Objava javnih akata

Ime i prezimeVrsta dokumentaUrbrojKlasaDatum rješenjaPrvi dan objaveAktivnost
Damjana MlakarRješenje374-3303-2-22-2UP/I-325-10/22-01/0024297 Aktivno
UP/I-325-10/22-01/0012401Rješenje374-3302-2-22-2UP/I-325-10/22-01/0012401 Aktivno
Alen DukšićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0021490 Aktivno
Yamina HamnacheRješenje374-3302-2-22-2UP/I-325-10/22-01/0007447 Istekli
Kristina TadićRješenje374-3109-2-22-2UP/I-325-10/22-01/0022134 Istekli
Kristina TadićRješenje374-3109-2-22-2UP/I-325-10/22-01/0022133 Istekli
Kristina TadićRješenje374-3109-2-22-2UP/I-325-10/22-01/0022132 Istekli
Mario ŠimunićRješenje374-3501-2-22-5UP/I-325-08/17-01/0043218 Istekli
Tamara SušićRješenje374-3501-2-22-2UP/I-325-10/22-01/0009587 Istekli
KLARIĆ I PARKINSON d.o.o.Rješenje374-3303-2-22-2UP/I-325-10/22-01/0024776 Istekli
Danica VukmirovićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020711 Istekli
Mirjana PetrinjacRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020820 Istekli
Dalibor BatnogaRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020946 Istekli
Milan LovrićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020701 Istekli
Slobodan VučinićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020795 Istekli
Željko AbramovićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020329 Istekli
Nada TegliaRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020286 Istekli
Dragan MiletićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020900 Istekli
Mićo MargetićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020911 Istekli
Milutin NovakovićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0021039 Istekli
Simo RadulovićRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0019997 Istekli
Mario DošenRješenje374-3110-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0020151 Istekli
Cristian FurederUP/I-325-10/22-04/0021485374-3111-2-22-1UP/I-325-10/22-04/0021485 Istekli
Istvan Peter ApatiRješenje374-3401-2-22-6UP/I-325-10/22-01/0006462 Istekli
Aleš Jakin Rješenje374-3302-2-22-2UP/I-325-10/22-01/0014341 Istekli