24.10.2022
Potpisana druga Švicarska darovnica i obilježeno 30 godina diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije

Prošli tjedan održano je svečano potpisivanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi Drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Europske unije te obilježavanje 30 godina diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije.

Na svečanom potpisivanju sudjelovali su izaslanik predsjednika Vlade RH i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, veleposlanik Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj NJ. E. Urs Hammer, ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Švicarski doprinos na raspolaganju je 13 država članica Europske unije (EU) koje su se pridružile EU od 2004. i predstavlja izraz švicarske solidarnosti s Europom u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti na području EU.

Područja i projekti koji se financiraju u sklopu prvog Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u Hrvatskoj određeni su Okvirnim sporazumom, koji je sklopljen između Republike Hrvatske  i Švicarske Konfederacije 30. lipnja 2015. i koji je stupio na snagu 9. siječnja 2017.

Ukupna vrijednost švicarske darovnice je 45 milijuna CHF, a razdoblje provedbe je od 2017. do 2024. godine. Alokacija Programa je ugovorena u 100% iznosu kroz 11 projekata ukupne vrijednosti 42,7 milijuna CHF, dok se ostatak od 2,25 milijuna CHF odnosi se na švicarski trošak upravljanja programom.

Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

Realizirano je gotovo 85% od ugovorenih aktivnosti, odnosno 195 milijuna kuna. Očekuje se da će svi radovi biti okončani u 2023. godini, dok bi se probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dovršio u prvoj polovici 2024. godine.

Što se tiče vodoopskrbe i odvodnje, izgrađeno je i rekonstruirano 60 km vodoopskrbnih cjevovoda, 25 vodnih građevina (vodospreme i crpne stanice), na sustavu odvodnje otpadnih voda izgrađeno je više od 26 km kolektora, 28 crpnih stanica dok su u izgradnji dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja, jedan kapaciteta 2.400 ES i drugi kapaciteta 1.800 ES. Izvedeno je 812 vodoopskrbnih priključaka i 1.208 priključaka na sustav odvodnje. Nabavljeno je i vozilo za pražnjenje septičkih jama, oprema za kontrolu kvarova na sustavu odvodnje te vozilo s kamerom za CCTV inspekciju. U izvođenju je ugradnja nadzorno upravljačkog sustava na sustavu vodoopskrbe.

Učinci dosadašnjih aktivnosti su smanjeni gubici u vodoopskrbi, povećana sigurnost vodoopskrbe i kvaliteta usluge, povećan broj priključaka na javnoj odvodnji i smanjena ovisnost o vanjskim uslugama održavanja sustava vodoopskrbe i kanalizacije, uklonjeni gubici vode kod energetskog kanala – povećano vrijeme rada turbine i povećan interes građana i tvrtki za mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu.