VGO za Muru i gornju Dravu

Lokacija: Međimurska ulica 26b, Varaždin

Telefon: 042/407-000

Direktor: Milan Rezo

E-pošta: milan.rezo@voda.hr

Kontakt telefon: 042/407-000

Ispostave