Objava javnih akata

Ime i prezimeVrsta dokumentaUrbrojKlasaDatum rješenjaPrvi dan objaveAktivnost
Slavko VukičevićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020821 Aktivno
Nikola PetrinjacRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020739 Aktivno
Milan KneževićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020247 Aktivno
Marko PetrićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020935 Aktivno
Desanka SamardžićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020880 Aktivno
Meliha DžihićRješenje374-3303-2-22-4UP/I-325-08/21-01/0027613 Aktivno
Mihael MiheličRješenje374-3404-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0017558 Aktivno
Alain Francois PeriersRješenje374-3404-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0018078 Aktivno