hero img
Naslovna slikaNaslovna slika

Prognoza i stanje vodostaja

Redovne mjere: Česma - Česma ušće; Kupa - Farkašić; Lika - Selište (AVS), Mala Neretva - Opuzen ustava nizv.; Odra - Odra; Sava - Crnac, Ustava Trebež, Jasenovac, Stara Gradiška; Kanal Obžev - Stružec; Retencija Lonjsko Polje - Brezovica, Ustava Trebež Pripremno stanje: Česma - Čazma; Črnec - Ustava Črnec; Donja Dobra - Lešće toplice; Kupa - Jamnička Kiselica; Odra - Sifon Odra; Pakra - Kusonje;  Sava - Mačkovac, Davor, Slavonski Kobaš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Županja; Sivornica - Gornja Šumetlica; Sunja - Sunja; Una - Hrvatska Kostajnica; Derivacijski kanal Črnec-Lonja - CS Lonja; OK Lonja -Strug - Vrbovljani 1; Akumulacija Bačica - Bačica; Retencije Lonjsko Polje - CS Šašna Greda; Retencija Mokro Polje - Mlaka; Retencija Trstik - Bročice
23.01.2023.
Naslovna slikaNaslovna slika

Prognoza i stanje vodostaja

20.01.2023.
Naslovna slikaNaslovna slika

Prognoza i stanje vodostaja

19.01.2023.
Naslovna slikaNaslovna slika

Prognoza i stanje vodostaja

18.01.2023.
NaslovnicaNaslovnica

Novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda

18.01.2023.

Oglasna ploča

Svi oglasi
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Pokupje i k.o. Mahično
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje i k.o. Mahično za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade brodarci na…
13.01.2023.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Donje Mekušje
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Donje Mekušje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje regulacijskih (obaloutvrde) i…
12.01.2023.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Karlovac
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Karlovac za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog…
27.12.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Sveti Petar, k.o. Vitunj, k.o. Hreljin Ogulinski
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Sveti Petar, k.o. Vitunj, k.o. Hreljin Ogulinski za sporazumno rješavanje pitanja ustanovljenja prava s lužnosti na nekretninama, a sve u…
20.12.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Velika Jelsa
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Velika Jelsa za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu gradnje regulacijskih (obaloutvrde) i…
02.12.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Ruča

Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Ruča pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.

01.12.2022.
Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Ruča

Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Ruča pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.

25.11.2022.
Oglas o pristupanju izgradnji na k.o. Ruča
Hrvatske vode na nekretninama u k.o. Ruča pristupaju izgradnji rekonstrukcije desnog nasipa rjieke Save, između naselja Drnek-Suša i uređenja obaloutvrde na četiri mjesta.
08.11.2022.
Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Pokupje
Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Pokupje za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s…
04.11.2022.

Javni natječaji

Svi javni natječaji
Rezultati javnog natječaja za zakup javnog vodnog dobra za 2022. godinu Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana
22.11.2022.
22.11.
2022.
Rezultati Prvog javnog natječaja za zakup javnog vodnog dobra na području Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu
24.08.2022.
24.08.
2022.

EU Projekti

Svi projekti
Zaštita od poplava grada OgulinaZaštita od poplava grada Ogulina
Zaštita od poplava grada Ogulina
03.05.2022.
VEPARVEPAR
VEPAR
03.05.2022.
Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područjaSustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja
Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja
02.05.2022.
Projekt Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove GradiškeProjekt Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
02.05.2022.

efaef

Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava

Otvori karte