26.10.2022
Održana Druga godišnja konferencija projekta VEPAR koji će u vrijeme klimatskih promjena smanjiti rizike od poplava

Hrvatske vode kao vodeći i Državni hidrometeorološki zavod, kao projektni partner održali su Drugu godišnju konferenciju projekta, „Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj“ – VEPAR. Konferencijom je predstavljen dio do sada provedenih aktivnosti projekta VEPAR, koji je pokrenut s ciljem prevencije katastrofalnih poplavnih događaja, a vrijedan je 250.100.545,00 kn. Od toga je 85% sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15% sufinanciraju partneri Hrvatske vode i DHMZ.

Drugoj godišnjoj konferenciji projekta, koja se održala u prostorijama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Vodovodna 30 u Rijeci nazočili su direktor Vodovoda i kanalizacije Rijeka Andrej Marochini, gradonačelnik grada Rijeke Marko Filipović, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović, glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda Branka Ivančan-Picek, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Elizabeta Kos te stručnjaci iz vodnoga gospodarstva.

„Osim sušnog perioda, ove godine smo imali i poplave. Činjenica je da ovakve konferencije mogu dati savjete kako se obraniti u budućnosti od situacija koje su rezultati klimatskih promjena“ - rekao je direktor Vodovod i kanalizacija Rijeka Andrej Marochini.

Gradonačelnik grada Rijeke Marko Filipović, ovom prilikom je istaknuo kako su klimatske promjene realnost, čemu smo nedavno svjedočili kada je riječko područje pogodila značajna poplava.

„Imamo jako dobru suradnju s Hrvatskim vodama, radimo velike projekte koji znače i očuvanje naših vodnih resursa“ - kazao je Marko Filipović.

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović, ovom je prilikom istaknuo kako je projekt VEPAR važan i vrijedan projekt, posebno u vrijeme kada se zbog globalnog zatopljenja, klimatskih promjena i ljudskog djelovanja događaju sve češće i intenzivnije poplave.

„Radi što djelotvornijeg pravovremenog upravljanja poplavnim rizicima je pokrenut ovaj projekt. Zajedničkom suradnjom Hrvatskih voda i DHMZ-a provode se mjere kojima se osiguravaju sistematizirajući nedostajući podaci vezani za slivove, vodotoke, regulacijske i zaštitne vodne građevine, uređuje se sustav za hidrološko praćenje površinskih voda, uspostavljaju se sustavi za prognoziranje po ujednačenoj metodologiji za sve slivove u Hrvatskoj, izrađuje se studijska dokumentacija s analizama poplavnih rizika za specifična područja te se osigurava oprema za unaprijeđeno učinkovito djelovanje pri obrani od poplava“ - objasnio je Dujmović.

Slika 1Slika 1
Slika 2Slika 2

Projekt VEPAR, rečeno je na konferenciji, je izuzetno važan za razvoj svih kapaciteta u Hrvatskoj, kako bi bili potpora osiguranju i povećanju sigurnosti društva i ljudskih života.

„U svijetu klimatskih promjena i sve učestalijih i ekstremnijih meteoroloških i hidroloških pojava moramo biti spremni kako bismo zaštitili naše društvo. Upravo je to uloga DHMZ-a, kao nacionalnog središta za motrenje vremena, klime, zraka i voda. Od projekta VEPAR očekujemo uspostavu prognostičkih i matematičkih modela za sve slivove naših rijeka u Hrvatskoj, što će sigurno biti jedan veliki iskorak i doprinos u sprječavanju i ublažavanju rizika od poplava“ - kazala je Branka Ivančan-Picek.

Jednako kao što su u obrani od poplava važni građevinski projekti, istaknula je Elizabeta Kos, tako su važne i negrađevinske mjere.

„To je ono što mi iz vodnog gospodarstva zovemo preventivna obrana od poplava gdje možemo djelovati na rano uzbunjivanje, gdje možemo znati koji poplavni valovi dolaze, kako djelovati i kako se obraniti. Teško je organizirati samu obranu od poplava ako ne znamo koliki poplavni val dolazi i koliki je vodostaj“ - objasnila je Elizabeta Kos te najavila izradu novog plana upravljanja vodnim područjem za sljedeće šestogodišnje razdoblje.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt VEPAR potpisan je 6. rujna 2019. godine. Planirano trajanje projekta je četiri godine, odnosno do kraja prosinca 2023. Projekt VEPAR predstavlja kratkoročnu komponentu Programa upravljanja rizicima od poplava u RH (do 2023. godine), čiji je koncept zasnovan na Strategiji upravljanja vodama i Planu upravljanja rizicima od poplava. Provedbom negrađevinskih mjera kroz projekt VEPAR očekuje se postizanje smanjenog rizika od poplava u RH za 7% u odnosu na postojeće stanje.