05.09.2014
Svečano otvaranje crpne stanice Gredice

U četvrtak 4. rujna 2014. godine, svečano je otvorena crpna stanica Gredice. Svečanom otvorenju su prisustvovali generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i direktor Zagorskog vodovoda Zabok Mario Mihovilić.
Crpna stanica Gredice je centralni objekt vodoopskrbe sustava (ukupnog kapaciteta cca Q= 200 l/s) kojim se distribuira voda sa crpilišta “Šibice” prema temeljnim objektima vodoopskrbnog sustava Zabok, Kamenjak, Prosenik i Dubrovčan.
Izgradnja rekonstrukcije crpne stanice Gredice započela je 2012. godini, a ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji iznosi 13.350.423,81 kn, a Hrvatske Vode su sufinancirale iznos od 11.722.835,67 kn.
Također, Hrvatske vode su u vodoopskrbni sustav, na području Krapinsko zagorske županije, tijekom prethodnog razdoblja prema godišnjim Planovima uložile:
2012. godine 25.449.271,0 kn
2013. godine 28.079.146,0 kn
a za 2014. godinu kroz redovni program i program EIB/CEB planirano je 25.333.902,0 kn, a do sada je realizirano 10.812.888,0 kn.
Kroz program EIB/CEB planirano je kroz dvogodišnje razdoblje ulaganje na području Krapinsko-zagorske županije u iznosu 78.500.000,00 kn od čega 48.440.000,00 kn predstavljaju ulaganja u vodoopskrbu putem Zagorskog vodovoda d.o.o. Kroz program EIB/CEB-a sufinancira se započeta rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda vezano uz crpnu stanicu Gredice, vrijedna 15.719.746,95 kn i vodoopskrba visoke zone grada Zaboka, općine Sv. Križ Začretje i općine Krapinske toplice (1. Faza) u vrijednosti 1.535.670,94 kn.
Kroz program EIB/CEB planirano je kroz dvogodišnje razdoblje ulaganje na području Krapinsko-zagorske županije u iznosu 78.500.000,00 kn od čega 48.440.000,00 kn predstavljaju ulaganja u vodoopskrbu putem Zagorskog vodovoda d.o.o. Kroz program EIB/CEB-a sufinancira se započeta rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda vezano uz crpnu stanicu Gredice, vrijedna 15.719.746,95 kn i vodoopskrba visoke zone grada Zaboka, općine Sv. Križ Začretje i općine Krapinske toplice (1. Faza) u vrijednosti 1.535.670,94 kn.
U sustav odvodnje na području Krapinsko zagorske županije, tijekom prethodnog razdoblja Hrvatske vode su prema godišnjim Planovima uložile:
2012. godine 8.795.000,0 kn
2013. godine 9.909.000,0 kn
a za 2014. godinu planirano je 4.246.000,0 kn. Planirana ulaganja odnose se na završetak izgradnje objekata na području Zaboka, Konjščina i Marije Bistrice te financiranje izrade Studijsko projektne dokumentacije za pripreme projekata sufinancirane putem EU fondova, aglomeracija Krapina i aglomeracija Zabok i Zlatar.
Pored navedenog, kroz EU fondove su planirana velika ulaganja u aglomeracije Zabok, Zlatar i Krapina čija bi realizacija trebala biti u razdoblju 2015 – 2018. godine.
Planirano je:
Za aglomeraciju Zabok – Zlatar - izgradnja UPOV Zabok i UPOV Zlatar sa pripadajućom mrežom od 270 km. Planirana vrijednost investicije 72.695.006,00 Eura financirati će se cca 70 % iz fonda EU bespovratno, a 30% iz domaćih sredstava.
Aglomeracija Krapina izgradnja UPOV Krapina sa pripadajućom mrežom od 58 km. Planirana vrijednost investicije 23.300.000,00 Eura financirati će se cca 70 % iz fonda EU bespovratno, a 30% iz domaćih sredstava.