Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Bistra“

Submitted by perpetuum on uto, 11/30/2021 - 13:58

ĐURĐEVAC

Lokacija: Antuna Radića 8b

Telefon: 048/811-255

Voditelj: Josip Fuček

E-pošta: josip.fucek@voda.hr

Kontakt telefon: 048/811-622

Lokacija VGI

46.04237, 17.07224