22.12.2023
Završno događanje Hrvatskih voda obilježilo uspješan završetak financijskog razdoblja OPKK 2014.-2020.

Hrvatske vode organizirale su završno događanje povodom uspješnog završetka financijskog razdoblja Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Hrvatske vode imale su ključnu ulogu kao Posredničko tijelo razine 2 za specifični cilj 5b1 (Jačanje sustava upravljanja katastrofama) te za specifične ciljeve 6ii1 (Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom) i 6ii2 (Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda). Ova uloga omogućila im je ispunjenje zahtjeva pravne stečevine Europske unije u području okoliša te zadovoljavanje potreba država članica za ulaganjem u sklopu Prioritetne osi 5 (Klimatske promjene i upravljanje rizicima) i Prioritetne osi 6 (Zaštita okoliša i održivost resursa).

Tijekom završnog događanja istaknuto je kako su Hrvatske vode kroz rad svojih službi aktivno sudjelovale u pregledu i odabiru vodno-komunalnih projekata te projekata smanjenja rizika od katastrofa.

 „Ova postignuća su odraz naše posvećenosti europskim ciljevima i potvrđuju važnost zajedničkog rada na ostvarivanju održive budućnosti. Zahvaljujemo svim partnerima na suradnji te se radujemo budućim izazovima i projektima koji će dodatno unaprijediti naše vodne resurse i okoliš. Ipak, svjesni smo da nas čeka još mnogo posla kako bismo održali postignuti napredak i osigurali dugoročnu održivost.“ istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda, a ujedno i čelnik Posredničkog tijela razine 2 Zoran Đuroković.

Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske istaknula je: “Imamo uspjeha iza sebe u svim projektima u kojima smo učestvovali. Napomenula bih da smo išli u overbooking 200% od odobrenih alokacija sredstava da bi proveli više projekata“.

Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije naglasila je da je cilj ovih projekata poboljšanje kvalitete života građana Republike Hrvatske, očuvanje okoliša te zaštita ljudi i imovine.

Značaj fondova za ostvarenje postavljenih ciljeva najbolje ilustriraju brojke i rezultati svih uspješno realiziranih projekata. U okviru Prioritetne osi 5 Hrvatskim vodama dodijeljena je alokacija od 178.735.481,00 EUR unutar koje je odobreno 13 projekata, te je ukupno realizirano 83 % alokacije (147 mil. EUR). U okviru Prioritetne osi 6 Hrvatskim vodama dodijeljena je alokacija od 949.340.216,00 EUR unutar koje je odobreno 60 projekata, te je ukupno realizirano 110 % alokacije (1,05 mlrd. EUR).

Projekti iz nadležnosti Hrvatskih voda za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., te projekti smanjenja rizika od katastrofa, koji objedinjuju projekte Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskih voda, predstavljaju konkretni doprinos ostvarivanju europskih ciljeva u području zaštite okoliša i sigurnosti građana.