Oglas - VI etapa k.o. Strmec Samoborski

Objava visina tržišne naknade za nekretnine obuhvaćene elaboratom izgradnje zaštitnog nasipa desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja u k.o. Strmec Samoborski.