VGO za Muru i gornju Dravu

Lokacija: Međimurska ulica 26b, Varaždin

Telefon: 042/407-000

Direktor: v.d. Danijel Bunić

E-pošta: danijel.bunic@voda.hr

Kontakt telefon: 042/407-000

Ispostave