hero img
Hrvatske vode

Prognoza i stanje vodostaja

U proteklih 24 sata na području RH pale su nove količine oborina reda veličine u prosjeku 20-40 mm, lokalno i više (Metković 47 mm, Slunj 46 mm, Bednja 45, Delnice 42 mm, Virovitica 33 mm, pula 29 mm, Krapina 25 mm, Varaždin 22 mm, Karlovac 16 mm, Ogulin 15 mm). Pale oborine nisu utjecale na novi značajniji porast vodostaja već će samo produžiti dugotrajnost visokih vodostaja u idućih 12-24 sati, osobito rijeke Korane, Kupe na srednjem i donjem toku, te rijeke Une.
23.11.2022.
Bujica PrimorjeBujica Primorje

Pala velika količina kiše na području Primorja

18.11.2022.
Naslovna slikaNaslovna slika

Započeli radovi na rekonstrukciji postojećih nasipa Gomboš i Batina

08.11.2022.
Naslovna slikaNaslovna slika

Uručeno 13 ugovora vrijednih 617,2 milijuna kuna

04.11.2022.
SolinSolin

Potpisan ugovor vrijedan 327,3 milijuna kuna u sklopu EU projekta Split-Solin

28.10.2022.

Oglasna ploča

Svi oglasi
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Velika Jelsa
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Velika Jelsa za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje regulacijskih (obaloutvrde) i…
02.12.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Ruča

Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Ruča pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.

01.12.2022.
Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Ruča

Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Ruča pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.

25.11.2022.
Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Ruča
Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Ruča pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.
08.11.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Pokupje
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s…
04.11.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Rečica
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Rečica za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje i rekonstrukcije objekata odvodnje…
04.11.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Pokupje i k.o. Mahično
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje i k.o. Mahično  za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade Brodarci na…
24.10.2022.
Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Jezero Posavsko
Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Jezero Posavsko pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.
12.10.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o Gornje Mekušje
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Gornje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje nasipa uz Koranu i Mrežnicu…
06.10.2022.

Javni natječaji

Svi javni natječaji
Rezultati javnog natječaja za zakup javnog vodnog dobra za 2022. godinu Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana
22.11.2022.
22.11.
2022.
Rezultati Prvog javnog natječaja za zakup javnog vodnog dobra na području Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu
24.08.2022.
24.08.
2022.

EU Projekti

Svi projekti
Zaštita od poplava grada OgulinaZaštita od poplava grada Ogulina
Zaštita od poplava grada Ogulina
03.05.2022.
VEPARVEPAR
VEPAR
03.05.2022.
Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područjaSustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja
Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja
02.05.2022.
Projekt Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove GradiškeProjekt Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
02.05.2022.

efaef

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava

Otvori karte