Dječji kutak

/sites/default/files/heroimages/casopisi.png
Hrvatske vode

U okviru ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana voda 2014. (22. ožujka), Hrvatske vode su objavile Natječaj osnovnim školama Republike Hrvatske pod nazivom „Najmlađi za vode Hrvatske 2014“ koji je putem poziva poštom dostavljen svim osnovnim školama Hrvatske.   Prošlogodišnja odlična suradnja s obrazovnim institucijama na raznim zajedničkim aktivnostima vezanim uz vodne resurse i njihovo očuvanje, te posebno na vrlo uspješnom projektu „Najmlađi za vode Hrvatske 2013“, potaknula nas je da nastavimo s ovim projektom i aktivnostima  usmjerenim na edukaciju učenika kao neprocjenjivim modelom učenja i razumijevanja prirodnih procesa te važnosti vode za opstanak živih bića. Osnovne škole pozivaju se da svoje projekte kojima su obilježili Svjetski dan voda 2014 i projekte koji imaju za cilj očuvanje voda prijave na natječaj Hrvatskih voda prema ponuđenim kategorijama, ta tako doprinesu razvijanju suradnje i zajedničkih projekata, te razmjeni iskustava i poticanju ostalih škola na slične projekte.

U nastavku objavljujemo uvjete natječaja „Najmlađi za vode Hrvatske 2014“:

Pozivamo osnovne škole da u okviru natječaja Hrvatskih voda pod nazivom „Najmlađi za vode Hrvatske 2014“ do 6. lipnja prema prijedlogu KATEGORIJA dostave prijave projekata, koje su proveli povodom obilježavanja Svjetskog dana voda 2014 tijekom ove školske godine. Prijave pristigle izvan navedenog roka nećemo uzeti u daljnji postupak ocjene.

Prijavljeni projekti trebaju obrađivati temu vode s naglaskom na njeno očuvanje i korištenje, sa ciljem edukacije učenika i njihovim aktivnim sudjelovanjem u projektu, te mogu obuhvatiti slijedeće kategorije i aktivnosti natječaja:

 1. EDUKATIVNI MATERIJAL - razni kalendari, letci i/ili brošure s temama: kako čuvamo naše vode, kako smanjiti onečišćenje voda, kako racionalno koristimo vodu, zašto je voda važna za život na Zemlji, kako voda kruži u prirodi i drugo. Pojedina škola može dostaviti po jedan primjerak kalendara, brošure i letka.
 2. ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI ILI EDUKATIVNA RADIONICA -  pripremljen materijal o provedenim istraživačkim projektima i edukativnim radionicama s temom očuvanja voda i to: i. Opis projekta na najviše 3 stranice formata A4 teksta (istaknuti: ciljeve, sudionike, tijek projekta, rezultate i zaključak) ii. Prilozi uz opis projekta (fotografije, video zapis, tablice i drugo) Pojedina škola može dostaviti samo jedan istraživački projekt ili edukativnu radionicu.
 3. LIKOVNI RADOVI (dvije teme):
  Tema voda (život uz i u vodi, kruženje vode u prirodi, crteži s porukama o očuvanju voda i drugo)
  Tema - slikovnica „Život uz rijeku-Poplave“ i dječja maskota Hrvatskih voda kornjača HRVOJE Najviše do 3 izabrana likovna rada u svakoj od tema po jednoj školi treba dostaviti u originalu poštom. Radovi mogu biti u raznim tehnikama crtanja i materijala.
 4. SLOGAN I/ILI PJESMICA – poruka ili pjesmica s tematikom očuvanja voda. Pojedina škola u ovoj kategoriji može dostaviti do 5 izabranih slogana i/ili 3 pjesmice.
 5. PORUKE I/ILI KRATKI SPOTOVI – video zapisi poruka i kratkih spotova (do 2 min) s porukama očuvanja voda. Pojedina škola može dostaviti po jedan video zapis poruke i/ili kratkog spota.
Ostali uvjeti natječaja:
 • Rok dostave projekata je do 6. lipnja 2014.
 • Materijal je potrebno dostaviti u pisanom obliku/originalni crteži ili na CD/DVD
 • Uz projekte je potrebno dostaviti ispunjenu i potpisanu/ovjerenu Prijavnicu s označenim kategorijama u kojima škola sudjeluje
 • Pojedina škola može prijaviti najviše po jedan projekt u svakoj ponuđenoj kategoriji
 • Ispunjenu Prijavnicu i natječajne materijale potrebno je dostaviti na adresu: HRVATSKE VODE, n/r Marija Vizner, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

Povjerenstvo Hrvatskih voda će pristigle prijave i radove ocijeniti uzimajući u obzir jedinstvenost projekta, inovativnost, glavnu poruku i cilj projekta, uspješnost edukacije i podizanja svijesti o očuvanju voda, uključenost učenika u projekt i druge elemente važne za ukupni edukativni dojam projekta. Povjerenstvo će sve sudionike natječaja naknadno obavijestiti.

Najbolje projekte osnovnih škola Hrvatske vode će nagraditi bogatim nagradama, istraživačkim i edukativnim kompletima povodom obilježavanja Dana voda u rujnu 2014. godine te iste prikazati u promotivnim materijalima i na prigodnoj izložbi u zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu.

Sve dodatne informacije i pitanja o navedenim projektima možete dobiti na tel. 01 6307 620 ili mob. 099 8070663 u vremenu od 8 do 16 sati radnim danom, te upitom na mail marija.vizner@voda.hr.

U prilogu se nalazi prijavnica za natječaj „Najmlađi za vode Hrvatske 2014“

28.03.2014.

Povodom Svjetskog dana voda 22. ožujka 2014., dana Hrvatskih voda 07. rujna 2014. i obilježavanja 138. godišnjice organiziranog vodnog gospodarstva u Hrvatskoj, Glavni vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda (laboratorij u Zagrebu i Šibeniku) otvara svoja vrata učenicima i posjetiteljima za razgledavanje i pobliže upoznavanje s njegovim radom, tijekom cijele godine.

Organizirane grupe posjetitelja mogu svoj dolazak prijaviti na broj telefona 01/2410-501 ili adresu elektroničke pošte marina.bukovac@voda.hr  za posjete laboratoriju u Zagrebu, a za posjete laboratoriju u Šibeniku voditelju službe na broj telefona 022/354-613 ili adresu elektroničke pošte neven.bujas@voda.hr . Posjete laboratoriju odvijat će se u vremenu od 8,00 do 15,00 sati radnim danom, u organizaciji vlastitog prijevoza i s brojem sudionika koji je ograničen na 10-20 osoba po grupi u Zagrebu i 10 sudionika u Šibeniku (obzirom na mogućnost prostornog prihvata posjetitelja).

Posjete je moguće prijaviti u razdoblju od 25. ožujka 2014. do 13. lipnja 2014.

Molimo voditelje grupa da u svojoj prijavi navedu točan broj posjetitelja, naziv institucije (ili prilože popis posjetitelja), kontakt osobu i mogućnost komunikacije (telefon, mobitel, adresu elektroničke pošte), kao i prijedlog datuma posjete. Prijave zainteresiranih posjetitelja i grupa obradit ćemo sukcesivno po zaprimanju istih, te prema broju prijavljenih grupa planirati posjet laboratoriju u školskoj godini 2013/2014 te zaključno do kraja 2014. godine. Točan termin posjete laboratoriju usuglasit ćemo s voditeljem grupe.

Gdje se nalazi laboratorij?
 • Laboratorij u Zagrebu se nalazi na adresi Žitnjak bb, krug Dioki-a (autobusne linije ZET-a br. 107 i 222).
 • Laboratorij u Šibeniku se nalazi na adresi Uvala Škar bb.
27.03.2014.

U okviru obilježavanja Svjetskog dana voda 2014 promovirana je dječja slikovnica Hrvatskih voda  „Život uz vodu – Poplave“  u knjižnici Marina Držića u Zagrebu.

Nedaleko zgrade Hrvatskih voda u Dječjoj knjižnici Marina Držića u Zagrebu u petak 14. ožujka održana je prva javna promocija slikovnice dječjeg edukativnog programa Hrvatskih voda pod nazivom „Život uz rijeke-Poplave“ kojoj su prisustvovali učenici 3a razreda Osnovne škole Marina Držića iz Zagreba s učiteljicom Sanjom Vukasović i knjižničarkom Zrinkom Josić. Maskotu dječjeg programa, malu kornjaču Hrvoja, već s vrata prepoznala su djeca razdraganih lica očekujući prve avanture znatiželjne kornjače koja je oživjela upravo u ovoj slikovnici.

Promociju slikovnice uvodnim riječima započela je Ana Pavlek knjižničarka Dječje knjižnice najavljujući goste Hrvatskih voda i prezentaciju slikovnice. Predstavljanje slikovnice pred pozornim „gledalištem“ započela je Marija Vizner, autorica tekstova slikovnice, otkrivajući mališanima tko je Hrvoje i kako je dobio ime, tko je sudjelovao u izradi slikovnice i temeljem čega je samostalna umjetnica Martina Zelenika Moon izradila bogate ilustracije slikovnice. Vrlo zanimljivim i nadahnjujućim prezentiranjem sadržaja slikovnice Zoran Đuroković, voditelj Glavnog centra obrane od poplava koji je ujedno izradio sinopsis slikovnice, zainteresirao je učenike za temu poplava.

Velik broj podignutih ruku s raznim pitanjima i komentarima učenika o kornjači i poplavama, potvrdio je svima da su djeca nepresušni izvor ideja i mašte, koji svojim uočavanjem i najsitnijih detalja pokazuju da zaista nastoje razumjeti svijet koji ih okružuje i u kojem žele sudjelovati. Prva promocija slikovnice pokazala nam je da naš rad nije bio uzaludan i da će naša slikovnica naići na vrlo plodno tlo odgajajući nove naraštaje u razumijevanju pojava u prirodi, suživota s prirodom uvažavajući njena pravila i čuvajući naše najveće blago – vodne resurse i mladost koja će njima znati upravljati.

U izložbenom prostoru knjižnice prezentirana je slikovnica kroz osam postera ilustriranih pastelnim crtežima slikovnice, pozivajući prolaznike na istraživanje edukativnog dječjeg programa knjižnice. Izložba će krasiti izložbeni prostor još desetak dana, te ju svi zainteresirani mogu pogledati.

Zahvaljujemo djelatnicima Dječje knjižnice Marina Držića na prijedlogu i pomoći u organizaciji ovog događanja, a posebno  koordinatorici Željki Krušlin, Đurđici Križanić Delač i Ani Pavlek koje s puno entuzijazma rade svoj posao, što se može vidjeti u svakom kutku knjižnice. I naše slikovnice „Vodač iliti Vodohodač….“ i „Život uz rijeku – Poplave“ našle su svoje mjesto na policama među mnogobrojnim naslovima slikovnica. Vjerujemo da će korisnici knjižnice uživati u ponuđenim slikovnicama, a prema dosadašnjem interesu ostalih knjižnica, sigurni smo da će i drugi mališani imati priliku sudjelovati u sličnim prezentacijama Hrvatskih voda diljem Hrvatske u idućem razdoblju.

14.03.2014.

U zgradi Hrvatskih voda dana 12. ožujka 2014. povodom Svjetskog dana voda 2014 otvorena je izložba pod nazivom "Natura 2000 vrste" u organizaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode i Agencije za zaštitu okoliša.

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je doprinijeti očuvanju ili ponovnom uspostavljanju povoljnog stanja više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno gotovo 30.000 područja na 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu.

Prije mjesec i pol dana stupila je na snagu Uredba o ekološkoj mreži kojom se proglašava ekološka mreža Republike Hrvatske, ujedno i dio EU ekološke mreže Natura 2000. Postavši članicom Europske unije, Hrvatska je obogatila njeno prirodno nasljeđe te se 29% njenog ukupnog teritorija uključuje u europsku ekološku mrežu Natura 2000. Utvrđen je i referentni popis vrsta i stanišnih tipova prisutnih na teritoriju Republike Hrvatske za čije su očuvanje izdvojena područja ekološke mreže Natura 2000.

Tijekom posljednjih desetljeća ljudske aktivnosti i korištenje prirodnih resursa značajno su se promijenili u cijelom svijetu. Stanje bioraznolikosti dramatično se pogoršalo u zadnjih 50 godina, više nego kroz cijelu povijest čovječanstva. Zbog ljudskih aktivnosti, procjenjuje se da vrste izumiru od 1000 do 10 000 puta brže nego u prirodnim okolnostima. Ti gubici zasjenili su produktivnost prirode i time ugrozili dugoročni opstanak čovječanstva.

Nisu ugrožene samo rijetke i usko rasprostranjene vrste, nego i mnoge vrste koje su još uvijek brojne, ali im pogodna staništa ubrzano nestaju, što može dovesti do njihovog skorog izumiranja. Natura 2000 je temeljni program kojim Europska unija pokušava zaustaviti ove negativne trendove na svojem teritoriju.

Na izložbi se mogu pogledati fotografije smeđeg medvjeda, jadranske kozonoške, špiljske kongerije, velikog livadnog plavca, jezerskog regoča, velebitske degenije i dr.

13.03.2014.

Slikovnica namijenjena najmlađima pod nazivom „Život uz rijeku – POPLAVE“ prva je u nizu planiranih poučnih slikovnica koju su u prosincu 2013. godine izdale Hrvatske vode, u okviru dječjeg edukativnog programa.

Ova edukativna slikovnica bogato je ilustrirana crtežima u nježnim pastelnim tonovima koji su rad samostalne umjetnice Martine Zelenika Moon, u kojima maskota dječjeg programa, kornjača Hrvoje, oživljava i u svojim avanturama podučava male čitatelje kako voda utječe na život uz rijeku, što su to vodostaji, nasipi i poplave, tko su vodočuvari koji o vodama i sigurnosti brinu, kako se moramo ponašati kada nam voda zaprijeti poplavama, što tada moramo raditi i koga slušati. Predložak prema kojem su izrađeni crteži izradio je voditelj Glavnog centra obrane od poplava Zoran Đuroković, a tekst je izradila Marija Vizner. Slikovnica je izdana u 5000 primjeraka i bit će podijeljena obrazovnim institucijama i knjižnicama diljem Hrvatske, a moguće ju je „prelistati“ klikom na označeni naslov ili naslovnicu slikovnice.

Život uz rijeku - Poplave

 

22.01.2014.

Edukativni dječji poster pod nazivom „Život uz rijeke-POPLAVE“ dodatni je poučni materijal uz istoimenu slikovnicu i namijenjen je djeci. Ilustracije i tekst sadržajno slijede slikovnicu te se u školama i vrtićima može koristiti kao trajno istaknuti edukativni materijal. U prilogu se nalazi poster koji se je može preuzeti u JPEG formatu.

Život uz rijeku - Poplave

22.01.2014.

Povodom Svjetskog dana voda 2013. i Međunarodne godine suradnje na području voda, Hrvatske vode su u suradnji s autoricom Dajanom Ljubičić, prof. izdale dječju slikovnicu pod naslovom „Vodač iliti Vodohodač...“.

Maleni znatiželjni i neumoran lik Vodača – Vodohodača koji je nebom jurio, u oblacima se skrivao, zemljom skitao, potoke preskakao, ronio i plivao i još puno toga radio, bio je prava inspiracija učenicima osnovnih škola iz Rijeke OŠ Vladimir Gortan, OŠ Turnić i dječjeg vrtića Jabuka iz Zagreba. Njihovi šareni crteži koji prate avanture Vodača-Vodohodača na najmaštovitije načine nam kazuju da su u potpunosti razumijeli sveprisutnost vode i njeno kruženje u prirodi i njenu ulogu u životima svih živih bića. Prigodom obilježavanja Svjetskog dana voda 2013. i međunarodne godine voda slikovnica je promovirana u javnosti te je ovo bio najbolji način da najmlađima prenesemo ljubav prema vodi kao izvoru svega živog na Zemlji i tako još jednom podsjetimo da je zaštita i očuvanje vodnog resursa budućnost svih nas.

Zahvaljujemo svim učenicima i učiteljicama, djeci i odgajateljicama na pomoći pri stvaranju ove edukativne slikovnice i nadamo se da će svatko tko uzme u ruke ovu slikovnicu uživati u dječjoj mašti i avanturama Vodača-Vodohodača!

Slikovnicu je moguće pregledati klikom na označeni naslov ili na naslovnicu slikovnice.

Vodač iliti Vodohodač

22.01.2014.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda 2013. i međunarodne godine suradnje na području voda, Hrvatske vode su u suradnji s US Geological Survey izdale edukativni poster pod nazivom „Vodni ciklus“ koji je podijeljen osnovnim školama i vrtićima diljem Hrvatske. Ovaj vrlo poučan i koristan edukativni materijal naišao je na velik interes javnosti što ukazuje na potrebu izrade ovakvih edukativnih materijala o vodama. U prilogu se nalazi poster koji možete preuzeti u pdf formatu.

22.01.2014.