hero img
Naslovna slikaNaslovna slika

Radni sastanak u Ličko-senjskoj županiji

Na poziv župana Ličko-senjske županije u Gospiću je održan radni sastanak na temu ulaganja u Ličko-senjsku županiju. Sastanku su nazočili župan Ernest Petry, zamjenica župana Jasna Orešković Brkljačić, zamjenik župana Milan Uzelac, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, zamjenik generalnog direktora Davor Vukmirić, direktor VGO za slivove sjevernoga Jadrana Gordan Gašparović, voditelj Sektora korištenja voda Đino Zmijarević, voditeljica Vodnogospodarske ispostave za male slivove „Lika, Podvelebitsko primorje i otoci“ Lidija Pernar te gradonačelnici i načelnici općina s područja Ličko-senjske županije i predstavnici Javnih isporučitelja vodnih usluga s područja Ličko-senjske županije.
31.01.2023.
Naslovna slikaNaslovna slika

Uručen ugovor o izvođenju radova na zaštiti HŽ pruge u zoni retencije Ogulin

31.01.2023.
Naslovna slikaNaslovna slika

Prognoza i stanje vodostaja

23.01.2023.
Naslovna slikaNaslovna slika

Prognoza i stanje vodostaja

20.01.2023.
Naslovna slikaNaslovna slika

Prognoza i stanje vodostaja

19.01.2023.

Oglasna ploča

Svi oglasi
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Pokupje i k.o. Mahično
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje i k.o. Mahično za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade brodarci na…
13.01.2023.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Donje Mekušje
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje regulacijskih (obaloutvrde) i…
12.01.2023.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Karlovac
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Karlovac za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog…
27.12.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Sveti Petar, k.o. Vitunj, k.o. Hreljin Ogulinski
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Sveti Petar, k.o. Vitunj, k.o. Hreljin Ogulinski za sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja prava s lužnosti na nekretninama, a sve u…
20.12.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Velika Jelsa
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Velika Jelsa za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje regulacijskih (obaloutvrde) i…
02.12.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Ruča

Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Ruča pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.

01.12.2022.
Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Ruča

Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Ruča pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.

25.11.2022.
Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Ruča
Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Ruča pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.
08.11.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Pokupje
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s…
04.11.2022.

Javni natječaji

Svi javni natječaji
Rezultati javnog natječaja za zakup javnog vodnog dobra za 2022. godinu Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana
22.11.2022.
22.11.
2022.
Rezultati Prvog javnog natječaja za zakup javnog vodnog dobra na području Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu
24.08.2022.
24.08.
2022.

EU Projekti

Svi projekti
Zaštita od poplava grada OgulinaZaštita od poplava grada Ogulina
Zaštita od poplava grada Ogulina
03.05.2022.
VEPARVEPAR
VEPAR
03.05.2022.
Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područjaSustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja
Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja
02.05.2022.
Projekt Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove GradiškeProjekt Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
02.05.2022.

efaef

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava

Otvori karte