Odjel za Hidrotehničke objekte

Lokacija: 10373 Hruščica, Savska cesta 100 C

e-pošta: goran.milakovic@voda.hr

Kontakt telefon: 01/6307 – 377

Ispostave