28.09.2022
U okviru aktivnosti Projekta VEPAR održana stručna radionica „Unaprjeđenje rada vodočuvarske službe“

U utorak, u sjedištu Hrvatskih voda u Zagrebu, realizirana je druga tematska stručna radionica „Unaprjeđenje rada vodočuvarske službe“, kao sastavni dio planiranih aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljana rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj – VEPAR, Potprojekt G - Unaprjeđenje sustava za informiranje javnosti i educiranje dionika.

Stručna radionica održana je nastavno na Seminar za polaganje ispita za vodočuvare, koji provodi Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Radionici je nazočilo 36 pristupnika vodočuvarskom ispitu, kao i ostali vodočuvari putem zoom aplikacije. Uz pristupnike i vodočuvare, radionicu su pratili i drugi djelatnici Hrvatskih voda, kao i predstavnici Vodopravne inspekcije Držanog inspektorata, te Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Ministarstva za gospodarstvo i održivi razvoj.

Sudionike radionice na početku su pozdravili gđa. Mojca Lukšić, koordinatorica „Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljana rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj“ – VEPAR koja je nazočne upoznala s osnovama Projekta te njegovom značaju u prevenciji obrana od poplava, zatim g. Vladimir Bregović, zamjenik vršitelja dužnosti direktora Odjela za hidrotehničke objekte naglasivši značaj i ulogu vodočuvara te g. Miro Macan, načelnik Sektora u Upravi vodnog gospodarstva i zaštiti mora u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja zaželjevši pristupnicima uspjeh na ispitu, s pozivom da se u budućnosti ugledaju na rad svojih starijih kolega vodočuvara.

 Stručna radionica sastojala se od dva modula;

  • Iskustvo i praksa vodočuvarske službe s prijedlozima unaprjeđenja rada vodočuvarske službe i
  • Nacrt brošure „Unaprjeđenje rada vodočuvarske službe“
Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

Kao prezenteri i panelisti, u prvom modulu sudjelovali su djelatnici Hrvatskih voda; gđa. Zrinka Molak Milić iz Sektora zaštite voda, g. Dražen Šegota, voditelj Centra obrane od poplava Sektor E te vodočuvari; g. Nenad Pejnović, dunavski sliv i  g. Ivica Popović, jadranski sliv.

Svi segmenti predavanja, a posebice iskustva vodočuvara i primjeri iz prakse, izazvale su izuzetno zanimanje i pozornost sudionika radionice što je potkrijepljeno i rezultatima ankete koja je provedena nakon radionice.

U drugom modulu radionice Nacrt brošure „Unaprjeđenje rada vodočuvarske službe“ prezentirali su gđa. Samra Polić i g. Tomislav Novosel iz Hrvatskih voda te g. Igor Šišara, konzultant iz agencije K&K Promocija. Struktura i sadržaj nacrta buduće brošure osmišljen  su kao podsjetnik u svakodnevnom radu vodočuvara i definirani su, kako su prezenteri istaknuli, na temelju zaključaka sa sastanka ekspertne skupine kao i temeljem rezultata preliminarne ankete koja je prethodila tematskoj radionici.

Nazočni, kao i sudionici, ocjenili su ideju realizacije brošure kao izuzetno dobru, prihvatili strukturu i sadržaj te dali vrlo kvalitetne prijedloge s čime dopuniti brošuru kao i što je potrebno posebno naglasiti (zakonsku regulativu, nadležnosti drugih stručnih službi na terenu).

Također, iskazana je želja sudionika da se ovakav tip edukativne radionice realizira barem jednom godišnje s ciljem unaprjeđenja rada Službe. Od ostalih prijedloga koji imaju isti cilj, istaknuta je nužnost mentorstva, odnosno uspostava sustava mentorstva za nove / mlade vodočuvare, potom nabava suvremene opreme npr. pametnih telefona radi pristupa korištenju aplikacija i izrade izvješća sa kvalitetnim podacima, edukacija u dijelu korištenja informatičke opreme i informatičkog „opismenjvanja“, osiguranje pravnog savjetovanja u situacijama dokazivanja pravno utemeljene tužbe prema fizičkim i pravnim osobama, a na osnovu izrađenog vodočuvarskog izvješća sa terena, kao i uvođenje institucije „vodočuvarske značke“ uz postojeću vodočuvarsku iskaznicu, s ciljem osnaživanja uloge i funkcije vodočuvara.