Aktualno 2022.-2027.

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png
/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png
Konzultiranje i informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o dokumentu Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027.

Na temelju članka 45. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19 i 84/21) i članka 6. Pravilnika o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine, broj 48/14), na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda objavljen je dokument pod naslovom Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027., kao i Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje i Obrazac za javnost (u prilogu), čime su započeli postupci konzultiranja i informiranja javnosti i zainteresirane javnosti. Rok za zaprimanje prijedloga, mišljenja i primjedbi je 6 mjeseci od dana objave dokumenta, odnosno do 19. srpnja 2022. godine, i to putem elektroničke pošte na adresu (puvp@voda.hr) ili putem redovite pošte na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb.

Razvoj klasifikacijskih sustava za biološke elemente kakvoće i provedba post-interkalibracijskih postupaka

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je dokument Razvoj klasifikacijskih sustava za biološke elemente kakvoće i provedba post-interkalibracijskih postupaka.

Navedeni dokument s pripadajućim prilozima može se naći na poveznici:

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Plan za monitoring stanja površinskih, prijelaznih, priobalnih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

Navedeni dokument s pripadajućim prilozima može se naći na poveznici:

Monitoring - Godišnji planovi i izvješća 2016-2021

 

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. - 2018. godine

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. - 2018. godine.

Navedeni dokument može se naći na poveznici:

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava - 2019.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljene su Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2019.

Navedeni podaci i dokument mogu se naći na poveznici:

Karte opasnosti i rizika od poplava 2019.