27.09.2023
U Popovači obilježena obljetnica 40 godina crpilišta vode Ravnik

U organizaciji Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju iz Kutine i u nazočnosti generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića, ravnateljice Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Elizabete Kos, predstavnika jedinica lokalne samouprave, ostalih dionika i zainteresirane javnosti jučer je u Popovači obilježena 40. obljetnica crpilišta pitke vode Ravnik. Moslavina d.o.o. već 62 godine obavlja pružanje javne usluge vodoopskrbe i odvodnje na administrativnom području tri jedinice lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije - Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Ludina, a unutar iste, od 26. rujna 1983., kada je dobivena dozvola za uporabu vodovoda Moslavačka Posavina, uspješno obavlja crpljenje, preradu i distribuciju pitke  vode iz crpilišta Ravnik.  

U 40 godina vodocrpilište Ravnik dalo je 77.806.671 m3 pitke vode za 52 naselja Sisačko-moslavačke županije, vodovodna mreža povećana je s 23,2 na 437 km, a broj korisnika s 2020 na 12 308 te se danas pouzdanom uslugom vodoopskrbe koristi  90% stanovnika gradova Kutine, Popovače i općine Velika Ludina, odnedavno i Općine Lipovljani, kojima se isporučuje godišnje 1.400.000 m3 vode. Danas crpilište Ravnik ima deset zdenaca od kojih je devet izgrađeno između 1983. i 1988. godine,  a tek je jedan novijeg datuma-  izgrađen je 2008. godine. Zdenci su duboki  80-120 metara udaljenih 600 do 1 900 m od postrojenja. Crpilište je dostiglo svoju maksimalnu izdašnost pa se nove količine vode osiguravaju iz novog crpilišta Osekovo 5,5 km južnije do kojeg je izveden dovodni cjevovod. Od pet potrebnih zdenaca u Osekovu, tri su već izgrađena, a  dva se dovršavaju kroz EU sufinancirani projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.

Skorim puštanjem u puni pogon novog uređaja za kondicioniranje pitke vode Ravnik II,  sufinanciranog sredstvima iz Kohezijskog fonda kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. modernizirat će se oprema crpljenja i kondicioniranja pitke vode, a kapacitet crpilišta povećati za 50%, s postojećih 80 l/sek na 120/sek.  

„Objekt kojeg smo upravo obišli, novi uređaj za kondicioniranje pitke vode Ravnik, uistinu je na razini kvalitete 21. stoljeća. Ovo je zapravo i prvi objekt ovakve kvalitete u Republici Hrvatskoj.  Sa svojih 120 l/sek  bit će „srce“ sustava koji će omogućiti priključenje  5.000 novih korisnika na javne sustave vodoopskrbe. Projekt aglomeracije Kutina je bio uistinu složen: on je u sebi sadržavao i komponente gradnje novoga crpilišta, izgradnje 50 km kanalizacijskih kolektora i isto toliko cjevovoda vodovoda, izgradnju novog pročišćivača otpadnih voda 3. stupnja. Moslavina d.o.o. je uistinu iskoristila veliku šansu i  vjerujem da će uspješno privesti projekt aglomeracije Kutina kraju“ - izjavio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković nakon obilaska novoizgrađenog uređaja za kondicioniranje pitke vode koji se trenutno nalazi u probnom radu.

Iako je Hrvatska među zemljama koje imaju dovoljne zalihe pitke vode i s prosječnih 29.200 kubnih metara vode po stanovniku zauzima prvo mjesto među državama članicama EU, ispred Švedske i Finske, skoro 49,80 % gubi se u transportu do krajnjeg potrošača, zbog zastarjelosti mreže. Stoga je trenutno u Hrvatskoj više milijardi eura iz EU fondova i nacionalnih izvora usmjereno za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje. Gubitci vode na uslužnom području Moslavine d.o.o. dvostruko su manji od hrvatskog prosjeka i iznose 25%, a kroz postojeću i daljnju modernizaciju i poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture kontinuirano se i dalje radi na njihovu smanjenju kako bi očuvala taj dragocjeni prirodni resurs za buduće generacije. 

„Danas smo obišli jedan projekt od ukupno 60 koje smo odobrili u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupno je odobreno projekata u vrijednosti od 3, 5 milijarde EUR, od toga preko 2 milijarde su bespovratna sredstva. Vrijednost ovog projekta je 75 milijuna EUR. Moslavina d.o.o. jedan je od boljih potrošača apsorpcije EU sredstava: od ukupno 10 projekata u Sisačko-moslavačkoj županiji u okviru Nacionalnog programa otpornosti i oporavka NPOO, dva su projekta na uslužnom području Moslavine d.o.o., a ostalih osam je na ostalim područjima Sisačko-moslavačke županije. Iskoristila je uspješno sredstva i iz Fonda solidarnosti koji je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja vodilo i završilo“ - izjavila je ravnateljica Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Elizabeta Kos.

Ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ je 75 milijuna eura, od čega 55 milijuna dolazi iz EU fondova i državnog proračuna, a preostali dio je sufinanciran iz drugih izvora. Dovršeno je više od 90% izgradnje ili  ili rekonstrukcije mreže, a završetak ovog dijela projekta očekuje se do kraja godine. 

„Imamo svoje ciljeve, misiju i viziju. Opravdano i dokazano uzimamo si za pravo da na iskustvu i znanju koje imamo baziramo svoju budućnost na regionalnom vodovodu Moslavačka Posavina i uslužnom području kojeg smo nositelj.  Polazni je cilj razvoja vodoopskrbe da svaki stanovnik treba u doglednoj budućnosti biti opskrbljen dovoljnim količinama kvalitetne pitke vode i moraju se podmiriti i potrebe gospodarstva. Na tom putu koristimo raspoloživa sredstva EU fondova kroz NPOO, Fond Solidarnosti i Kohezijski fond, te raspoloživa nacionalna sredstava. Trajno ostajemo kod naše vizije  Voda za budućnost,   jer osigurati vodu za budućnost znači osigurati budućnost ljudi u neodvojivom spoju s tim najvažnijim resursom na zemlji“ – izjavio je  Mijo Šepak, direktor Moslavina d.o.o.