28.10.2022
Potpisan ugovor vrijedan 327,3 milijuna kuna u sklopu EU projekta Split-Solin

Potpisan je ugovor u sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin vrijedan 327,3 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno 409,1 milijuna kuna s PDV-om, od čega gotovo 224,9 milijuna kuna čine EU bespovratna sredstva.

Na potpisivanju su nazočili ministar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split Tomislav Šuta.

Ugovor se odnosi na rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje.

Postavit će se kanalizacijski cjevovodi u dužini 43.560 metara, vodoopskrbni cjevovodi u dužini 30.555 metara, tlačni kanalizacijski cjevovodi dužine 5.769 metara te 18 crpnih stanica za kanalizacija i devet crpnih stanica za vodoopskrbu. Također, izvest će se 1.309 kanalizacijskih priključaka te 244 vodovodnih priključaka, kao i 20.118 metara kabelske kanalizacije i 2.134 metara sanacije kanalizacijske mreže.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin ukupne je vrijednosti 1,79 milijardi kuna, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1,4 milijardi kuna 68,71 % u iznosu od 975,3 milijuna kuna financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 372,3 milijuna kuna ili 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Projektom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija 65 km vodoopskrbnih i 123,75 km cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, te nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 . – 2020. (OPKK) na području Splitsko - dalmatinske županije provodi se 6 vodnokomunalnih projekta (Split-Solin, Kaštela-Trogir, Sinj, Trilj-Otok-Dicmo, Jelsa-Vrboska-Stari Grad i Imotski) ukupne vrijednosti 4,6 milijardi kuna (s PDV-om) od čega EU sufinanciranje iznosi preko 2,5 miljardi kuna.

Osim toga na području Splitsko - dalmatinske županije, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje sklopljeno je 6 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 163 milijuna kuna sa PDV-om, od čega su 101,4 milijuna kuna bespovratna EU sredstva.

Predviđenim sredstvima predviđeno je financirati izgradnju i rekonstrukciju 42 km vodoopskrbne mreže te 11,24 km sustava odvodnje na području grada Makarske, Sinja (naselja Kamensko, zaseoci Krolo, Tabak, Matići i Žaperi), Kaštela, Solina i Trogira (Čiovo), na području općina Dugopolje, Seget te na otocima Braču (u Supetru, Pučišćima i Murvici), Hvaru (Poljica i Sućuraj) i Visu (u Komiži).