Registar dokumentacije

Ovdje objavljeni dokumenti su podloga Plana upravljanja vodnim područjima. 
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi žele koristiti za ostale potrebe, potrebno je: 

  • zatražiti dopuštenje izrađivača dokumenta i
  • obavijestiti Hrvatske vode elektronskom poštom (voda@voda.hr)

Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem dokumenata ili njihovih dijelova. 
Ukoliko se dokumenti ili njihovi dijelovi koriste, potrebno je navesti izvore.

1. Zakonska regulativa

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png
Zakoni
Podzakonski akti Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

2. Sažetak registra detaljnih planova i programa koji se odnose na određene podslivove, sektore, posebna pitanja ili tipove voda na vodnom području za koje se donosi plan

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png