voda, vodnim resursima i održivoj komunikaciji s javnošću“ koji je održan u Sloveniji 8. listopada 2021. godine te je izabran od međunarodnog žirija kao najbolji edukativni rad između 74 prijavljena edukativna projekta iz šest zemalja, raspoređenih u četiri kategorije.

„Projekti vodoopskrbe i odvodnje doprinose ciljevima zaštite i održivoga upravljanja vodama, koje u današnje vrijeme, sve većih pritisaka na prirodne resurse, kriznih situacija i klimatskih promjena, postaje sve složenije i zahtijeva nove spoznaje i primjenu održivih rješenja u skladu s prirodom. Stoga je i obveza svih nas, koji upravljamo i koristimo vodni resurs, pružiti mladim generacijama alate kojima će razumjeti važnost očuvanja voda i ulogu čovjeka na ovaj resurs, koji je sve više pod utjecajem klimatskih promjena. Sigurni smo kako će ovaj komplet biti od koristi učiteljima i nastavnicima te pobuditi interes učenika. Potaknuti ih na istraživanje i ukazati im na značaj voda te razviti odgovornije ponašanje prema vodama i okolišu uz nužno uvođenje održivog razvoja“, rekao je na generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Infrastrukturnim projektima koji se grade diljem Hrvatske omogućuje se građanima pristup pitkoj vodi, ali i racionalizira potrošnja vode uz smanjenje gubitaka te omogućuje sakupljanje i ispuštanje pročišćene otpadne vode koja zadovoljava EU standarde. Očekuje se kako će pilot projekt „Mali čuvari voda“ kroz razumijevanje važnosti vode i uloge čovjeka u hidrološkom ciklusu, ukazati na koristi koje ovi projekti donose zajednici te omogućiti mladima da praćenjem stanja i uzorkovanja lokalnih voda to i potvrde, razumijevajući opravdanost ulaganja u zaštitu voda i okoliša.