hero img
Naslovna slikaNaslovna slika

Obilazak radova na Trakošćanskom jezeru

U sklopu posjete Varaždinskoj županiji, radove na Trakošćanskom jezeru obišli su ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, Varaždinski župan Anđelko Stričak, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos, ravnatelj Zavod za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đurković sa zamjenikom Davorom Vukmirićem i direktorom Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Milan Rezo, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen te načelnik općine Bednja Damir Poljak.
18.07.2024.
Naslovna slikaNaslovna slika

Potpisan ugovor u Svetom Ivanu Žabnom vrijedan 9,5 milijuna eura

17.07.2024.
Naslovna slikaNaslovna slika

Obilazak najvećeg uređaja trećeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Hrvatskoj

16.07.2024.
Naslovna slikaNaslovna slika

Podignut 29 metara visok vodotoranj Haganj

12.07.2024.
Naslovna slikaNaslovna slika

Prelistajte ljetni broj časopisa Hrvatske vodoprivrede!

05.07.2024.

Oglasna ploča

Svi oglasi
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Josipovac
Ponuda vlasnicima/suvlasnicina nekretnina na području k.o. Josipovac za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene…
04.07.2024.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Hreljin Ogulinski
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Hreljin Ogulinski za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje „Retencije Ogulin s…
02.07.2024.
Oglas o pristupanju izgradnji vodotoka Mihaljekov Jarek

Hrvatske vode pristupaju radovima regulacije i uređenja vodotoka Mihaljekov Jarek.

18.06.2024.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Donje Mekušje
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje regulacijskih (obaloutvrde) i…
16.05.2024.
Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Drnek
Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Drnek pristupaju radovima izgradnje rekonstrukcije desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek - Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.
29.04.2024.
Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Hrušćica
Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Hrušćica pristupaju radovima izgradnje rekonstrukcije lijevog nasipa rijeke Save između naselja Hrušćica - Dubrovčak.
29.04.2024.
Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Slani Dol
Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Slani Dol pristupaju radovima izgradnje rekonstrukcije brane, retencije Lipovačka Gradna.
24.04.2024.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Karlovac II
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Karlovac II za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu zahvata gradnje prokopa Korana-Kupa s…
23.04.2024.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Gornje Mekušje
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Gornje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu zahvata gradnje prokopa Korana-Kupa s…
11.04.2024.

Javni natječaji

Svi javni natječaji
Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu kredita
29.01.2024.
21.02.
2024.
Odluka o poništenju Odluke o odabiru i isključenju ponuda za 2. krug zakupa u 2022. godini i poništenju 2. kruga natječaja za zakup javnog vodnog dobra u 2022. godini
02.06.2023.
21.04.
2022.

EU Projekti

Svi projekti
Zaštita od poplava grada OgulinaZaštita od poplava grada Ogulina
Zaštita od poplava grada Ogulina
03.05.2022.
VEPARVEPAR
VEPAR
03.05.2022.
Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područjaSustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja
Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja
02.05.2022.
Projekt Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove GradiškeProjekt Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
02.05.2022.

efaef

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava

Otvori karte