06.12.2022
Započela provedba edukativnih radionica diljem Hrvatske - projekta VEPAR

U okviru „Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj – VEPAR“, Potprojekta G – Unaprjeđenje sustava za informiranje javnosti i educiranje dionika, započela je provedba radionica za djecu i građanstvo, koje će se prema planu održavati sve do lipnja 2023. godine na svih 34 sliva diljem Hrvatske. Prvom radionicom u Lekeniku 29.11.2022. godine otvoren je ciklus edukativnih radionica, koje imaju za cilj povećati razinu znanja dionika o negrađevinskim mjerama i podići svijest o potrebi kontinuirane provedbe i unaprjeđenja preventivnih mjera, koje uz građevinske mjere postaju sve važnijim segmentom obrane od poplave uslijed klimatskih promjena te potrebe prilagođavanja i smanjenja rizika od poplava.

Za potrebe provedbe radionica izrađeni su i tematski edukativni sadržaji i materijali, poput slikovnice s posterom, društvene igre, edukativne makete za praktičnu vježbu, edukativne brošure sa savjetima i preporukama i magnetom s brojevima hitnih službi i poveznicama za praćenje vodostaja i prognoza. Uz ostale promotivne sadržaje projekta VEPAR, prigodni edukativni materijali će se podijeliti sudionicima radionica na kojima će se prezentirati problematika klimatskih promjena i učestalosti poplavnih događaja, koncept života uz rijeke, razumijevanje očuvanja poplavnih područja i staništa kao „zelenih“ rješenja u obrani od poplave, zeleno-plave infrastrukture, pitanje gradnje i izbora zemljišta, značaj praćenja prognoza i vodostaja te mjera samozaštite prije, za vrijeme i nakon poplava.

Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

Prve radionice održane su u Lekeniku u utorak 29.11.2022. u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, za djecu i odrasle, u Osnovnoj školi „Mladost“ u organizaciji Hrvatskih voda i DHMZ (partnera) pod nazivom „Da nas rijeke ne poplave, smanjimo rizik od poplave“. Radionica za učenike 4. razreda izazvala je veliku pozornost djece obzirom na nadasve zanimljive prezentacije koju su pripremili djelatnici Hrvatskih voda: Marija Vizner i Tomislav Novosel. Tom prilikom djeca su kroz avanture maskote Hrvoja mogla naučiti što su i kako nastaju poplave, koje aktivnosti se mogu poduzeti u sprječavanju nastanka poplava te kako se ponašati tijekom, za vrijeme i nakon poplavnog događaja. Maketa s upotrebom vode i prikazima vježbi posebno je oduševila učiteljice i učenike, koji su se aktivno uključili u „spašavanje“ kuća u nizini, spremanju vode u retenciju i akumulaciju uz podizanje brane i izazivanja akcidentne poplave. Svoje znanje provjerili su kroz natjecanje i igranje društvene igrice, a oni najbolji osvojili su i nagrade. Radionica je završila podjelom slikovnica i promidžbenog materijala uz zajedničko fotografiranje.

U popodnevnim satima, realizirana je i radionica za građanstvo na kojem su sudjelovali predstavnici lokalne zajednice, načelnik općine Lekenik Ivica Perović, predstavnici udruga kao i zainteresirana javnost. Sudionicima su Tomislav Novosel i Marija Vizner predstavili sustav obrane od poplava u RH s prikazom poplavnih događaja te edukativnu brošuru o negrađevinskim mjerama, a na radionici su kao predavači bili i voditeljica vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Banovina“ Tatjana Dovranić – Kardaš, i hidroprognostičar Oliver Rajković iz DHMZ-a, prezentirajući lokalne aktivnosti i projekte obrane od poplava, posljedice klimatskih promjena i aktivnosti projekta VEPAR na unaprjeđenju praćenja prognoza i vodostaja. Sudionici radionice posebno su pozorno pratili aktivnosti na području maloga sliva Banovina, aktivnosti nakon potresa i oštećenja velikog broja nasipa na Banovini te koje negrađevinske mjere mogu poduzeti radi smanjenja i preveniranja poplavnog događaja.

Jednako zanimljive i sadržajne, održane su radionice za djecu i građanstvo i sljedeći dan, 30.11.2022. godine u Jasenovcu.  U Osnovnoj školi Jasenovac prezentaciju su pratili učenici trećih i četvrtih razreda te se s velikom pozornošću i brojnim primjerima uključivali u raspravu, rješavanje problema na maketi i igrici. U poslijepodnevnim satima u zgradi Općine Jasenovac u nazočnosti načelnice Općine Marije Mačković i predstavnika vatrogasne zajednice, komunalne službe, lovačkog društva kao i zainteresirane javnosti, uz spomenute predstavnike Hrvatskih voda, prezentaciju je održao i voditelj vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Subocka – Strug“ Tomislav Pavičić. Uz raspravu i razmjenu iskustva, znanja i rješenja, radionica je završila s porukom kako su ovakve radionice odličan način razvijanja suradnje kao osnove uspješne obrane od poplava.

Održavanje radionica nastavit će se i tijekom prosinca te su u planu radionice u Vrbovcu, Daruvaru i Čazmi.