Direkcija

ZAGREB

Lokacija: Ulica grada Vukovara 220

Telefon: 01/6307-333

E-mail: voda@voda.hr

Matični broj: 1209361

OIB: 28921383001

Svi kontakti