Plan 2022.-2027.

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png
Pročitaj više body

Upravljanje stanjem voda

Privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja - 2019.

Pročitaj više

Pročitaj više body

Upravljanje rizicima od poplava

Prethodna procjena rizika od poplava 2018.

Pročitaj više

Karte opasnosti i rizika od poplava 2019.

Pročitaj više

Pročitaj više body

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Pročitaj više

Pročitaj više body

Prateća dokumentacija

Pročitaj više

Pročitaj više body

Detaljni prikaz informacija iz Plana

Pročitaj više

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png