Oglas

Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, u skladu sa  Planom upravljanja vodama za 2015. god., pristupaju rekonstrukciji desnog nasipa rijeke Save od naselja Gradusa do Selišta Sunjskog od cca km 16+000 do cca km 26+000 na katastarskim česticama u katastarskoj općini k.o. Selišće.

U prilogu se nalazi Oglas koji možete pročitati u cijelosti.

Dokumenti