06.09.2023
Uoči Dana Hrvatskih voda izašao je novi broj časopisa Hrvatska vodoprivreda

Prigodni broj časopisa, posvećen obilježavanju 147 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj, donosi aktualne teme iz vodnoga gospodarstva i pregled događanja u proteklom razdoblju u kojem su klimatske promjene donijele rekordne vodostaje, izvanredne situacije te brze reakcije vodnoga gospodarstva i službi uz podsjetnik da se trebamo ubrzano pripremiti na slična sve češća događanja u budućnosti, a o čemu u uvodniku progovara i generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković.

Klimatske promjene su zaista postale naša svakodnevica. Stoga, prelistajte novi broj i doznajte o uzrocima i posljedicama izvanrednih poplava u kolovozu, koje su donijele nove rekordne vodostaje te proglašenje izvanrednih mjera na slivovima rijeka Save, Mure i Drave. Rezultat je to sve izraženijih posljedica klimatskih promjena i vremenskih pojava s kojima se nismo do sada suočavali, a koje se ne očekuju na našim prostorima, osobito u ljetnom razdoblju. Doznajte koju su uloge imale prirodne retencije i kanal Sava-Odra u obrani od poplava i kako su se izbjegle veće štete od poplava. Zelena rješenja, pronalaze sve češće mjesto u planovima i zakonskim propisima, o kojima nas uz ostale aktualnosti, izvještava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Donose se brojne direktive, uredbe, pravilnici i zakoni kojima se propisuju i predlažu mjere za ublažavanje ili prilagodbu na klimatske promjene uz unaprjeđenja upravljanja vodama, čija tradicija počiva na temeljima koje je postavio J. J. Strossmayer, 7. rujna 1876. godine, osnivanjem Družtva za regulaciju rieke Vuke u Osijeku. Od tada do danas brojne su generacije stručnjaka i inženjera unaprjeđivale stečena znanja prilagođavajući se novim tehnologijama i zahtjevima vremena, danas više neko ikada. Mogu li projekti Vepar i SeCure ponuditi odgovore na klimatske promjene, smanjiti rizike od poplava i zaslanjenja vodonosnika i rijeka? Jesu li  podmorski vodonosnici moguća nekonvencionalna rješenja u nedostatku uobičajenih resursa slatke vode? Na ova i druga pitanja o unaprjeđenju praćenja stanja i zaštite voda, smanjenju gubitaka voda, ponovnoj upotrebi pročišćenih voda, održivosti, otpornosti i uključivosti gradova, potencijalima morskih algi i značaju mikrobioma, odgovore pronađite u ponuđenim člancima. Uz lijepe fotografije otputujte do rijeke Grab sve do zanimljivog poljskog kanala Elblag i vratite se u Hrvatsku gdje će vas dočekati nacionalno blago i ponos - Perun i perunika te tradicija savudrijskih svjetionika, batana, grua i starih špina.

Uz zahvalu svim djelatnicima Hrvatskih voda, službama, vojsci i građanima na uspješno provedenoj obrani od poplava, svim djelatnicima vodnoga gospodarstva čestitamo Dan Hrvatskih voda i 147. obljetnicu organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj!