Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
JN 2018-293

zrada prijedloga vanjske granice inund. podr. i geodet. elab. za evident. vod. dobrarijeka Mirna od mosta za Sovinjak do Kamenitih vrata (3.5 km) na području k.o. Sovinjak, Svi Sveti i Buzet

 • scan_20180626_095623304.pdf
 • _pz_mirna_most_za_sovinjak-kamenita_vrata.pdf
JN 2018-338

Izgradnja pločastog propusta na kanalu Crni Fok (km 0+555)

 • poziv_za_dostavu_ponude_izgradnja_propusta_crni_fok.pdf
 • 0931_situacija_gradevine.pdf
 • 1101_tlocrt_propusta.pdf
 • 1201_presjek_po_osi_propusta.pdf
 • crni_fok_troskovnik_.xlsx
 • pojasnjenje_na_prvi_upit_jn_2018_338.pdf
JN 2018-610

SAMOBOR - Vodoistražni radovi na kaptaži Koretići u Samoboru

 • poziv_za_dostavu_ponuda_jn2018_610.pdf
 • prilog_1_ponudbeni_list.docx
 • prilog_2_projektni_zadatak_i_troskovnik.pdf
 • prilog_3_tehnicka_i_strucna_sposobnost.docx
 • prilog_4_obrazac_izjave_o_nekaznjavanju.docx
JN 2018-708

Geotehnički tehnološki nadzor radova s laboratorijskim ispitivanjima za obnovu Južnog nasipa Lonjskog polja na dionici 1 (0+500-0+710 i 1+220-1+370), dionici 4 (7+830-8+000)i dionici 5 (9+420-9+850)

 • geotehnicki_tehnoloski_nadzor_radova_s_laboratorijskim_ispitivanjima_za_obnovu_juznog_nasipa_lonjskog_polja_na_dionici_1_0500-0710_i_1220-1370_dionici_4_7830-800.pdf
JN 2018-133

Geodetsko snimanje bujica na području VGI Vrgorac (bujica Pekin potok, Duboka)

 • jn_04_poziv_za_dostavu_ponuda_pekin_potok.pdf
 • projektni_zadatak_geodetsko_snimanje_bujica_pekin_potok_i_duboka.pdf
JN 2018-643

Projekt FRISCO1 - Usluga izrade Podloge za Bilateralnu metodologiju ekonomske procjene poplavnih šteta na prekograničnim slivovima

 • poziv_na_dostavu_ponude.pdf
 • frisco1_projektni_zadatak.pdf
JN 2018-212

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Česma-Glogovnica

 • poziv_na_dostavu_ponude_jn_2018_212.pdf
JN 2018-49

Nabava usluga izrade filma o sveukupnim djelatnostima Hrvatskih voda

 • jn_04_poziv_za_dostavu_ponuda_-_film_-_jn_2018-49.pdf
JN 2018-48

Nabava usluga snimanja vodno-komunalnih i regulacijsko-zaštitnih građevina na području Republike Hrvatske za potrebe izrade filma o sveukupnim djelatnostima Hrvatskih voda

 • jn_04_poziv_za_dostavu_ponuda_-_snimanje_-_jn_2018-48.pdf
JN 2018-316

Održavanje unutarnjih prostora i okoliša, u GVL-u Šibenik za razdoblje svibanj 2018. - travanj 2019. godine

 • jn_04_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • troskovnik_-_jn_2018-316.xlsx
 • izmjena_i_dopuna_poziva_za_dostavu_ponude_-_jn_2018-316.pdf
 • troskovnik_-_jn_2018-316_izmjena_1.xlsx
 • 2._izmjena_i_dopuna_poziva_za_dostavu_ponuda.pdf
 • troskovnik_-_jn_2018-316_izmjena_2_003.xlsx