25.09.2023
Održana je završna konferencija strateškog projekta Naturavita

Završna konferencija projekta „Razminiranje, obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“ održana je u Osijeku.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 49,9 milijuna eura od čega 85 posto čine bespovratna sredstva EU – Kohezijskog fonda. Nositelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., a partneri Hrvatske vode, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Javna ustanova Park prirode „Kopački rit“. Cilj projekta je razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa u Parku prirode Kopački rit i dijelu Regionalnog parka Mura-Drava.

Sudionike završne konferencije pozdravili su potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Domagoj Mikulić, član Uprave Hrvatskih šuma Igor Fazekaš, ravnatelj Javne ustanove Parka prirode Kopački rit Ivo Bašić i direktor Vodnogospodarskog odjela Hrvatskih voda za sliv Dunava i donje Drave Željko Kovačević, a skupu su nazočili i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, ravnateljica Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede Renata Ojurović, ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut i drugi uzvanici.

Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

Realizacijom projekta Naturavita ponovno je omogućeno adekvatno upravljanje zaštićenim područjima, održivo korištenje prirodnih resursa na osnovu ekosustava, doprinijelo se ispunjavanju obaveza EU propisa i na taj način ostvarila višestruka korist koja će doprinijeti održivom gospodarskom razvoju dunavsko-dravske regije.

Za aktivnosti Hrvatskih voda u projektu budžet je 3 milijuna eura, od čega je Europska unija sufinancirala 85 posto u iznosu 2,5 milijuna eura, a udio Hrvatskih voda je 15 posto, odnosno 453 tisuće eura.

Voditelj projekta Naturavita ispred Hrvatskih voda, Ivan Tot predstavio je rezultate aktivnosti Zaštita i očuvanje voda i o vodama ovisnih ekosustava, koja se provodila kroz 3 podaktivnosti: utvrđivanje retencijskog kapaciteta i nultog stanja vodenih ekosustava poplavnog područja obuhvata Parka prirode Kopački rit, provedbu istražnih radova i monitoringa te izradu studije revitalizacije vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit.

Temeljem definiranih i provedenih aktivnosti i izrađene studijske dokumentacije u ovom elementu projekta, omogućeno u budućnosti provesti ''follow up'' projekt u uvjetno rečeno 2. fazi, kroz implementaciju predviđenih mjera i nastavak provedbe ovim projektom uspostavljenog dugoročnog monitoringa u cilju što kvalitetnijeg praćenja i budućeg upravljanja vodama i o vodama ovisnim ekosustavima.

Više detalja o projektu možete pronaći na stranici projekta Naturavita: https://naturavita-project.eu/