27.04.2023
Prva obavijest o održavanju 8. hrvatske konferencije o vodama pod motom „Hrvatske vode u proizvodnji hrane i energije“

U Poreču će se od 23. do 25. studenog 2023. godine održati 8. hrvatska konferencija o vodama pod motom „Hrvatske vode u proizvodnji hrane i energije“. Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno - stručne teme:

  • stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi - padaline, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more,
  • sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta - stanje i razvojni projekti,
  • sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - stanje i razvojni projekti,
  • vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti.

sveobuhvatno i interdisciplinarno raspravlja o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj, te da rezultati rasprava donesu korisne smjernice za budućnost. U okviru konferencije organizirat će se i okrugli stol na temu geotermalnih voda.