Aktualno 2016.-2021.

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png
/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png
Plan upravljanja vodnim područjima do 2027. izvješten u Europsku komisiju

Plan upravljanja vodnim područjima do 2027. koji sadrži i Plan upravljanja rizicima od poplava sa potrebnim pratećim dokumentima i podacima izvješten je u centralnu bazu podataka EIONET Europske agencije za okoliš sukladno zahtjevima Okvirne direktive o vodama te Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava.

Plan upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici 28.06.2023. donijela je Odluku o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. 

Plan upravljanja vodnim područjima do 2027. izrađen je na temelju Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 66/19., 84/21. i 47/23.) kojima su propisani: Planski dokumenti upravljanja vodama (članak 37.), Plan upravljanja vodnim područjima (članak 39.) i Plan upravljanja rizicima od poplava (članak 127.). Dokument je novela drugog Plana upravljanja vodnim područjima („Narodne novine“, broj 66/16.) kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 6. lipnja 2016. za plansko razdoblje od 2016. do 2021. godine.

Plan i prateći dokumenti mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:

https://voda.hr/hr/plan-2022-2027 

Završeno konzultiranje i informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o dokumentu Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027.

Konzultiranje i informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o dokumentu Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. zapoćeto 20.01.2022. je završeno. Sve informacije vezane uz proces konzultiranja te Izvješće o provedenom postupku mogu se naći na poveznici https://voda.hr/hr/izvjesce-o-informiranju-i-konzultiranju-javnosti.

Konzultiranje i informiranje javnosti i zainteresirane javnosti o dokumentu Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027.

Na temelju članka 45. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19 i 84/21) i članka 6. Pravilnika o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine, broj 48/14), na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda objavljen je dokument pod naslovom Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027., kao i Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje i Obrazac za javnost (u prilogu), čime su započeli postupci konzultiranja i informiranja javnosti i zainteresirane javnosti. Rok za zaprimanje prijedloga, mišljenja i primjedbi je 6 mjeseci od dana objave dokumenta, odnosno do 19. srpnja 2022. godine, i to putem elektroničke pošte na adresu (puvp@voda.hr) ili putem redovite pošte na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb.

Razvoj klasifikacijskih sustava za biološke elemente kakvoće i provedba post-interkalibracijskih postupaka

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je dokument Razvoj klasifikacijskih sustava za biološke elemente kakvoće i provedba post-interkalibracijskih postupaka.

Navedeni dokument s pripadajućim prilozima može se naći na poveznici:

Plan monitoringa stanja voda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljen je Plan za monitoring stanja površinskih, prijelaznih, priobalnih i podzemnih voda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

Navedeni dokument s pripadajućim prilozima može se naći na poveznici:

Monitoring - Godišnji planovi i izvješća 2016-2021

 

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. - 2018. godine

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljeno je Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u razdoblju od 2016. - 2018. godine.

Navedeni dokument može se naći na poveznici:

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava - 2019.

Na mrežnim stranicama Hrvatskih voda objavljene su Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava 2019.

Navedeni podaci i dokument mogu se naći na poveznici:

Karte opasnosti i rizika od poplava 2019.