12.07.2022
U tijeku su radovi na sanaciji lijevoobalnih savskih nasipa u Sisačko – moslavačkoj županiji

Radove na sanaciji lijevoobalnih savskih nasipa u Sisačko – moslavačkoj županiji koji su oštećeni prilikom razornog potresa krajem 2020. godine, obišli su župan Sisačko - moslavačke županije Ivan Celjak i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković sa suradnicima te predstavnicima izvoditelja radova.

Razoran potres koji se dogodio 29. prosinca 2020. godine, magnitude 6,2 prema Richteru, s epicentrom na području Petrinje, izazvao je stradanje ljudi, kao i veliku materijalnu štetu na stambenim, gospodarskim i infrastrukturnim objektima.

Nakon potresa na 15 lokacija na području Sisačko – moslavačke županije uočena su velika oštećenja na sustavu obrane od poplava, odnosno na većem broju nasipa i vodnih građevina.

Na dijelovima vodozaštitnih nasipa područja Banovine detektirana su oštećenja koja su ugrozila stabilnost nasipa te zaštitu zaobalja od velikih voda. Na pokosima su detektirana oštećenja u vidu rasjednih linija te slijeganja krune nasipa te procjeđivanja na propustima s čepovima. U širem području detektirane su vertikalne pukotine na terenu i izbacivanje pješčanog materijala temeljnog tla na površinu, što upućuje da je došlo do likvefakcije temeljnog tla.

Podsjetimo, od početka hitnih sanacija 31.12.2020. godine pa do danas sanirano je 2,1 km nasipa (sanacija pukotina i odrona, stabilizacija i ojačanje nasipa), izgrađeno je ukupno 10,3 km servisnih pristupnih putova uz nasipe, 530 m bermi radi osiguranja stabilnosti nasipa, pobijeno ukupno 560 komada drvenih pilota radi osiguranja pokosa nasipa i bermi od klizanja te je ukupno izgrađeno 2,1 km druge linije obrane od poplava, za što su upotrijebljene box barijere ukupne duljine 6,8 km (slagane u više redova). Uz to je dodatnih 250 m box barijera upotrijebljeno je za potrebe stabilizacije i ojačanje nasipa.

Također, na većem broju gradilišta u tijeku je izvođenje radova sanacije. Radovi će se u cijelosti završiti uz korištenje EU sredstava putem Fonda solidarnosti.

„Vrlo smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima radova u nadležnosti Hrvatskih voda na području grada Siska. Hrvatske vode obnavljaju nasipe na području Palanjka i Hrastelnice, radi se na obaloutvrdi na području Galdova i sanira nasip u Savskoj ulici u Galdovu. Vrijednost tih radova, uključujući i završene radove na području Tišine Erdetske, iznosi 42 milijuna kuna.
Vrlo je važno da naši sugrađani imaju osjećaj sigurnosti kada se radi o mogućnosti poplava, jer do sada smo nažalost proživjeli mnoge nepogode i najvažnije je vratiti taj osjećaj da će u slučaju visokih voda biti zaštićena njihova imovina i životi.“ - istaknuo je župan Celjak te dodao kako je važno da Hrvatske vode vrše ulaganja na području Siska i Sisačko-moslavačke županije.

Generalni direktor Hrvatskih voda naglasio je da je Odlukom Vlade RH izvršena je raspodjela mogućnosti dobivanja sredstava iz Fonda solidarnosti, vezano uz štete od potresa i temeljem poziva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Hrvatske vode su se, naravno, prijavile i došle u mogućnost da gotovo 170 milijuna kuna iz sredstava Fonda iskoriste za obnovu sustava obrane od poplave.
Obišli smo, rekao je još Đuroković, pet gradilišta. „Jedno je završeno, na četiri se izvode radovi. Treba iskoristiti ovo sušno razdoblje, kada se mogu izvoditi zemljani radovi. Sisačko područje, zaključio je, u ovom trenutku ima aktivnih gradilišta za 77 milijuna kuna.
Bile su velike štete, imali smo 15 kritičnih mjesta uslijed potresa. Na 5 su radovi u tijeku, ali nisu zaboravljena ni druga područja. Radi se istovremeno i u Petrinji i drugdje: „Nastojimo sve radove izvesti do 15. svibnja iduće godine, u cijelosti iskoristiti sva raspoloživa sredstva. No, prvi je zadatak građanima pružiti sigurnost, što uz koordinaciju Stožera i SMŽ i činimo.“ – dodao je Đuroković.

Nakon obilaska radova generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i župan Ivan Celjak su sa suradnicima održali radni sastanak u sjedištu Županije. Teme ovog sastanka bile su prioriteti u obrani od poplava i daljnja ulaganja u sigurnost građana Sisačko-moslavačke županije.