16.11.2021
Završeno održavanje/sanacija nasipa na desnoj obali rijeke Save – Donje Bukevje nakon oštećenja nastalih potresom 22. ožujka 2020. godine u Zagrebu

Završeno je održavanje/sanacija nasipa na desnoj obali rijeke Save – Donje Bukevje nakon oštećenja nastalih potresom 22. ožujka 2020. godine u Zagrebu za čiju realizaciju se dodjeljuju bespovratna financijska sredstva Fonda solidarnosti Europske unije.

Tijekom potresa 22. ožujka 2020. godine u Zagrebu došlo je do oštećenja nasipa, obaloutvrde i pera na desnoj obali Save na lokaciji Donje Bukevje na dionici RKM 669+186 – RKM 669+697 nizvodno i  RKM 669+697 – RKM 670+793 uzvodno. Zbog opasnosti za zdravlje i imovinu ljudi uslijed pojave vlačnih pukotina u vodnoj nožici desnog savskog nasipa te nakon provedenih geomehaničkih ispitivanja i geodetskih snimanja Hrvatske vode, Centar obrane od poplave Sektora C donosi rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava za dionicu C.13.2. te se hitno pristupa aktivnostima u cilju sanacije oštećenja na ugroženoj dionici.

Sanacija je izvršena u periodu od 22. 3. 2020. do 31. 10. 2021. godine, a utrošeno je 33,3 milijuna kuna. Za predmetnu sanaciju u listopadu 2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (referentni broj: FSEU.2021.MINGOR) u okviru operacije Osiguravanje preventivne infrastrukture - projekt  Održavanje/sanacija nasipa na desnoj obali rijeke Save – Donje Bukevje. Sukladno Ugovoru bespovratna financijska sredstva Fonda solidarnosti Europske unije dodjeljuju se u visini od 100% vrijednosti projekta.