18.11.2022
Pala velika količina kiše na području Primorja

Na području Novog Vinodolskog,  Crikvenice i Bribira pala je velika količina oborine, koja je izazvala poplavljivanje prometnica, gospodarskih i stambenih zgrada (prizemlja) i poljoprivrednih površina.

Zabilježen je povijesni maksimalni vodostaj na Novljanskoj Ričini 270 cm što je plus od 50 cm.

Korito Novljanske Ričine, koje  zadnjih nekoliko godina Hrvatske vode obnavljaju te su radovima povećani protjecajni profil, uglavnom je prihvatilo vodni val. 

Problem su najviše izazvale zaobalne vode koje su dotjecale  sa prometnica, krovova, urbanih površina te površinskim dotjecanjem sa šumskih i poljoprivrednih površina.

Ovakve bujične poplave nije moguće kontrolirati.

Naselje Bribir je najviše problema imalo zbog zaobalnih voda uslijed ekstremnih oborina.

Voda je ušla u prizemlja i podrume nekoliko obiteljskih kuća.

Potencijalno ugroženi dijelovi Crikvenice su obranjeni s obzirom da je hidroelektrana Vinodol  prestala ispuštati vodu po našoj dojavi te je odmah zatvorila dotok vode iz svog sustava.

Kiša je stala i voda se povlači.

Dopremljene su i crpke kojima ćemo pomoći Novom Vinodolskom, Vinodolu i Bribiru. 

BUJICA PRIMORJEBUJICA PRIMORJE
BUJICA PRIMORJE 3BUJICA PRIMORJE 3