Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Karlovac

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Karlovac za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selca do Rečice “Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe”, mjera 5.