05.11.2023
TRENUTNO STANJE OBRANA OD POPLAVA – 5.11.2023. u 9:00 sati

Izvanredne mjere: Kupa – Hrvatsko, Selo Kupa; Retencija Žutica - CS Rožec

Redovne mjere: Česma - Česma ušće; Drava - Botovo; Mirna - Most Buzet; Rječina - Martinovo selo; Sava - Ustava Prevlaka, Dubrovčak; Črnec - Ustava Črnec; Derivacijski kanal Črnec-Lonja - CS Lonja

Pripremno stanje: Bregana - Koretići; Drava - Novo Virje Skela; Gornja Dobra - Turkovići; Kupa - Zapeć; Mala Neretva - Opuzen ustava nizv.; Odra - Odra;  Sava - Zagreb, Rugvica, Crnac, Ustava Trebež, Jasenovac, Mačkovac; OK Lonja-Strug - Ustava Prevlaka; Retencija Lonjsko Polje - Ustava Trebež

 

Sava

 

Vodostaji rijeke Save u Zagrebu opali su za više od 1,5 metara u odnosu na najviše zabilježeni vodostaj od +384 cm 4.11.2023. u 2:00.

 

Uslijed novih kišnih oborina palih protekle noći u Sloveniji, danas, nedjelja 5.11.2023. od podneva očekuje se ponovni porast rijeke Save u Zagrebu s očekivanim maksimalnim vodostajem u noći s nedjelje na ponedjeljak 5./6.11.2023. na razinama sličnim kao prije 2 dana.

 

Na snazi su redovne mjere obrane od poplava za dionice mjerodavnih vodomjera Prevlaka i Dubrovčak.

 

Ustava Prevlaka je i dalje otvorena. Trenutno se putem ustave Prevlaka u retenciju Lonjsko polje i dalje upušta oko 350 m3/s.

 

Jučer ujutro 4.11.2023. započelo je prelijevanje savskih voda preko preljeva Palanjek, te je od jučer 4.11.2023. od 22:00 sata zatvoren promet preko mosta na oteretnom  kanalu, odnosno na cesti Hrastelnica-Palanjek.

 

Mura i Drava

 

Protok rijeke Drave na izlazu iz Austrije je trenutno 975 m3/s, prognoza porasta u toku dana je do 1.100 m3/s (+/- 150 m3/s).

 

Protoci rijeke Drave na hidrocentralama u Sloveniji su značajno smanjeni i trenutno iznose do 1.100 m³/s.

 

Trenutni protoci rijeke Drave u Hrvatskoj 5.11.2023 u 8:00 sati:

-             na hidroelektrani Varaždin ukupno 1.264 m3/s (u starom koritu 833 m3/s)

-              na hidroelektrani Čakovec ukupno .1701 m3/s (u starom koritu 1.205 m3/s)

-              na hidroelektrani Dubrava ukupno 1.505 m3/s (u starom koritu 994 m3/s)

 

Nakon jučerašnjeg ubrzanog porasta vodostaja rijeke Mure u Murskom Središću i proglašenja pripremnog stanja obrane od poplava, brzo je došlo do njegovog naglog opadanja. Ponovni porast vodostaja očekuje se u popodnevnim satima ali neće uzrokovati proglašavanje mjera obrane od poplava.

 

Na Dravi nizvodno od ušća Mure je vodostaj u porastu, prema visini vodostaja rijeke Drave u Botovu proglašena je redovna poplava a prema vodostaju na stanici Novo Virje Skela pripremno stanje obrane od poplava.

 

U tijeku dana očekuje se neznatno povećanje vodostaja Drave nizvodno ušća Mure, tako da na području Botova očekujemo oko 1,5 metara niže vodostaja rijeke Drave u odnosu na mjesec kolovoz.

 

Kupa

 

Uslijed novih intenzivnih pljuskova i oborina, vodostaji rijeke Kupe u gornjem toku (vodomjeri Hrvatsko i Selo Kupa) ostvarili su tijekom noći nagli porast vodostaja i dosegli su razine za uspostavu izvanrednih mjera obrane od poplava. Rijeka Kupa izlila se na cestu u Brodu na Kupi te je privremeno na snazi ograničenje prometa na cesti Brod na Kupi – Brod Moravice (ŽC 5033). S prestankom oborina očekuje se vrlo brza stabilizacija stanja i brzo opadanje vodostaja rijeke Kupe na tom području.

 

S obzirom da se od rijeka Mrežnice i Korane ne očekuju značajniji dotoci i doprinosi, maksimalni vodostaji rijeke Kupe na karlovačkom području tijekom sutrašnjeg prijepodneva 6.11.2023. ne bi trebali biti viši od +550 do +600 cm, što je za 1-1,5 metara niže od razine za uspostavu redovnih mjera obrane od poplava na karlovačkom području.

 

Prognoza oborina i vodostaja u naredna 3 dana

 

I danas, zbog grmljavinskih pljuskova i lokalno obilnije oborine, naročito u prvom dijelu dana, na području Gorskog kotara, Like te sjevernog i srednje Jadrana i njegove unutrašnjosti postoji mogućnost pojave bujičnih i urbanih poplava. Popodne smirivanje vremenskih prilika i postupno razvedravanje i potpuni prestanak oborina.

 

Uslijed intenzivnih pljuskova došlo je do izlijevanja bujičnih vodotoka na području Gorskog kotara i Like (Rečinica, Čabranka, Bogdanica, Tisovac) te je privremeno obustavljen ili ograničen promet na cestama:

·         Jezero-Soboli (ŽC 5028)

·         Mandli - Čabar (ŽC 5031)

·         Smiljan – Novoselo (ŽC 516200)

·         Podastrana – Donje Pazarište (LC 590490)

 

S prestankom oborina u toku dana očekuje se vrlo brza stabilizacija stanja i brzo opadanje vodostaja izlivenih bujica Rečinice, Čabranke, Bogdanice i Tisovca te ponovna uspostava prometa na tom području.

 

Prema trenutno raspoloživim hidrološkim modelima i prognozama tijekom današnjeg dana, nedjelja 5.11.2023. dotoci rijeke Save iz Slovenije očekuju na razini od 2.200 m3/s, a dotok rijeke Kupe u Karlovcu na razini 700 m3/s, što znači visoke vodostaje i Save i Kupe, ali još uvijek ne ekstremne niti previsoke za postojeći sustav obrane od poplava.